Informatie over PAS-regeling: vanaf 10 oktober 2022

In het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 zijn onder meer afspraken gemaakt over de wijziging van de PAS-regeling en de IKB-uren. De afspraken vind je in paragraaf 3.1 van het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024.  PAS en de nieuwe verlofregelingDe PAS-regeling is de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren. Met deze regeling kunnen medewerkers vanaf 58 jaar die de laatste … Lees verder Informatie over PAS-regeling: vanaf 10 oktober 2022

Nieuwsbrief CAO informatie

Deze nieuwsbrief gaat over: Hoe de AC Rijksvakbonden gaan helpen bij het maken van een keuze tussen de nieuwe verlofregeling of de regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS); zie ook het nieuwsbericht op Rijksportaal. de voorbereidingen van de werkgever Rijk voor de uitvoering van de Regeling vervroegde uittreding (RVU. financiële mogelijkheden om de woning te verduurzamen … Lees verder Nieuwsbrief CAO informatie

Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

De vier overheidscentrales hebben een brief gestuurd aan minister-president Mark Rutte waarin zij het kabinet oproepen om de salarissen van de ruim een miljoen ambtenaren in Nederland te verhogen als compensatie voor de snel toenemende inflatie. Ze stellen dat het kabinet, als werkgever het goede voorbeeld moet geven. Bas van Weegberg, voorzitter Algemene Centrale van … Lees verder Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

Nieuwsbrief Pensioen – september 2022

Pensioen is geen hobby van jongeren. Blijkbaar blijft het hardnekkig: je wordt pas actief als de zgn. ‘finishlijn’ in zicht komt. Zal het straks anders worden met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel (uiterlijk 2027) met de persoonlijke pensioenpotjes?  Verder in deze nieuwsbrief:  - Toch nog een vervroegd uittreden regeling - Noodzaak pensioenhervorming? - Lezersrubriek … Lees verder Nieuwsbrief Pensioen – september 2022

CAO Rijk getekend

De  vakbonden hebben samen met minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op maandag 11 juli een handtekening gezet onder het akkoord over CAO Rijk 2022-2024.  Zowel de vakbonden als de minister zijn blij met de ruime steun (90%) die de medewerkers geven aan deze cao. Nu echter de cao gereed … Lees verder CAO Rijk getekend

Uitslag Ledenraadpleging

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe Cao. De afgelopen 10 dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden, over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging. Stemresultaat AC Rijksvakbonden:  Ja tegen deze Cao: 90% Nee tegen deze Cao: 9% Stemonthouding: 1% Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan … Lees verder Uitslag Ledenraadpleging

Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof

Bonden en werkgever Rijk hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk op 23 mei jl. alvast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. De reden is dat op 2 augustus de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treedt. De invoering van de Wbo geeft aanleiding om de cao-aanspraken over ouderschapsverlof opnieuw … Lees verder Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof