Inzet CAO2022

De huidige CAO loopt af op 1 april 2022. De AC Rijksvakbonden hebben samen met de andere 3 bonden prioriteiten benoemd voor loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid. Meer details in de AC Rijksbonden Nieuwsbrief

ALV VPW op 26 april 2022

De ALV van de VPW wordt gehouden op dinsdag 26 april 2022. We vergaderen opnieuw in Hotel van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten. Aanvangstijd: 9.30 uur. Leden die zijn aangemeld ontvangen 4 weken voor de vergadering de stukken via email.