VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Beheer

 • Kalender

  april 2020
  M D W D V Z Z
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
 • Archief

 • Abonneren

Infobrief Individueel Keuzebudget en verlofsparen

Posted by vpwadmin op 12 oktober 2019

Vanaf 1 januari a.s. krijg je naast je salaris ook een nieuwe arbeidsvoorwaarde: het Individueel Keuzebudget (IKB). Dat is afgesproken in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018-2020. In een infobrief kun je veel informatie vinden over het IKB

Klik hier om de Infobrief te lezen.

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Mail jouw vraag naar info@acrijksvakbonden.nl.

Spreek je ons liever telefonisch? Laat dit in de mail weten met jouw telefoonnummer erbij, dan bellen we je op.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Infobrief Individueel Keuzebudget en verlofsparen

Ondertekening CAO Rijk

Posted by vpwadmin op 27 september 2019

Gisteren ondertekenden jullie onderhandelaars de CAO Rijk.

Zoals jullie weten, krijgen jullie zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als de werknemers in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze nieuwe rechtspositie geldt vanaf 1 januari 2020. Weet je niet precies meer hoe het zit? Lees dit dan rustig hier terug in onze eerdere nieuwsbrief over de nieuwe rechtspositie.

 De huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. De huidige arbeidsvoorwaarden zijn neutraal omgezet naar de nieuwe rechtspositie in de CAO Rijk. De omzetting vindt plaats op 1 januari 2020. Daarom heeft deze vandaag ondertekende cao nog een resterende looptijd van 1 januari tot en met 30 juni 2020.

 Begin volgend jaar starten we met de onderhandelingsinzet van AC Rijksvakbonden voor de CAO vanaf 1 juli 2020.

LET OP: de ondertekening betreft de huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst en is niet gewijzigd door het onlangs afgewezen onderhandelaarsakkoord inzake het Nieuwe Roosteren.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Ondertekening CAO Rijk

Uitslag ledenraadpleging over Het Nieuwe Roosteren

Posted by vpwadmin op 24 september 2019

In de CAO 2018-2020 spraken jullie onderhandelaars af om tussentijds een onderhandelingsresultaat te bereiken over roosterinnovatie en over de hervorming van nachtdienstontheffing en vaste TOD 55+. De afgelopen twee weken stemden leden van AC Rijksvakbonden over dit onderhandelaarsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat van leden algemeen
Ja: 46%
Nee: 54%

Stemresultaat van leden in roosterdiensten
Ja: 38%
Nee: 62%

De stemmen van medewerkers in roosterdiensten laat AC Rijksvakbonden zwaarder wegen dan de stemmen van medewerkers die niet in roosterdiensten werken. De reden is dat leden in roosterdiensten veel meer gevolgen ondervinden van dit onderhandelingsresultaat.

Aangezien 62% van de leden in roosterdiensten tegen dit onderhandelingsresultaat stemmen, gaat AC rijksvakbonden niet akkoord met dit onderhandelaarsresultaat. Ook de andere bonden gaan niet akkoord met dit onderhandelaarsresultaat. Dit betekent dat we geen overeenstemming met de werkgever hebben en dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitslag ledenraadpleging over Het Nieuwe Roosteren

Ledenraadpleging vanaf maandag 9 september over het onderhandelaarsakkoord “het nieuwe roosteren”

Posted by vpwadmin op 6 september 2019

Vanaf maandag 9 september zullen alle actieve leden van de VPW hun mening kunnen geven over het onderhandelaarsakkoord. Deze ledenraadpleging zal plaatsvinden tussen 9 en 20 september en uitgevoerd worden via een hyperlink die per email aan de betreffende leden zal worden toegezonden.

Maak gebruik van uw recht om uw mening kenbaar te maken en breng uw stem uit!!!!

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Ledenraadpleging vanaf maandag 9 september over het onderhandelaarsakkoord “het nieuwe roosteren”

Onderhandelingsresultaat “het nieuwe roosteren”

Posted by vpwadmin op 30 augustus 2019

Voor de zomerstop bereikten de vakbonden en de rijksonderhandelaar een onderhandelingsresultaat over het nieuwe roosteren, capaciteitsmanagement en het recht op nachtdienstontheffing. In deze nieuwsbrief en podcast presenteert AC Rijksvakbonden het onderhandelaarsresultaat.

In dit onderhandelingsresultaat wijzigt een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in roosterorganisaties. Voor alle andere medewerkers wijzigt alleen de overwerkvergoeding naar een vast percentage van 25% plus de toelage onregelmatige dienst indien je buiten de normale werktijden moet overwerken.

Klik hier voor de Nieuwsbrief en podcast waarin het onderhandelaarsakkoord uitgebreid wordt uitgelegd.

Klik hier voor de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Klik hier voor de bijlage ‘berekening capaciteitsvraag’

Bovenstaande documenten zullen ten grondslag liggen aan de informatiebijeenkomst van 4 september a.s.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Onderhandelingsresultaat “het nieuwe roosteren”

Definitieve uitnodiging ledenbijeenkomst “het nieuwe roosteren” op 4 september 2019

Posted by vpwadmin op 23 augustus 2019

Zoals eerder aangekondigd hierbij de definitieve Uitnodiging Ledenbijeenkomsten ‘het nieuwe roosteren’ op 4 september 2019 voor medewerkers in roosterdiensten. Via onderstaande link kunnen leden zich direct inschrijven zonder tussenkomst van de VPW.

http://acrijksvakbonden.nl/pdf/uitnodiging/uitnodiging_hnr.pdf

Zoals in de vooraankondiging is opgenomen betreft het hier informatiebijeenkomsten over het onderhandelaarsakkoord over Roosterinnovatie, hervorming ontheffing nachtarbeid en vaste TOD dat onlangs is overeengekomen.

