Geschiedenis

In 1897 werd de Vereeniging van Bureelambtenaren van den Rijkswaterstaat (VBAR) opgericht. De VBAR ging later Vereniging van Adnistratief Personeel Rijkswaterstaat (VAP) heten.

De VAP ging in 1986 samen met de Vereeniging van beambten bij de Rijkswaterstaat  ‘Eendracht maakt Macht’ – EMM – opgericht in 1898) èn enkele kleine belangenbehartigingsorganisaties op in de Vakorganisatie van Personeel  van Verkeer en Waterstaat (VPW). In 2003 zijn de leden van de Bond van KNMI Personeel (BKPaangesloten bij de VPW.

Het archief van de vereniging werd in 2004 bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in bewaring gegeven. Het materiaal is genummerd per map of omslag.