VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

Wijziging pensioenrichtleeftijd

Posted by vpwadmin op 27 juli 2017

Op 1 januari 2018 verschuift de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw tijdens de PAS.
De fiscus staat alleen pensioenopbouw toe over niet gewerkte uren als je binnen 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd minder gaat werken. Iedereen die op of na 1 januari met de PAS gaat en op dat moment jonger is dan 58 jaar, zal dus fiscaal gezien geen pensioen meer kunnen opbouwen. Dit geldt gedurende de hele looptijd van de PAS. Onduidelijk is nog of de pensioenopbouw gaat ontbreken over het salaris over de PAS uren (15,8%) of alleen over de PAS-inhouding op het salaris 5%. Je bouwt dus over 5% of 15,5% van het salaris geen pensioen op. Dit loopt door totdat de medewerker met pensioen gaat.
BZK heeft gemeld hierover binnenkort de rijksmedewerkers te gaan informeren. Daartoe zal het elektronische aanvraagformulier voor de PAS op het P-Direktportaal voorzien worden van een waarschuwing. Op dat moment wordt ook een bericht op het Rijksportaal Personeel geplaatst.
Wij houden jullie op de hoogte van zowel het communicatie-moment als het antwoord op de vraag waarover pensioenopbouw gaat ontbreken (het salaris of de inhouding op het salaris).

Het is wel van belang om eventuele PAS-aanvragen uit te voeren in 2017 aangezien aanvraag in 2018 fiscale consequenties zal hebben ten aanzien van de pensioenopbouw.
Voor de duidelijkheid: deze maatregel is niet veroorzaakt door de werkgever maar is het gevolg van fiscale regelgeving.

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Wijziging pensioenrichtleeftijd

Posted by vpwadmin op 12 juli 2017

Met ingang van heden is het email-adres van de VPW gewijzigd naar info@vpwnet.nl

De reden voor deze wijziging is het in bedrijf nemen van een nieuwe domeinnaam van de VPW. De beschikbaarheid van de website is zodanig georganiseerd dat de wijziging van de domeinnaam geen consequenties heeft.

Relaties en leden van de VPW worden verzocht om bij email correspondentie vanaf heden gebruik te maken van het email-adres info@vpwnet.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor

Cao-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Posted by vpwadmin op 6 juli 2017

Het is hoog tijd voor een serieuze loonsverhoging voor de rijksambtenaren, maar de werkgever wil voorlopig niet meer dan 1% verhoging bieden. Dat is voor AC Rijksvakbonden niet acceptabel.

Nu er een akkoord is over VWNW-beleid en daarover duidelijkheid is, is het hoog tijd voor een cao-afspraak. CNV Overheid, FNV Overheid, AC Rijksvakbonden en CMHF hebben op 6 juli het cao-overleg hervat. De looneis van de bonden is 3%. Niet meer dan logisch als we kijken naar de economische ontwikkelingen, de uitspraken van economen en de minister van Financiën en de cao’s om ons heen.

Geen verslechteringen Een serieuze loonsverhoging dus, en daar willen we niet voor betalen door allerlei verslechteringen in de cao. De werkgever kwam met 1%. Dat is alles wat is gereserveerd. Daarin verwachtte hij geen verandering nu het kabinet nog demissionair is.

Groot verschil AC Rijksvakbonden willen serieuze onderhandelingen en we zagen tijdens het overleg op 6 juli geen enkele beweging om dit grote verschil op te lossen. Als het zo blijft stevenen we af op een conflict. We hebben de werkgever duidelijk gemaakt dat het zo niet kan en hem opgeroepen om met een beter bod aan tafel terug te komen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Cao-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Akkoord op Van Werk naar Werk (VNNW) binnen de rijksoverheid

Posted by vpwadmin op 29 juni 2017

Op 28 juni, hebben minister Plasterk (BZK) en de vakbonden in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid en het WW-dossier getekend. Er is daarmee structureel duidelijkheid voor alle medewerkers binnen de sector Rijk bij reorganisaties.

Afgesproken is ook dat de WW qua opbouw en duur wordt gerepareerd en op maximaal 38 maanden uitkomt.

De bovenwettelijke WW-regeling wordt versoberd zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt voor rijksambtenaren .

Het is een samenhangend en evenwichtig pakket geworden waar de leden van de vakbonden mee hebben ingestemd. FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF zijn, net als minister Plasterk, tevreden dat ze na intensieve onderhandelingen tot deze overeenkomst zijn gekomen.

Belangrijke nieuwe elementen in de afspraken voor Van Werk naar Werk zijn:

– Het VWNW-beleid is nu structureel vastgelegd.

– Bij het vaststellen van overtolligheid zullen vanaf 1 januari 2020 de medewerkers die recht hebben op een AOW-uitkering als eerste moeten vertrekken.

– Het plafond in de stimuleringspremie wordt verhoogd tot het plafondbedrag van de

transitievergoeding (momenteel 77.000 euro) en ieder jaar geïndexeerd.

– Er komt een rijksbrede pilot, waarbij een remplaçantenmakelaar medewerkers gaat helpen als zij plaats willen maken voor iemand die overtollig is geworden.

De belangrijkste afspraken over de de WW zijn :

– De WW en bovenwettelijke WW worden vervangen door een driejarige uitkering en een transitievergoeding.

– Voor ieder gewerkt jaar wordt een maand uitkering opgebouwd met een maximum van 38 maanden (waarvan 24 maanden WW en 14 maanden bovenwettelijke aanvulling).

