VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • Over VPW

  • Archief

CAO Nieuwsbrief

Posted by vpwadmin op 11 april 2017

De VPW is aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC). Binnen het AC behoren VPW, NCF, Juvox en VCPS tot de sector Rijk. Samen vormen zij de AC Rijksvakbonden.

Namens de AC Rijksvakbonden onderhandelen Peter Wulms en Marianne Wendt over de CAO 2017.

Bijgaand treft u een ledennieuwsbrief over de CAO onderhandelingen binnen de Rijkssector.

Ledenbrief AC Rijksvakbonden CAO Rijk 2017 april 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO Nieuwsbrief

Brief SG’s aan informateur

Posted by vpwadmin op 30 maart 2017

In bijgaande brief aan de informateur geven  de SG’s hun visie op de rijksoverheid en doen zij  voorstellen om de rijksoverheid in dienst van de samenleving en de politiek haar taken nog beter te laten uitvoeren.

Brief SG’s aan informateur

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Brief SG’s aan informateur

DGO IenM 2 februari 2017

Posted by Peter Wulms op 11 februari 2017

Gezond langer doorwerken

In het afgelopen DGO IenM hebben wij de werkgever dringend verzocht om nu eens echt werk te maken van de afspraak om medewerkers in een SB-functie gezond langer door te laten werken. Een afspraak die al staat sinds 2015, toen we een akkoord hebben bereikt over de overgangsregeling SBF-55. Wij hopen binnenkort van RWS meer te horen.

Oplossing gevolgen standplaatsenbeleid voor projectgebonden medewerkers

Projectgebonden medewerkers hebben bij de invoering van het standplaatsenbeleid Utrecht als standplaats gekregen. Hun projectlocatie waar ze werken, ligt meestal buiten Utrecht. Als zij in de toekomst projectlocatie Utrecht krijgen, is er formeel dus geen sprake van een standplaatswijziging. Zij kunnen dan ook geen beroep doen op VWNW-voorzieningen voor eventuele toename van de reistijd en reiskosten.

Bonden en werkgever zien dit als onwenselijk. We hebben daarom in het DGO het volgende afgesproken. Als, na aanwijzing van Utrecht als projectlocatie, de reistijd en/of reiskosten toenemen, de projectgebonden medewerker compensatie krijgt die gelijk is aan de gebruikelijke VWNW-voorzieningen. Binnenkort wordt deze afspraak uitgewerkt in een definitieve tekst.

DIM-registratoren

In OP2015 hebben we afgesproken dat DIM-registratoren een tijdelijke functie kregen. De functie was tijdelijk omdat het werk planmatig zou verdwijnen op 1 januari 2016. Daarom werden deze medewerkers meteen verplicht VWNW-kandidaat, waarbij de VWNW-periode pas ging lopen als de tijdelijke functie afliep.

Na een verlenging van de tijdelijke functie in 2016, bleek eind 2016 dat er nog steeds werk was voor deze medewerkers (maar wel minder dan voorheen). RWS overwoog om voor al deze medewerkers toch de VWNW-periode te gaan starten. De bonden hebben duidelijk aangegeven dit niet te accepteren, zoals er nog werk in deze functie is.

RWS heeft de bonden daarna voorgesteld om deze tijdelijke functie te verlengen en in de loop van het jaar, als er definitieve duidelijkheid is over de toekomst van de DIM werkzaamheden, met ons afspraken te maken over de rechtspositionele gevolgen. Wij zijn hiermee akkoord gegaan.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor DGO IenM 2 februari 2017

Werkgroep 55+

Posted by vpwadmin op 6 februari 2017

Vorige week kwam er een bericht bij de VPW binnen waarin werd aangegeven dat er binnen VWM een ‘Werkgroep 55+’ in het leven geroepen was. Deze werkgroep zou zich bezig houden met ‘55+ problematiek en mogelijke maatregelen’. De vraag was of dit bij de VPW bekend was. Omdat bij ons niets bekend was, zijn we op onderzoek uitgegaan.

Navraag bij de OR leerde dat zij al enige tijd terug al van een gerucht gehoord hadden dat er een dergelijke werkgroep opgericht zou worden. Een goede OR gaat niet met geruchten aan de haal, maar gaat op zoek naar de feiten, dus zij hebben bij het DT om opheldering gevraagd en kregen te horen dat er geen sprake van was. Toen de vorming van de werkgroep echter vermeld stond in een HRMO-plan heeft de OR opnieuw navraag gedaan. Het DT gaf toen aan dat er wel een werkgroep opgericht was, maar wilde er verder nog niets over kwijt. Het DT gaf aan dat als er ontwikkelingen zouden zijn, de OR geïnformeerd zou worden.

In het binnen gekomen verontrustende bericht stond ook dat er een lijst van maatregelen zou zijn, die het DT zou hebben goedgekeurd en die aan de vakbonden zou zijn voorgelegd.
Fraai gerucht is dat!! Het is totaal niet waar, maar zo worden we als vakbond al bijna medeplichtig gemaakt aan iets waar we totaal niets van af weten. Terwijl we als vakbond juist tegen de afschaffing van de leeftijdsgebonden voorzieningen zijn nu iedereen langer door moet werken. Het langer doorwerken moet tenslotte wel gezond en verantwoord gebeuren, dus zijn de leeftijdsgebonden voorzieningen harder nodig dan ooit.

