VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

PensioenMystiek….

Posted by vpwadmin op 9 november 2017

Beste leden,
De VPW organiseert op donderdag 14 december 2017 samen met de andere AC Rijksvakbonden een wel heel bijzondere pensioenbewustzijnsdag!!!
Probeer deze dag in je agenda vrij te plannen en kom naar Enschede voor deze unieke, spannendste pensioenbijeenkomst ooit.
Klik hier voor de poster. Klik hier om je aan te melden. Doe het snel, want VOL  =VOL
Hartelijke groet,
VPW

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor PensioenMystiek….

Aftrap verkiezingen medezeggenschap IenW-breed

Posted by vpwadmin op 7 november 2017

De Departementale Ondernemingsraad IenW (DOR IenW) organiseert op woensdag 22 november 2017 in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) in Utrecht een bijeenkomst voor:

  • medewerkers die zich voor het eerst kandidaat gaan stellen
  • medewerkers die zich eerder kandidaat hebben gesteld
  • medewerkers die zich opnieuw kandidaat stellen

Ben je dus geïnteresseerd om je kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad ga dan naar deze bijeenkomst!!!!

Het programma vindt je in de bijlage.

Programma 22 november 2017

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Aftrap verkiezingen medezeggenschap IenW-breed

Gezocht AC-jongeren!!!

Posted by vpwadmin op 6 november 2017

Welk jong VPW-lid zou mee willen praten in een overleggroep van de AC-Rijksvakbonden???

Je praat met jonge leden van de andere vakbonden in de sector Rijk die aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum. Het gaat om vakbonden met als werkgebied o.a. Gevangeniswezen, Douane, Belastingdienst etc.

Waarom? Omdat we jonge leden een stem willen geven. Jonge leden hebben vast andere onderwerpen die ze onder de aandacht gebracht willen hebben. Trouwens…. onder jonge leden verstaan we leden tot ongeveer 40 jaar (en dan kijken we niet op een jaartje).

Meld je aan bij: info@vpwnet.nl. of bel naar 033-4650691 (ma, di, do).

Je hoeft geen bijzondere vaardigheden te hebben, een dosis gezonde nieuwsgierigheid is genoeg. Je reiskosten worden door ons vergoed.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gezocht AC-jongeren!!!

Tussen CAO 2017 en inzet CAO 2018

Posted by vpwadmin op 2 november 2017

 

De uitslag van de ledenraadpleging van de AC Rijksvakbonden, waaronder VPW, over de zogenoemde Tussen-CAO Rijk 2017 is bekend: 77% van onze gezamenlijke leden accepteert de 1,4% loonsverhoging vanaf 1 januari 2017, maar het merendeel daarvan geeft aan actiebereid te zijn om tot een goede (betere) CAO Rijk 2018 te komen.

Hiermee is dus de CAO voor 2017 een feit, een loonsverhoging van 1,4 % met terugwerkende kracht, volledig meetellend voor de pensioenopbouw. De uitbetaling van de loonsverhoging vindt in december 2017 in één keer plaats.

De AC Rijksvakbonden hebben echter ook al de inzet bepaald voor de CAO Rijk 2018: namelijk 3,5% salarisverhoging en onder meer behoud van de leeftijdsgebonden voorzieningen (de PAS-regeling, het verbod op nachtarbeid boven de 55 jaar, de vaste toelage onregelmatige dienst vanaf 55 jaar en de extra leeftijdsgebonden vrije dagen vanaf 45 jaar), doorbetaling 75% loon bij ouderschapsverlof en volledige compensatie van tijd en geld bij studie.

Met jullie grote actiebereidheid en door jullie daadwerkelijke inzet in de komende maanden gaan wij dat (proberen te) regelen.

Hier treffen jullie aan de link naar de nieuwsbrief over de genoemde onderwerpen:   http://rijksvakbonden.nl/pdf/cao/nbl_201711_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Tussen CAO 2017 en inzet CAO 2018

Ledenraadpleging Tussen-CAO

Posted by vpwadmin op 12 oktober 2017

Beste leden,

In het nieuwsbericht van 11-10-2017 heeft u al kunnen lezen dat er een nieuw bod ligt van 1,4%. VPW wil weten wat haar leden hier van vinden. Daarom is er wederom de mogelijkheid om u uit te spreken. Let op: stemmen kan tot 27 oktober! Via onderstaande link kunt u ook een bijgewerkte nieuwsbrief lezen, waarin de uitkomsten van de vorige ledenraadpleging en meer uitleg over het bod van de Tussen-CAO.

Hierbij de link naar de ledenraadpleging en nieuwsbrief:

Ledenraadpleging is gesloten

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenraadpleging Tussen-CAO

Rijksonderhandelaar komt met een nieuw bod

Posted by vpwadmin op 11 oktober 2017

Beste leden,

Nu zelfs Rutte roept dat de lonen van medewerkers in Nederland omhoog moeten, verwachten de bonden dat het kabinet met de eigen rijkssector het goede voorbeeld gaat geven. Maar nee: ‘Deze uitspraak is gericht op de loonsverhoging van 2018, terwijl we nu nog praten over een loonsverhogingvoor 2017’, aldus de rijksonderhandelaar.

Daarom stelt de rijksonderhandelaar voor om een eenvoudige tussen-CAO voor 2017 af te spreken. Een tussen-CAO waarin niemand erop voor- of achteruit gaat als opmaat naar de CAO 2018, waar serieus onderhandeld wordt over loonsverhoging en andere arbeidsvoorwaarden.

