VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • Over VPW

  • Archief

Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

Posted by vpwadmin op 19 mei 2017

Op donderdag 18 mei hebben de vakbonden het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we vandaag verder over doorgepraat. Zowel BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken tot een akkoord te komen. Als dat lukt, zullen we het onderhandelingsakkoord aan onze leden voorleggen.

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

Summerschool 2017 – meld je nu aan!!!

Posted by vpwadmin op 4 mei 2017

De populaire (gratis) Summerschool van het A&O Fonds Rijk komt er weer aan. 

Je kunt je nu aanmelden. Kijk hiervoor op de site van het A&O Fonds Rijk: https://www.aofondsrijk.nl/
Let op, er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar en het loopt snel vol, zo blijkt uit het verleden. 

Tijdens de Summerschool gaan medewerkers samen met professionals en andere deelnemers tijdens korte workshops aan de slag met goals. Zo kom je erachter wat jou beweegt, waar jij je in wilt ontwikkelen of welke training jou verder kan helpen. Zo maak je jouw werk nog leuker! De Summerschool is gratis en speciaal voor alle ambtenaren van de Rijksoverheid.

Let op: VOL = VOL

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Summerschool 2017 – meld je nu aan!!!

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden

Posted by vpwadmin op 4 mei 2017

In de Nieuwsbrief aandacht voor:

·         Hoe gaat het met de Cao?
·         Hoe gaat het met het Van Werk Naar Werk beleid?
·         Pensioen: denk niet in verlies maar in winst
·         AC Rijksvakbonden organiseren landelijke pensioenbijeenkomsten in juni
·         Krachtenveld AC Rijksvakbonden in vakbondsland
·         Arbowetgeving per 1 juli
·         Salaris
·         Wist je dat?

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden mei 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden

MELD U AAN: Pensioenbijeenkomsten

Posted by vpwadmin op 26 april 2017

In juni worden een aantal pensioenbijeenkomsten gehouden voor leden van de VPW. Maak gebruik van de geboden mogelijkheden en meld u aan!!!

Data:
12 juni – Urmond; Van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond
14 juni – Spier; Van der Valk Spier-Dwingeloo, Dwingelderveld, Oude Postweg 8, 9417 TG Spier
15 juni – Apeldoorn; Van der Valk de Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Ugchelen
16 juni – Breda; Golden Tulip Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda

Er is op alle data een ochtendsessie van 10.30-12.00 uur en een middagsessie van 13.00-14.30 uur.
Van 12.00- 13.00 uur is er een lunch waar zowel door de deelnemers van de ochtend- als middagsessies aan kan worden deelgenomen.

Link voor opgeven voor deze standaardbijeenkomsten (voor leden vanaf 41 jaar): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_1.pdf

Op 13 juni is er speciaal voor de jongere leden (tot en met 40 jaar) een bijeenkomst:
Op de SS Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25, 3072 AM Rotterdam
De presentatie die gegeven wordt sluit aan op hun (mogelijke) levensfases en wijkt daarmee af van de standaard presentatie.

Link voor opgeven voor deze jongerenbijeenkomst (voor leden tot en met 40 jaar):
http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_2.pdf

Deadline:
De voorlopige deadline voor aanmelden is 18 mei 2017 i.v.m. reserveringen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor MELD U AAN: Pensioenbijeenkomsten

Pensioen Nieuwsbrief april 2017: “Denken in winst in plaats van in verlies”

Posted by vpwadmin op 26 april 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Wees niet bang, pensioen is best leuk. Kom naar een van de ABP-pensioenbijeenkomsten die de AC Rijksvakbonden in juni over het hele land organiseren
  • Wat betekent een gewijzigd pensioenstelsel voor het vertrouwen in de pensioenuitkomsten?
  • Doorsneesystematiek weg? Dan wel een openstaande rekening van 100 miljard!
  • Volgens CBS zijn de huidige generaties ouderen de rijkste ooit in Nederland
  • AOW flexibel maken – wat vind jij?
  • Politiek. Houd de pensioenhoogte op peil
  • Wist je dat?

Pensioen nieuwsbrief april 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioen Nieuwsbrief april 2017: “Denken in winst in plaats van in verlies”

CAO Nieuwsbrief

Posted by vpwadmin op 11 april 2017

De VPW is aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC). Binnen het AC behoren VPW, NCF, Juvox en VCPS tot de sector Rijk. Samen vormen zij de AC Rijksvakbonden.

Namens de AC Rijksvakbonden onderhandelen Peter Wulms en Marianne Wendt over de CAO 2017.

Bijgaand treft u een ledennieuwsbrief over de CAO onderhandelingen binnen de Rijkssector.

Ledenbrief AC Rijksvakbonden CAO Rijk 2017 april 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO Nieuwsbrief

Brief SG’s aan informateur

Posted by vpwadmin op 30 maart 2017

In bijgaande brief aan de informateur geven  de SG’s hun visie op de rijksoverheid en doen zij  voorstellen om de rijksoverheid in dienst van de samenleving en de politiek haar taken nog beter te laten uitvoeren.

Brief SG’s aan informateur

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Brief SG’s aan informateur

DGO IenM 2 februari 2017

Posted by Peter Wulms op 11 februari 2017

Gezond langer doorwerken

In het afgelopen DGO IenM hebben wij de werkgever dringend verzocht om nu eens echt werk te maken van de afspraak om medewerkers in een SB-functie gezond langer door te laten werken. Een afspraak die al staat sinds 2015, toen we een akkoord hebben bereikt over de overgangsregeling SBF-55. Wij hopen binnenkort van RWS meer te horen.

