VPW

 • Beheer

 • Kalender

  juli 2022
  M D W D V Z Z
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Archief

Onderhandelingsresultaat CAO Rijk

Posted by vpwadmin op 23 juni 2022

Gisteren bereikten de vakbonden en de werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat bij de cao-onderhandelingen. De cao start op 1 april 2022 en loopt tot 1 juli 2024. Hieronder volgt het resultaat op hoofdlijnen.

Loon

Per 1 juli 2022 krijg je structureel € 75 en 2,5% loonsverhoging. Op 1 april 2023 ontvang je opnieuw een loonsverhoging van 3%. Vervolgens ontvang je op 1 januari 2024 nog een laatste loonsverhoging van 1,5%. Verder ontvang je in 2022 € 450 bruto en in 2023 nogmaals € 450 bruto. Gezamenlijk betekent dit een loonsverhoging van tussen de 7 en 10%.

PAS (regeling partiële arbeidsparticipatie senioren)

De PAS-regeling wordt vervangen door een nieuwe verlofregeling waarbij iedereen extra IKB-uren krijgt. Medewerkers van 50 jaar en ouder behouden de huidige PAS-regeling, maar kunnen ook kiezen voor de nieuwe regeling. Voor iedereen vanaf 45 jaar geldt een overgangsregeling.

RVU (regeling vervroegde uittreding)

Iedereen die 43 of meer dienstjaren bij de overheid heeft gewerkt (waarvan tenminste 10 jaar bij het Rijk), kan twee jaar eerder stoppen met werken. De werkgever Rijk betaalt dan een uitkering van €  1.874 bruto per maand.

Roosteren

Er komt een rijksbrede regeling over roosteren met twee manieren van roosteren. Eén manier is collectief roosteren en de andere manier is meeroosteren. Bij meeroosteren kan je zelf meer invloed uitoefenen op het eigen rooster. De medezeggenschap kiest per dienstonderdeel welke vorm van roosteren geldt.

Toelages

De werkgever Rijk verhoogt de aanvullende vaste toelage TOD van € 37,50 naar € 50 per maand. Verder zullen er nog een aantal andere toelages voor roosterdiensten verhoogd worden.

Hoe nu verder?

Begin volgende week krijgen jullie een nieuwsbrief met het onderhandelingsresultaat en een uitgebreide toelichting. Jullie kunnen dan een oordeel geven over dit resultaat via de ledenraadpleging. Hiervoor ontvangen jullie een link. Op basis van deze ledenraadpleging zullen de AC Rijksvakbonden het onderhandelingsresultaat uiteindelijk accepteren of afwijzen.

We hebben het onderhandelingsresultaat inmiddels naar onze actieve leden werkzaam in de sector Rijk gemaild.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Onderhandelingsresultaat CAO Rijk

Onderhandelingen CAO Rijk in spannende fase

Posted by vpwadmin op 1 juni 2022

De gezamenlijke vakbonden hebben een nieuwsbrief gemaakt, waarin je kunt lezen wat de stand van zaken is in de onderhandelingen over de Cao voor de sector Rijk.

https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nieuws_202206_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Onderhandelingen CAO Rijk in spannende fase

Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof

Posted by vpwadmin op 31 mei 2022

Bonden en werkgever Rijk hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk op 23 mei jl. alvast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. De reden is dat op 2 augustus de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treedt.

De invoering van de Wbo geeft aanleiding om de cao-aanspraken over ouderschapsverlof opnieuw te bezien en rijksmedewerkers tijdig duidelijkheid te geven.

Cao Rijk nu

Nu geldt 13 weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens dit verlof heeft de medewerker recht op 60% van het maandinkomen. Daarnaast geldt nog 13 weken onbetaald verlof. Het verlof moet worden opgenomen voor het 8e levensjaar van het kind.

Cao Rijk nieuw

De medewerker die ouderschap verlof opneemt, gaat er met de nieuwe afspraak flink op vooruit. De totale periode ouderschapsverlof blijft 26 weken waarvan 13 weken betaald ouderschapsverlof zijn. Vanaf nu geldt echter dat er tijdens betaald ouderschapsverlof sowieso recht is op 75% van het maandinkomen. Als de eerste 9 weken hiervan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, is er zelfs recht op 100% van het maandinkomen.

