VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Beheer

 • Kalender

  januari 2022
  M D W D V Z Z
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Archief

Nieuwsbrief CAO 2022

Posted by vpwadmin op 10 januari 2022

We hebben jullie recent in een enquête gevraagd wat jullie belangrijk vinden in een nieuwe Cao.
Met behulp van jullie input kunnen de AC Rijksvakbonden hun inzet bepalen en vervolgens kunnen de onderhandelaars aan de slag.

Wil je weten wat de belangrijkste uitkomsten zijn van de enquête, lees dan bijgaande nieuwsbrief:

https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nieuws_202201_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief CAO 2022

Bonden maken afspraken over RRA

Posted by vpwadmin op 20 december 2021

Rijkswaterstaat gaat binnenkort de rijksbrede roosterapplicatie (RRA) invoeren. Hiermee komt SAP DRP te vervallen. Dit heeft een paar gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden.

AC/VPW, FNV Overheid, CNV en CMHF hebben daar goede afspraken over weten te maken in het DGO, het decentraal georganiseerd overleg met de Secretaris-Generaal van IenW, Jan Hendrik Dronkers.

Het gaat om afspraken over het stabiel roosteren en berekening TOD bij ziekte en verlof, loondoorbetaling bij ouderschapsverlof en het verrekenen van te weinig gewerkte uren.
Bijgaand een nieuwsbrief waarin je meer kunt lezen over deze veranderingen.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Bonden maken afspraken over RRA

Vervolg geschil vaste TOD

Posted by vpwadmin op 15 december 2021

Afgelopen donderdag 9 december was de zitting van de Advies en Arbitragecommissie rondom het geschil tussen bonden en de werkgever Rijk omdat de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst (en ook alle andere vaste toelages) doorbetaalt tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof. 

Tijdens de zitting kwam de commissie tot de conclusie dat bonden en werkgever Rijk opnieuw rond de tafel moeten gaan om te bespreken hoe zij omgaan met de (onvoorziene) gevolgen van het IKB. Hiervoor krijgen bonden en werkgever Rijk twee maanden de tijd. Indien het dan niet lukt om tot overeenstemming te komen, wordt de zitting van de commissie hervat en zullen zij advies uit gaan geven. Dat betekent dus dat we weer moeten gaan onderhandelen over dit onderwerp.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte hoe deze onderhandelingen verlopen.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vervolg geschil vaste TOD

Geschil vaste TOD

Posted by vpwadmin op 30 november 2021

Zoals jullie weten betaalt de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst door tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof. De vakbonden bestrijden deze werkwijze en vinden dat de werkgever Rijk alle vaste toelages door moet betalen.

Bonden en werkgever Rijk blijven van mening verschillen. Daarom hebben de bonden en de werkgever Rijk besloten om over dit geschil advies te vragen aan de Advies en Arbitrage Commissie (AAC).

Op 9 december luisteren de leden van de AAC tijdens de zitting naar de standpunten van de bonden en de werkgever Rijk. Het standpunt van de bonden lees je hier. Na deze zitting brengt het AAC binnen vier weken hun advies uit. Zodra we dit advies ontvangen, zullen we jullie hierover informeren.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Geschil vaste TOD

Vaccinatiebewijs op de werkvloer

Posted by vpwadmin op 26 november 2021

De AC Rijksvakbonden zijn tegen controle van het vaccinatiebewijs door de werkgever

Maatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie moeten subsidiair, proportioneel en tijdelijk van aard zijn. Allereerst moeten dus alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen, thuiswerken waar dat kan, anderhalve meter afstand houden op de werkvloer, voldoende ventilatie en voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking stellen in die situaties daar waar er niet thuisgewerkt kan worden.