Oplossing gevolgen standplaatsenbeleid voor projectgebonden medewerkers

Projectgebonden medewerkers hebben bij de invoering van het standplaatsenbeleid Utrecht als standplaats gekregen. Hun projectlocatie waar ze werken, ligt meestal buiten Utrecht. Als zij in de toekomst projectlocatie Utrecht krijgen, is er formeel dus geen sprake van een standplaatswijziging. Zij kunnen dan ook geen beroep doen op VWNW-voorzieningen voor eventuele toename van de reistijd en reiskosten.

Bonden en werkgever zien dit als onwenselijk. We hebben daarom in het DGO het volgende afgesproken. Als, na aanwijzing van Utrecht als projectlocatie, de reistijd en/of reiskosten toenemen, de projectgebonden medewerker compensatie krijgt die gelijk is aan de gebruikelijke VWNW-voorzieningen. Binnenkort wordt deze afspraak uitgewerkt in een definitieve tekst.

DIM-registratoren

In OP2015 hebben we afgesproken dat DIM-registratoren een tijdelijke functie kregen. De functie was tijdelijk omdat het werk planmatig zou verdwijnen op 1 januari 2016. Daarom werden deze medewerkers meteen verplicht VWNW-kandidaat, waarbij de VWNW-periode pas ging lopen als de tijdelijke functie afliep.

Na een verlenging van de tijdelijke functie in 2016, bleek eind 2016 dat er nog steeds werk was voor deze medewerkers (maar wel minder dan voorheen). RWS overwoog om voor al deze medewerkers toch de VWNW-periode te gaan starten. De bonden hebben duidelijk aangegeven dit niet te accepteren, zoals er nog werk in deze functie is.

RWS heeft de bonden daarna voorgesteld om deze tijdelijke functie te verlengen en in de loop van het jaar, als er definitieve duidelijkheid is over de toekomst van de DIM werkzaamheden, met ons afspraken te maken over de rechtspositionele gevolgen. Wij zijn hiermee akkoord gegaan.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor DGO IenM 2 februari 2017

Werkgroep 55+

Posted by vpwadmin op 6 februari 2017

Vorige week kwam er een bericht bij de VPW binnen waarin werd aangegeven dat er binnen VWM een ‘Werkgroep 55+’ in het leven geroepen was. Deze werkgroep zou zich bezig houden met ‘55+ problematiek en mogelijke maatregelen’. De vraag was of dit bij de VPW bekend was. Omdat bij ons niets bekend was, zijn we op onderzoek uitgegaan.

Navraag bij de OR leerde dat zij al enige tijd terug al van een gerucht gehoord hadden dat er een dergelijke werkgroep opgericht zou worden. Een goede OR gaat niet met geruchten aan de haal, maar gaat op zoek naar de feiten, dus zij hebben bij het DT om opheldering gevraagd en kregen te horen dat er geen sprake van was. Toen de vorming van de werkgroep echter vermeld stond in een HRMO-plan heeft de OR opnieuw navraag gedaan. Het DT gaf toen aan dat er wel een werkgroep opgericht was, maar wilde er verder nog niets over kwijt. Het DT gaf aan dat als er ontwikkelingen zouden zijn, de OR geïnformeerd zou worden.

In het binnen gekomen verontrustende bericht stond ook dat er een lijst van maatregelen zou zijn, die het DT zou hebben goedgekeurd en die aan de vakbonden zou zijn voorgelegd.
Fraai gerucht is dat!! Het is totaal niet waar, maar zo worden we als vakbond al bijna medeplichtig gemaakt aan iets waar we totaal niets van af weten. Terwijl we als vakbond juist tegen de afschaffing van de leeftijdsgebonden voorzieningen zijn nu iedereen langer door moet werken. Het langer doorwerken moet tenslotte wel gezond en verantwoord gebeuren, dus zijn de leeftijdsgebonden voorzieningen harder nodig dan ooit.

Voor onze leden is het van groot belang om te weten dat rechtspositionele regelingen uit ARAR en BBRA (zoals de 55+) niet door VWM/RWS en ook niet door I&M (DGO) aangepast kunnen worden. Dit soort rechtspositionele regelingen kunnen alleen in het Sector Overleg Rijk (SOR) worden aangepast.                       Peter Wulms zit in het SOR en zal dit onderwerp voor ons nauwlettend bewaken.

Laat dus heel duidelijk zijn: de dienstleiding kan werkgroepen oprichten en plannen maken, maar geen rechtspositionele regelingen aanpassen of afschaffen zonder overleg en toestemming van het SOR.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Werkgroep 55+

CAO-onderhandelingen

Posted by vpwadmin op 6 februari 2017

Zoals jullie weten voeren de bonden momenteel overleg met BZK over een nieuwe CAO. We praten onder andere over de gewenste loonsverhoging, het VWNW-beleid, het generatiepact en een individueel keuzebudget.

We zijn er nog niet uit, dus we gaan de komende tijd door met onderhandelen. We hopen jullie snel te informeren zodra duidelijk wordt of we tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen of dat we te ver uit elkaar blijken te liggen.

Peter Wulms en Marianne Wendt

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO-onderhandelingen