Samengevat is het volgende afgesproken:

*             De nieuwe regeling gaat in op 2 augustus 2022, ook voor werknemers waarvan het betaald ouderschapsverlof voor een kind al eerder is ingegaan.

*             De duur van de loondoorbetaling blijft 13 van de 26 weken ouderschapsverlof.

*             Aanvulling tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde voor de 100% doorbetaling is dat de medewerker deze 9 weken opneemt in het eerste levensjaar van het kind.

*             75% loondoorbetaling tijdens de periode waarvoor geen recht is op wettelijk betaald ouderschapsverlof (afhankelijk van de keuze van de werknemer en leeftijd van het kind betreft dit dus een periode van 4 tot 13 weken).

De afspraak zal worden opgenomen in de nieuwe cao Rijk waarvan de onderhandelingen op 10 mei jl. zijn gestart. Meer over info over de cao-onderhandelingen volgt later.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof

Nieuwsbrief CAO-onderhandelingen

Posted by vpwadmin op 17 mei 2022

Benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de cao-onderhandelingen?

Lees dan de nieuwsbrief van de AC Rijksvakbonden.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief CAO-onderhandelingen

Enquête ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’

Posted by vpwadmin op 4 mei 2022

Stichting Beroepseer voert in opdracht van het A+O fonds Rijk een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap. Het doel van dit project is te onderzoeken wat nodig is om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar duurzaam te versterken. Dit is een belangrijke voorwaarde voor herstel van het gezag van en vertrouwen in de overheid. De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen? Help jij ons om deze vraag te beantwoorden? Vul de enquête ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ in.

Om antwoorden te vinden op deze vraag zijn we vooral benieuwd naar het perspectief en de ideeën van rijksambtenaren zelf. Jouw input als rijksambtenaar is heel belangrijk. Wij nodigen je daarom van harte uit om de enquête in vullen. In de vragenlijst vragen de onderzoekers onder andere hoe je tot ambtelijk vakmanschap komt, hoe je het werkklimaat beschouwt en hoe je aankijkt tegen de verhoudingen tussen politiek en ambtenarij. Jouw input wordt gebruikt als belangrijke bouwsteen voor de publicatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ dat in het najaar verschijnt. Deze publicatie bevat concrete adviezen om het recht op ambtelijk vakmanschap te versterken.

Ben je rijksambtenaar werkzaam in beleid, uitvoering of toezicht? Doe mee en deel jouw perspectief op je vakmanschap en wat er nodig is om dat te versterken. Vul hier de vragenlijst in (dit kost je ongeveer 15 minuten). Je kunt de enquête invullen tot 13 mei.

Met vriendelijke groet,

Marianne Wendt

Projectleider A+O fonds Rijk

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Enquête ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’

SBF-maanden uit CAO vanaf 55 jaar opneembaar

Posted by vpwadmin op 28 april 2022

Na aandringen van de VPW is het vanaf nu mogelijk om de 26 SBF-maanden uit de CAO op te nemen vanaf 55 jaar. Daarmee is er eindelijk duidelijkheid over de uitvoering van de afspraak uit de overgangsregeling SBF55.

Medewerkers in een SB-functie die onder de overgangsregeling SBF55 vallen, kunnen recht hebben op een “rugzak” met SBF-maanden. Daarnaast hebben zij, net als iedere SBF-er bij het Rijk, recht op 26 maanden SBF (de “CAO-maanden”).

De “rugzak” maanden kunnen worden opgenomen vanaf 55 jaar. De CAO Rijk bepaalt dat de “CAO-maanden” pas opgenomen kunnen worden vanaf het eerste moment dat het ABP-keuzepensioen kan ingaan. De CAO leek geen ruimte te bieden om ook deze maanden vanaf 55 jaar op te nemen, hoewel we dat wel hadden afgesproken in het onderhandelingsresultaat van de overgangsregeling SBF55.

De VPW vond dat de bepalingen in het personeelsreglement van IenW (waarin aanvullingen staan op de CAO) duidelijk genoeg waren om de “CAO-maanden” wèl vanaf 55 jaar op te kunnen nemen. Nadat we daar de werkgever van hadden overtuigd, bleek de uitvoerder van de SBF-regeling enige tijd nodig te hebben om dit in te regelen.