Pas als alle voorzorgsmaatregelen zijn uitgeput, pas dan kunnen andere maatregelen aan de orde komen waarbij een zeer grondige en met feiten gestaafde onderbouwing noodzakelijk is. Daarbij moet een tweedeling tussen werknemers te allen tijde worden voorkomen, waarbij de grondrechten van werknemers gewaarborgd blijven. Dat wil zeggen dat het recht op privacy en het recht op de lichamelijke integriteit niet mogen worden geschonden. Om die reden wijzen wij toepassen van een Corona Check in de werksfeer en in het verlengde daarvan vaccinatieverplichtingen, pertinent af. 

De AC Rijksvakbonden sluiten hiermee aan bij de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens bij beoordeling van de voorgenomen wetgeving. “Hoe ingrijpender de maatregelen, des te groter de kans dat mensenrechten onder druk komen te staan. Het College maakt zich zorgen over de steeds verdergaande inperking van vrijheden en de impact daarvan op de samenleving. Het demissionaire kabinet heeft onvoldoende onderbouwd waarom uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar werk en onderwijs, en de invoering van 2G nu noodzakelijk zijn”.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vaccinatiebewijs op de werkvloer

Nieuwsbrief Pensioen november 2021

Posted by vpwadmin op 22 november 2021

‘Een-na-beste ter wereld’, zo luidt de nieuwste Nieuwsbrief Pensioen waarbij de AC Rijksvakbonden een oproep doen om je kandidaat te stellen voor het verantwoordingsorgaan ABP.

Ben je geïnteresseerd in pensioen? Heb je kennis van pensioen? En wil je inspraak hebben op pensioenbesluiten? Dan lijk jij de ideale kandidaat. Reageer in dat geval uiterlijk 10 december a.s. Uitgebreide informatie tref je aan in deze nieuwsbrief.

Verder in deze nieuwsbrief:

 • Interview met lid verantwoordingsorgaan ABP Peter van der Spoel
 • Geen pensioenverlaging, wel premieverhoging
 • Wederom geen indexatie
 • Actievoerende ambtenaar zorgt voor groener ABP
 • Vervroegd pensioen: financieel een haalbare kaart?
 • Lezersrubriek
 • Wist je dat ..?

Lees hier de nieuwsbrief: https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nbp_202111_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Pensioen november 2021

Uitslag ledenraadpleging CAO Rijk 2021

Posted by vpwadmin op 1 november 2021

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe CAO. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van de AC Rijksvakbonden: 
Ja: 79%
Nee: 20%
Stemonthouding: 1%

Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit geldt ook voor de andere bonden. Dit betekent dat jouw arbeidsvoorwaarden per 1 januari jongstleden wijzigen conform de nieuwe cao.

Met de salarisbetaling in december betaalt de werkgever Rijk zowel jouw loonsverhoging van 2% over de maanden juli tot en met december en een eenmalige brutobedrag van €300,- indien je 36 uur per week werkt. 

Namens de AC Rijksvakbonden,
Albert van der Smissen, voorzitter NCF
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox
Richard Goudriaan, voorzitter VPW
Ad van Beek, voorzitter VCPS
Harry van Herpen, secretaris De Unie

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitslag ledenraadpleging CAO Rijk 2021

Ledenraadpleging

Posted by vpwadmin op 19 oktober 2021

Resultaat van onderhandelingen CAO Rijk

Beste collega,

Na langdurige en moeizame onderhandelingen bereikten de bonden en werkgever Rijk een resultaat van onderhandelingen. Indien voldoende vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken die de bonden en werkgever Rijk nu aan jou voorleggen ter instemming. Indien te weinig vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken niet.

Welke afspraken nu precies voorliggen, kan je lezen in de infobrief en in de formele tekst van het resultaat van de onderhandelingen.


Lees infobrief


Lees de formele tekst van de onderhandelingen

Lees de formele tekst van de onderhandelingen

Het woord is aan jou. Wat jij vindt kun je ons laten weten middels onze ledenraadpleging. Leden van de VPW krijgen voor deze ledenraadpleging een unieke stemcode.
Attendeer gerust jouw collega’s op deze ledenraadpleging. Collega’s die geen lid zijn kunnen ook deelnemen aan deze ledenraadpleging. Zij kunnen de ledenraadpleging als gast invullen.