– Voor de medewerker die meer dan 10 jaar bij het Rijk heeft gewerkt en nog maximaal 8 jaar heeft tot aan de AOW-leeftijd wordt de duur van de uitkering verlengd tot aan de AOWleeftijd.

– De uitkering bedraagt in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende salaris.

– De transitievergoeding wordt uitgekeerd bij ontslag. Deze bedraagt momenteel maximaal 77.000 euro.

De aanpassing van de bovenwettelijke WW gaat in op het moment dat de transitievergoeding van toepassing wordt op het rijkspersoneel (voorzien op 1 januari 2020).

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Akkoord op Van Werk naar Werk (VNNW) binnen de rijksoverheid

Uw mening over het onderhandelaarsakkoord VWNW

Posted by vpwadmin op 16 juni 2017

Beste collega’s,

Wat vind u van het onderhandelaarsakkoord dat afgelopen maandag is bereikt tussen de vier vakbonden en de werkgever Rijk? Het gaat hier alleen over het beleid bij reorganisaties en de uitkering bij werkloosheid. Over alle andere cao-onderwerpen is nog geen overeenstemming. U wordt hier later over geïnformeerd.

U kunt tot 27 juni uw stem uitbrengen. Indien voldoende leden van de vier vakbonden vóór stemmen, wordt dit het structurele beleid bij reorganisaties. Indien meer leden tégen stemmen, dan geldt het huidige Van Werk naar Werk beleid tot 1-1-2018.

Voor de inhoud van het onderhandelaarsakkoord en toelichting: stemmen VWNW-akkoord

Op deze site is ook de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord te raadplegen.

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Uw mening over het onderhandelaarsakkoord VWNW

Onderhandelaarsakkoord VWNW-beleid

Posted by vpwadmin op 12 juni 2017

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, CMHF, CNV Overheid en FNV Overheid met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren.
Lees meer in bijgaande nieuwsbrief.
nieuwsbrief AC Rijksvakbonden 120617 onderhandelaarsakkoord VWNW

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Onderhandelaarsakkoord VWNW-beleid

Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

Posted by vpwadmin op 19 mei 2017

Op donderdag 18 mei hebben de vakbonden het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we vandaag verder over doorgepraat. Zowel BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken tot een akkoord te komen. Als dat lukt, zullen we het onderhandelingsakkoord aan onze leden voorleggen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

Summerschool 2017 – meld je nu aan!!!

Posted by vpwadmin op 4 mei 2017

De populaire (gratis) Summerschool van het A&O Fonds Rijk komt er weer aan. 

Je kunt je nu aanmelden. Kijk hiervoor op de site van het A&O Fonds Rijk: https://www.aofondsrijk.nl/
Let op, er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar en het loopt snel vol, zo blijkt uit het verleden. 

Tijdens de Summerschool gaan medewerkers samen met professionals en andere deelnemers tijdens korte workshops aan de slag met goals. Zo kom je erachter wat jou beweegt, waar jij je in wilt ontwikkelen of welke training jou verder kan helpen. Zo maak je jouw werk nog leuker! De Summerschool is gratis en speciaal voor alle ambtenaren van de Rijksoverheid.

Let op: VOL = VOL

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Summerschool 2017 – meld je nu aan!!!

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden

Posted by vpwadmin op 4 mei 2017

In de Nieuwsbrief aandacht voor:

·         Hoe gaat het met de Cao?
·         Hoe gaat het met het Van Werk Naar Werk beleid?
·         Pensioen: denk niet in verlies maar in winst
·         AC Rijksvakbonden organiseren landelijke pensioenbijeenkomsten in juni
·         Krachtenveld AC Rijksvakbonden in vakbondsland
·         Arbowetgeving per 1 juli
·         Salaris
·         Wist je dat?

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden mei 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden

MELD U AAN: Pensioenbijeenkomsten

Posted by vpwadmin op 26 april 2017

In juni worden een aantal pensioenbijeenkomsten gehouden voor leden van de VPW. Maak gebruik van de geboden mogelijkheden en meld u aan!!!

Data:
12 juni – Urmond; Van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond
14 juni – Spier; Van der Valk Spier-Dwingeloo, Dwingelderveld, Oude Postweg 8, 9417 TG Spier
15 juni – Apeldoorn; Van der Valk de Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Ugchelen
16 juni – Breda; Golden Tulip Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda

Er is op alle data een ochtendsessie van 10.30-12.00 uur en een middagsessie van 13.00-14.30 uur.
Van 12.00- 13.00 uur is er een lunch waar zowel door de deelnemers van de ochtend- als middagsessies aan kan worden deelgenomen.

Link voor opgeven voor deze standaardbijeenkomsten (voor leden vanaf 41 jaar): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_1.pdf

Op 13 juni is er speciaal voor de jongere leden (tot en met 40 jaar) een bijeenkomst:
Op de SS Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25, 3072 AM Rotterdam
De presentatie die gegeven wordt sluit aan op hun (mogelijke) levensfases en wijkt daarmee af van de standaard presentatie.

Link voor opgeven voor deze jongerenbijeenkomst (voor leden tot en met 40 jaar):
http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_2.pdf

Deadline:
De voorlopige deadline voor aanmelden is 18 mei 2017 i.v.m. reserveringen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor MELD U AAN: Pensioenbijeenkomsten