Maar nu is er helderheid. Je kan voortaan zelf kiezen welke reeks maanden je eerst laat ingaan, de “rugzak” maanden of de CAO-maanden. Tussentijds wijzigen is helaas niet mogelijk.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor SBF-maanden uit CAO vanaf 55 jaar opneembaar

Stichting A+O fonds Rijk – Summerschool 2022

Posted by vpwadmin op 21 april 2022

Het is bijna zover: de Summerschool van het A+O fonds Rijk komt er weer aan!

Je kunt je ervoor aanmelden vanaf dinsdag 26 april aanstaande vanaf 12.00 uur. Zet deze datum snel in je agenda, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zorg dat jij er dit jaar ook bij bent!

Meer weten? Kijk op A+O fonds Rijk Summerschool 2022

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Stichting A+O fonds Rijk – Summerschool 2022

Nieuwsbrief Pensioen – april 2022

Posted by vpwadmin op 13 april 2022

‘Flintstones-trapauto-pensioen of high-tech-Tesla-pensioen’

Zo moeilijk is pensioen niet, toch?

Pensioen is uitgesteld loon. Je spaart een deel vanuit je loon, dat stop je in een (beleggings)pot, alleen of met z’n allen. En als je oud bent, krijg je daaruit je geld terug. En hoe meer en langer je spaart, hoe meer rendement, des te hoger later je pensioen.

Een kind kan de was doen. Toch?

Helaas ligt het wel wat ingewikkelder. Geen Flintstones-trapauto-pensioen dus, maar meer een high-tech-Tesla-pensioen.

Verder in de nieuwsbrief:
– goede rendementen en toch het pensioengeld niet naar pensioendeelnemers, dat wordt straks anders
– van 2023 bij pensionering 10% opnemen- zijn er risico’s?
– zorgt de verhoging van de AOW-leeftijd voor een stijging van de arbeidsparticipatie van ouderen?
– van Peter van der Spoel (lid APB Pensioenkamer): verkiezingen Verantwoordingsorgaan APB + het Nieuwe Pensioen Contract
– even voorstellen: André van Vliet (bestuurslid ABP)
– van Jan Mennen (pensioenambasadeur en kandidaat Verantwoordingsorgaan); [ VPW-kandidaat ]
– wist je dat?

Lees de nieuwsbrief

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Pensioen – april 2022

Geschil doorbetaling toelages bij opname spaarverlof

Posted by vpwadmin op 12 april 2022

De AC Rijksvakbonden zijn het niet eens met de korting die de werkgever toepast op de vaste toelagen en daarom stapten de bonden naar de Advies en Arbitragecommissie om dit geschil voor te leggen. De stand van zaken lees je hier.

Let op, dit bericht is van belang voor alle medewerkers die vaste of variabele toelagen ontvangen.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Geschil doorbetaling toelages bij opname spaarverlof

Verkiezingen ABP Verantwoordingsorgaan

Posted by vpwadmin op 4 april 2022

Beste leden,

Onze voorzitter Richard Goudriaan heeft zich kandidaat gesteld voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP.

Vanaf maandag 4 april t/m zondag 24 april zijn de verkiezingen en kunt u stemmen.

Het Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van werknemers, gepensioneerden en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP en bestaat uit 48 leden: 19 leden namens werknemers, 13 leden namens gepensioneerden en 16 leden namens werkgevers. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, intern toezicht en beloningsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over de besturing van het ABP en adviseert op het gebied van communicatie en beleggingen.

Nu de VPW een uitstekende kandidaat heeft voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP, roepen wij de (actief dienende) leden op om te stemmen op Richard Goudriaan. U vindt hem terug bij de kandidaten voor de deelnemers, lijst 4a Ambtenarencentrum op plek 3. 

Gepensioneerde leden kunnen hun stem uitbrengen op lijst 5B Ambtenarencentrum.

Stemmen kan via Verkiezingen 2022 ABP Verantwoordingsorgaan, houd voor het stemmen uw unieke stemcode bij de hand.  

Roep ook uw collega’s op om op Richard Goudriaan te stemmen door dit bericht te delen.

Bestuur VPW

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen ABP Verantwoordingsorgaan