VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Pensioennieuwsbrief ANW-Hiaat

Posted by vpwadmin op 12 december 2017

Informatie over wijzigingen per 01-01-2018 in het ABP-partnerpensioen en het tegelijkkertijd vervallen van de ANW-compensatie vindt u in deze nieuwsbrief.

https://rijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/pn_201712_rvb.pdf

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioennieuwsbrief ANW-Hiaat

Kerstvakantie

Posted by vpwadmin op 7 december 2017

Het kantoor van de VPW is gesloten in de periode 22 december 2017 tot en met 1 januari 2018. Telefonisch zijn wij in deze periode niet bereikbaar, maar wel kunt u dringende vragen per e-mail sturen naar info@vpwnet.nl.

Zeer dringende zaken die uw rechtspositie betreffen, zullen zo mogelijk gedurende de kerstvakantie al worden opgepakt.

Voor de reguliere zaken zijn wij vanaf dinsdag 2 januari weer bereikbaar op 033 – 4650691.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kerstvakantie

“1e” DGO Infra en Waterstaat

Posted by Peter Wulms op 28 november 2017

Donderdag 23 november was eerste DGO onder de nieuwe naam van het departement: Infrastructuur en Waterstaat.

Personele gevolgen herverkaveling

Belangrijkste onderwerp was hoe om te gaan met de personele gevolgen van de “herverkaveling”. Bij de formatie is besloten dat taken van IenW overgaan naar Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over het besluit om dat te doen hebben we niets te zeggen; dat valt onder het politiek primaat. Maar de SG moet de personele gevolgen wel bespreken met de DOR en de bonden. Een voorstel voor een plaatsingsproces (de “spelregels”) ligt nu voor advies bij de DOR.

Daarop vooruitlopend hebben wij in het DGO het plaatsingsproces besproken en erop aangedrongen dat medewerkers niet benadeeld mogen worden.

Geen nieuwe taakstelling

Maar er is ook goed nieuws te melden: er is deze keer geen taakstelling opgelegd aan de Rijksdienst.

Gezond langer doorwerken in SB-functie

Na stevige druk van ons heeft RWS toegezegd te gaan doen wat wij al in 2015 hebben afgesproken: met de bonden afspraken maken over gezond langer doorwerken in een SB-functie/2e carrière. Maar voor ons geldt “eerst zien, dan geloven”. We houden jullie op de hoogte!

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor “1e” DGO Infra en Waterstaat

CAO 2018

Posted by vpwadmin op 27 november 2017

Donderdag 23 november zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Rijk gestart.

Eerder kwamen de werkgever Rijk en de bonden voor 2017 al een tussen-CAO overeen, die bestond uit een loonsverhoging van 1,4 %, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Afgesproken is toen om gelijk door te gaan met de onderhandelingen voor een CAO vanaf 2018.

Bij de start van de onderhandelingen werden de hoofdlijnen verkend. Beide zijden hebben hun belangrijkste thema’s op tafel gelegd. Besloten is om twee onderwerpen op korte termijn nader te onderzoeken: een Generatiepact en een Individueel Keuzebudget.

De gezamenlijke vakbonden hebben hun looneis duidelijk op tafel gelegd: 3,5 % salarisverhoging met een bodem van €1.000,-. Er is alle reden om in 2018 een serieuze loonsverhoging af te spreken. We hebben benadrukt dat we tempo willen houden en de onderhandelingen niet onnodig lang moeten laten duren.

Namens de AC Rijksvakbonden
Marianne Wendt en Peter Wulms
Onderhandelaars CAO Rijk

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO 2018

PensioenMystiek….

Posted by vpwadmin op 9 november 2017

Beste leden,
De VPW organiseert op donderdag 14 december 2017 samen met de andere AC Rijksvakbonden een wel heel bijzondere pensioenbewustzijnsdag!!!
Probeer deze dag in je agenda vrij te plannen en kom naar Enschede voor deze unieke, spannendste pensioenbijeenkomst ooit.
Klik hier voor de poster. Klik hier om je aan te melden. Doe het snel, want VOL  =VOL
Hartelijke groet,
VPW

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor PensioenMystiek….

Aftrap verkiezingen medezeggenschap IenW-breed

Posted by vpwadmin op 7 november 2017

De Departementale Ondernemingsraad IenW (DOR IenW) organiseert op woensdag 22 november 2017 in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) in Utrecht een bijeenkomst voor:

  • medewerkers die zich voor het eerst kandidaat gaan stellen
  • medewerkers die zich eerder kandidaat hebben gesteld
  • medewerkers die zich opnieuw kandidaat stellen

Ben je dus geïnteresseerd om je kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad ga dan naar deze bijeenkomst!!!!

Het programma vindt je in de bijlage.