In deze uitnodiging treft u tevens aan wanneer de ledenraadpleging (stemming) zal plaatsvinden.

De leden die zich inmiddels hebben aangemeld via de VPW, hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. De VPW zal deze leden direct doorgeven aan het secretariaat van de Rijksvakbonden.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Definitieve uitnodiging ledenbijeenkomst “het nieuwe roosteren” op 4 september 2019

Informatiebijeenkomst AC Rijksvakbonden

Posted by vpwadmin op 15 augustus 2019

Onlangs is er een onderhandelaarovereenkomst tot stand gekomen over het onderwerp Roosterinnovatie, hervorming ontheffing nachtarbeid en vaste TOD. Zoals eerder toegezegd zal deze overeenkomst worden toegelicht aan de leden ter voorbereiding op een ledenraadpleging.

Op 4 september zullen in Leusden twee informatiebijeenkomsten worden gehouden waar leden naar toe kunnen om geïnformeerd te worden over het onderhandelingsresultaat.

Er zijn twee tijdstippen voor deze bijenkomsten gekozen, waarbij verwacht wordt dat dan de meeste medewerkers in roosterdiensten in de gelegenheid zijn om naar één bijeenkomst te komen.

1e bijeenkomst van 09.30 – 11.30 uur

2e bijeenkomst van 17.30 – 19.30 uur

Een definitieve uitnodiging voor deze bijenkomsten volgt nog. De leden die op deze bijeenkomsten aanwezig willen zijn dienen dit vooraf aan te geven via een email aan info@vpwnet.nl

Het maximum aantal aanwezigen is 90 leden per bijeenkomst.  Mochten meer leden zich opgeven dan zullen we naast deze informatiebijeenkomst ook een online bijeenkomst organiseren, zodat leden thuis via hun eigen computer de toelichting en presentatie kunnen volgen. Ook kunnen de leden dan via een chatfunctie vragen stellen.

De inhoud van de uitleg van het onderhandelaarsakkoord zal gaan via een nieuwsbrief . Deze nieuwsbrief is beschikbaar op 30 augustus.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Informatiebijeenkomst AC Rijksvakbonden

Kaderbrief AC Rijksvakbonden

Posted by vpwadmin op 12 juli 2019

Van ‘Uitvoering onder Vuur’ tot ‘Blij met digitalisering van het werk’. Want systemen en structuren zijn belangrijk maar het zijn de mensen die de organisatie maken.

Zo luidt de titel van de Kaderbrief AC Rijksvakbonden juli 2019.

Deze maand juli staat in het teken van onderhandelingen. Onderhandelingen over de laatste details van het Individueel Keuzebudget, onderhandelingen over het nieuwe roostersysteem dat per 2021 ingaat en onderhandelingen over de nachtdienstontheffing.  Daarnaast in de Kaderbrief een interview met vakbondsbestuurder Marianne Wendt over het onderwerp ‘Blij met digitalisering’ en aandacht voor de Werkconferentie GOR Rijk ‘Uitvoering onder vuur’ waar nu eens de betrokken medewerkers zelf het woord voeren.

Klik hier voor de Kaderbrief.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kaderbrief AC Rijksvakbonden

Afspraken over duurzame inzetbaarheid SBF55 in de maak

Posted by Peter Wulms op 3 juli 2019

Eén van de afspraken in de overgangsregeling SBF55 was dat we werk gingen maken van gezond langer doorwerken in de SB-functie. Geen eenvoudige opgave, zo bleek de afgelopen jaren. Maar er zit eindelijk voortgang in.

In het DGO van 2 juli hebben wij opdracht gegeven aan een werkgroep duurzame inzetbaarheid VTS om een groot aantal mogelijke maatregelen uit te werken. Deze maatregelen gaan over gezond langer doorwerken in de SB-functie, maar ook over bredere inzetbaarheid. Dat laatste komt voort uit de CAO-afspraak over pilots voor duurzame inzetbaarheid. We hebben je hierover al eerder geïnformeerd in dit artikel.

De pilots en de afspraak uit de overgangsregeling liggen in elkaars verlengde. Daarom hebben we ervoor gekozen om beide tegelijkertijd op te pakken. We blijven ze wel onderscheiden, zodat we zeker weten dat gezond langer doorwerken in de SB-functie niet op de achtergrond verdwijnt.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bonden, OR en VWM. Zij heeft tot oktober de tijd om met een definitief pakket aan maatregelen te komen. In het DGO van oktober stellen we deze maatregelen vast.

Natuurlijk zit de VPW in de werkgroep. Frank Bosman neemt deze klus op zich, in nauw overleg met het bestuur.

Wil je al reageren op de opdracht aan de werkgroep? Mail dan je reactie naar info@vpwnet.nl.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Afspraken over duurzame inzetbaarheid SBF55 in de maak

De concept CAO Rijk 2020 staat voor je klaar

Posted by vpwadmin op 11 juni 2019

In een vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de omzetting van je huidige arbeidsvoorwaarden naar een nieuwe CAO Rijk. Deze nieuwe CAO gaat in op 1 januari 2020 als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). In de onderstaande nieuwsbrief kun je meer informatie vinden.

Rijksvakbonden nieuwsbrief concept CAO Rijk 2020

In deze nieuwsbrief laten we je weten waar je de concept CAO Rijk 2020 kunt vinden en waar je terecht kunt als je opmerkingen hebt op de tekst van de concept CAO.

De concept CAO Rijk 2020 kun je vinden op www.nieuwecaorijk.nl, een website van bonden en werkgever.

De definitieve CAO krijgt straks een plek op een volledig nieuwe gezamenlijke website van bonden en werkgever.

 

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De concept CAO Rijk 2020 staat voor je klaar