Je hebt tot 28 oktober 2021 – 16.00 uur de tijd.


Naar de ledenraadpleging

Namens de AC Rijksvakbonden,

Albert van der Smissen, voorzitter NCF
Richard Goudriaan, voorzitter VPW
Ad van Beek, voorzitter VCPS
Harry van Herpen, secretaris De Unie

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Ledenraadpleging

Resultaat van onderhandelingen CAO Rijk 2021

Posted by vpwadmin op 14 oktober 2021

Looptijd CAO: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever. Op het loon is er een verschil tussen wat de werkgever tijdens de looptijd kan bieden en de eisen van de bonden.

Het resultaat van onderhandelingen bestaat daarom uit twee delen:

 • onderhandelingsresultaat op inhoudelijke thema’s
 • eindbod van de werkgever Rijk op het loon
Op maandag 1 november 2021 geven werkgever en vakbonden aan wat hun achterban van dit resultaat vindt.

De belangrijkste punten van het onderhandelingsresultaat:
– eenmalige uitkering van € 300 bruto in december 2021
– thuiswerkvergoeding voor 2021 van € 430 en vanaf 1 januari 2022 € 2 per dag netto
– vergoeding voor inrichting thuiswerkplek van € 750 per 5 jaar
– voor het jaar 2021 een eenmalige verdubbeling van de aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst naar € 75 per maand
– afspraken over gevolgen introductie periodieke VOG

Eindbod van de werkgever Rijk op het loon: met ingang van 1 juli 2021 worden de salarisbedragen in de CAO Rijk 2020 (II) met 2,0% verhoogd.


Volgende week volgt een uitgebreide nieuwsbrief van AC Rijksvakbonden over dit resultaat en de ledenraadpleging.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Resultaat van onderhandelingen CAO Rijk 2021

Hybride werken, een goed idee?

Posted by vpwadmin op 11 oktober 2021

Beste VPW lid,

Tijdens de coronacrisis hebben we ervaring opgedaan met thuiswerken. Voor de toekomst zet de werkgever in op een overgang naar hybride werken.

Hybride werken is een vorm van werken waarbij mensen zowel op kantoor als thuis kunnen werken. De vaste werkplek op kantoor wordt in dat geval dus losgelaten.

Hybride werken heeft positieve kanten maar zeker niet alleen maar. Minder in de file staan zal iedereen een goede ontwikkeling vinden. Maar hoe zit het met veel minder je collega’s zien? Of als medewerker in volcontinu roosterdienst straks als enige nog op locatie moeten werken terwijl alle collega’s thuis zitten?

Veel rijksambtenaren zien voordelen in hybride werken. De groep die vooral nadelen ziet mag echter zeker niet vergeten worden. De AC Rijksvakbonden zetten zich in voor de werknemers die verwachten dat ze te maken zullen krijgen met de negatieve kanten van het hybride werken.

 • Ben jij die medewerker in volcontinu roosterdienst die vreest om straks vergeten te gaan worden?
 • Heb je geen goede thuiswerkplek?
 • Vind je het moeilijk jezelf aan het werk te zetten?
 • Ben je bang dat de sociale contacten op je werk verloren zullen gaan?
 • Heb je kleine kinderen die je aandacht vragen?
 • Vrees je straks gestoord te gaan worden in je vrije tijd door collega’s?

Zou jij één of meerdere van deze vragen beantwoorden met ja?
Vul dan vooral onze enquête in!(www.acrijksvakbonden.nl/enquete), je hebt de tijd tot 1 november.

Als jij jouw ervaringen deelt, dan kunnen wij ons als AC Rijksvakbonden nog beter inzetten om ervoor te zorgen dat iederéén er bij de overgang naar hybride werken op vooruitgaat.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de AC Rijksvakbonden

Het VPW Bestuur

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hybride werken, een goed idee?