Voor onze leden is het van groot belang om te weten dat rechtspositionele regelingen uit ARAR en BBRA (zoals de 55+) niet door VWM/RWS en ook niet door I&M (DGO) aangepast kunnen worden. Dit soort rechtspositionele regelingen kunnen alleen in het Sector Overleg Rijk (SOR) worden aangepast.                       Peter Wulms zit in het SOR en zal dit onderwerp voor ons nauwlettend bewaken.

Laat dus heel duidelijk zijn: de dienstleiding kan werkgroepen oprichten en plannen maken, maar geen rechtspositionele regelingen aanpassen of afschaffen zonder overleg en toestemming van het SOR.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Werkgroep 55+

CAO-onderhandelingen

Posted by vpwadmin op 6 februari 2017

Zoals jullie weten voeren de bonden momenteel overleg met BZK over een nieuwe CAO. We praten onder andere over de gewenste loonsverhoging, het VWNW-beleid, het generatiepact en een individueel keuzebudget.

We zijn er nog niet uit, dus we gaan de komende tijd door met onderhandelen. We hopen jullie snel te informeren zodra duidelijk wordt of we tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen of dat we te ver uit elkaar blijken te liggen.

Peter Wulms en Marianne Wendt

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO-onderhandelingen

Pensioenbrief AC Rijksvakbonden dec.2016

Posted by vpwadmin op 24 december 2016

Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te veranderen?
Dan ga je het moeilijk krijgen in 2017.
Want in 2017 spelen er 2 zaken die grote invloed hebben op je pensioen:

  1. Dreiging van een pensioenverlaging (of korting)
  2. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zal pensioen een belangrijk thema zijn.

Ja, het pensioenstelsel is ingewikkeld.
Ja, je moet langer doorwerken voor je AOW.
Ja, je pensioen wordt ook dit jaar niet geïndexeerd.

Dat alles roept een fundamentele vraag op: is dit huidige pensioenstelsel nog houdbaar?
En zo niet? Gaan de plannen voor een nieuw pensioenstelsel tot verbeteringen leiden? Wordt hiermee jouw vertrouwen in je pensioen hersteld?

Zo begint de Nieuwsbrief Pensioen December 2016. Hierin aandacht voor

  • Reddingsboeien Donald Trump en Jette Klijnsma
  • Geen indexatie. Wel premiestijging
  • Zelf pensioenfonds kiezen?
  • Kabinet werkt aan nieuw pensioenstelsel
  • Wist u dat?
  • Kerst kennisquiz

pensioenbrief-ac-rijksvakbonden-december-2016

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioenbrief AC Rijksvakbonden dec.2016

Nieuwsbrief CAO 2017

Posted by vpwadmin op 24 december 2016

Bijgaand treft u informatie aan over de CAO 2017.

ledenbrief-december-2016-ac-rijksvakbonden-cao-rijk-2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwsbrief CAO 2017

Kantoor gesloten tot 2 januari 2017

Posted by vpwadmin op 15 december 2016

Het kantoor van de VPW is gesloten tot en met zondag 1 januari 2017.

Voor zeer dringende zaken kunt u telefonisch terecht bij Hans van den Aker op het volgende  nummer: 06 – 51 83 79 18.

Ontvangen e-mails worden in zeer dringende gevallen zo snel mogelijk beantwoord. De reguliere post en mail wordt vanaf 2 januari 2017 weer behandeld.

Bestuur en personeel van de VPW wensen u heel fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe!

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kantoor gesloten tot 2 januari 2017

Turbulente laatste maanden van 2016

Posted by vpwadmin op 12 december 2016

Het jaar 2016 was al het jaar van Brexit en Trump.

In november vernamen we dat de pensioenpremies zouden gaan stijgen en in december ging het CAO Rijk overleg van start.

Rijksambtenaren hebben straks geen eigen rechtspositie meer maar vallen, net zoals de marktsector, onder het Burgerlijk Wetboek.

Zo start de Kaderbrief AC Rijksvakbonden december 2016. Hierin onder meer aandacht voor de Cao rijk , normalisatie rechtspositie ambtenaren, meldpunt denigrerende opmerkingen ambtenaren en het VWNW-beleid.

kaderbrief-ac-rijksvakbonden-december-2016

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Turbulente laatste maanden van 2016

Ton van Bon overleden

Posted by vpwadmin op 19 november 2016

Het bestuur van de VPW heeft recent vernomen dat oud bestuurslid Ton van Bon volledig onverwacht is overleden. Ton is jaren lid geweest van het bestuur en was o.a. actief als vertegenwoordiger van zijn vakbond in het Departementaal Georganiseerd Overleg. Het bestuur wenst de familieleden van Ton veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

img_2953

.

 

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ton van Bon overleden