Deze tussen-CAO voor 2017 bestaat dan uit een loonsverhoging op het niveau van de inflatie (= 1,4%), met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze loonsverhoging werkt volledig door naar het pensioen. In de CAO zitten verder geen verbeteringen of verslechteringen. De uitbetaling van de loonsverhoging over het jaar 2017 vindt in december in één keer plaats.

in de onderstaande Nieuwsbrief kun je meer lezen;

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden cao oktober 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Rijksonderhandelaar komt met een nieuw bod

Ledenraadpleging CAO Rijk 2017

Posted by vpwadmin op 18 september 2017

De CAO Rijk eindigde op 1 januari 2017.
Daarom ontvangen jullie al acht maanden geen loonsverhoging.

Wat is er aan de hand?
De bonden in de rijkssector eisen 3% loonsverhoging, maar de rijksonderhandelaar
biedt slechts 1%. We hebben de rijksonderhandelaar opgeroepen om met een beter bod
aan tafel terug te komen. Tot nu toe blijft het stil.

Wat moeten we doen?
AC Rijksvakbonden staat nu voor een strategische keuze: afwachten, actievoeren of
accepteren.
·        Afwachten: we wachten tot de rijksonderhandelaar met een beter bod komt dan 1%.
·        Afdwingen: we gaan een hogere loonsverhoging afdwingen via het voeren van acties.
·        Accepteren: we accepteren 1% loonsverhoging voor 2017 maar accepteren verder geen enkele verslechtering.

Alle leden worden verzocht om zo spoedig mogelijk hun mening kenbaar te maken via de onderstaande stemmogelijkheid!!!!!

Je kan tot 1 oktober  jouw stem uitbrengen.

Ledenraadpleging gesloten

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenraadpleging CAO Rijk 2017

Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende banenafspraken

Posted by vpwadmin op 5 september 2017

Er is weer een kaderbrief van de Rijksvakbonden verschenen en beschikbaar op onze website.

Kaderbrief AC Rijksvakbonden september 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende banenafspraken

Docentenvergoeding

Posted by vpwadmin op 29 augustus 2017

We horen van onze leden dat het DT van VWM een besluit wil gaan nemen over de afschaffing van de docentenvergoeding. Dit leidt tot onrust en onduidelijkheid bij de ontvangers van deze vergoeding. Daarom heeft de VPW hierover duidelijkheid gevraagd in het DGO van 17 augustus jl.

RWS bevestigde dat het DT een besluit aan het voorbereiden is, maar kon nog niet zeggen wanneer er een besluit wordt genomen. Als het DT dit besluit neemt, dan leidt dit waarschijnlijk tot een voorstel voor afschaffing. Dit voorstel wordt dan aangeboden aan het DGO.

Over het voorstel gaat dan in het DGO onderhandeld worden totdat we overeenstemming bereiken over aanpassing of afschaffing van de docentenvergoeding. Als er sprake is van verslechtering of afschaffing, dan moet ook overeenstemming worden bereikt over een afbouwregeling.

Verslechtering of afschaffing van de docentenvergoeding kan en zal dus niet plotseling, buiten ons om, gebeuren.

RWS heeft in het DGO van 17 augustus verder duidelijk aangegeven dat zolang er in het DGO niets is afgesproken over de toekomst van de docentenvergoeding, deze vergoeding in stand blijft en de activiteiten op de gebruikelijke wijze worden vergoed.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Docentenvergoeding

Themamiddag Rijksvakbonden; vrijdag 22 september 2017

Posted by vpwadmin op 29 augustus 2017

Op 22 september a.s. zal er door de Rijksvakbonden een themamiddag worden georganiseerd.
Op deze themamiddag worden twee onderwerpen besproken.

Het eerste onderwerp staat in het teken van voorbereiding van een APG-pensioenbijeenkomst samen met pensioendeskundigen. Doel is om samen met leden van gedachten te wisselen over diverse pensioenonderwerpen. Aan welke informatie is behoefte en hoe kunnen we dit realiseren.
Dit onderwerp zal worden begeleid door de heren Albert van der Smissen (NCF) en Henk Kingma (Juvox).

Het tweede onderwerp betreft een vervolg geven aan het Groeidocument Visie AC Rijksvakbonden.
Gelet op de recente ontwikkelingen (normalisatiewetgeving, rol medezeggenschap – vakbonden, verhouding leden / niet-leden) hebben de AC Rijksvakbonden een toekomstvisie opgesteld, het Groeidocument. Waar staan we over 3-4 jaar als we niets doen en waar willen we staan?
Het huidige groeidocument zal aan de deelnemers vooraf beschikbaar worden gesteld.
Dit onderwerp zal worden begeleid door de heren Paul van Es (VPW) en de heer Bart Lamers (NCF).

De onderwerpen zullen gelijktijdig worden behandeld dus het is niet mogelijk om aan beide onderwerpen deel te nemen.
Leden die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van deze themamiddag, en een bijdrage aan de discussie willen leveren, zijn van harte welkom. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom is het noodzakelijk om deelname zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat van de VPW door een mailtje te sturen naar info@vpwnet.nl.

De themamiddag zal aanvangen om 12.30 en eindigen om 14.30 uur en plaatsvinden in Amersfoort.
De locatie zal zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de leden die hebben aangegeven deze themamiddag te willen bezoeken.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Themamiddag Rijksvakbonden; vrijdag 22 september 2017