Programma 22 november 2017

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Aftrap verkiezingen medezeggenschap IenW-breed

Gezocht AC-jongeren!!!

Posted by vpwadmin op 6 november 2017

Welk jong VPW-lid zou mee willen praten in een overleggroep van de AC-Rijksvakbonden???

Je praat met jonge leden van de andere vakbonden in de sector Rijk die aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum. Het gaat om vakbonden met als werkgebied o.a. Gevangeniswezen, Douane, Belastingdienst etc.

Waarom? Omdat we jonge leden een stem willen geven. Jonge leden hebben vast andere onderwerpen die ze onder de aandacht gebracht willen hebben. Trouwens…. onder jonge leden verstaan we leden tot ongeveer 40 jaar (en dan kijken we niet op een jaartje).

Meld je aan bij: info@vpwnet.nl. of bel naar 033-4650691 (ma, di, do).

Je hoeft geen bijzondere vaardigheden te hebben, een dosis gezonde nieuwsgierigheid is genoeg. Je reiskosten worden door ons vergoed.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gezocht AC-jongeren!!!

Tussen CAO 2017 en inzet CAO 2018

Posted by vpwadmin op 2 november 2017

 

De uitslag van de ledenraadpleging van de AC Rijksvakbonden, waaronder VPW, over de zogenoemde Tussen-CAO Rijk 2017 is bekend: 77% van onze gezamenlijke leden accepteert de 1,4% loonsverhoging vanaf 1 januari 2017, maar het merendeel daarvan geeft aan actiebereid te zijn om tot een goede (betere) CAO Rijk 2018 te komen.

Hiermee is dus de CAO voor 2017 een feit, een loonsverhoging van 1,4 % met terugwerkende kracht, volledig meetellend voor de pensioenopbouw. De uitbetaling van de loonsverhoging vindt in december 2017 in één keer plaats.

De AC Rijksvakbonden hebben echter ook al de inzet bepaald voor de CAO Rijk 2018: namelijk 3,5% salarisverhoging en onder meer behoud van de leeftijdsgebonden voorzieningen (de PAS-regeling, het verbod op nachtarbeid boven de 55 jaar, de vaste toelage onregelmatige dienst vanaf 55 jaar en de extra leeftijdsgebonden vrije dagen vanaf 45 jaar), doorbetaling 75% loon bij ouderschapsverlof en volledige compensatie van tijd en geld bij studie.

Met jullie grote actiebereidheid en door jullie daadwerkelijke inzet in de komende maanden gaan wij dat (proberen te) regelen.

Hier treffen jullie aan de link naar de nieuwsbrief over de genoemde onderwerpen:   http://rijksvakbonden.nl/pdf/cao/nbl_201711_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Tussen CAO 2017 en inzet CAO 2018

Ledenraadpleging Tussen-CAO

Posted by vpwadmin op 12 oktober 2017

Beste leden,

In het nieuwsbericht van 11-10-2017 heeft u al kunnen lezen dat er een nieuw bod ligt van 1,4%. VPW wil weten wat haar leden hier van vinden. Daarom is er wederom de mogelijkheid om u uit te spreken. Let op: stemmen kan tot 27 oktober! Via onderstaande link kunt u ook een bijgewerkte nieuwsbrief lezen, waarin de uitkomsten van de vorige ledenraadpleging en meer uitleg over het bod van de Tussen-CAO.

Hierbij de link naar de ledenraadpleging en nieuwsbrief:

Ledenraadpleging is gesloten

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenraadpleging Tussen-CAO

Rijksonderhandelaar komt met een nieuw bod

Posted by vpwadmin op 11 oktober 2017

Beste leden,

Nu zelfs Rutte roept dat de lonen van medewerkers in Nederland omhoog moeten, verwachten de bonden dat het kabinet met de eigen rijkssector het goede voorbeeld gaat geven. Maar nee: ‘Deze uitspraak is gericht op de loonsverhoging van 2018, terwijl we nu nog praten over een loonsverhogingvoor 2017’, aldus de rijksonderhandelaar.

Daarom stelt de rijksonderhandelaar voor om een eenvoudige tussen-CAO voor 2017 af te spreken. Een tussen-CAO waarin niemand erop voor- of achteruit gaat als opmaat naar de CAO 2018, waar serieus onderhandeld wordt over loonsverhoging en andere arbeidsvoorwaarden.

Deze tussen-CAO voor 2017 bestaat dan uit een loonsverhoging op het niveau van de inflatie (= 1,4%), met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze loonsverhoging werkt volledig door naar het pensioen. In de CAO zitten verder geen verbeteringen of verslechteringen. De uitbetaling van de loonsverhoging over het jaar 2017 vindt in december in één keer plaats.

in de onderstaande Nieuwsbrief kun je meer lezen;

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden cao oktober 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Rijksonderhandelaar komt met een nieuw bod