VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

E-mailadres van VPW is gewijzigd

Posted by vpwadmin op 16 januari 2018

Het e-mailadres van de VPW is gewijzigd.

Het nieuwe e-mailadres is: info@vpwnet.nl

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor E-mailadres van VPW is gewijzigd

CAO-overleg afgebroken

Posted by vpwadmin op 22 februari 2018

Vakbonden Ambtenarencentrum, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben vanochtend, na twee maanden, het cao-overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de rijksambtenaren afgebroken. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, gaf gisteren een loonwaarschuwing af. Zij stelt geen geld beschikbaar voor de looneis van de vakbonden van 3,5%. Daarmee wijkt ze sterk af van eerdere kabinetsuitspraken over de noodzaak van een goede loonsverhoging. Echter, een goed loonbod van de minister blijft uit.

De vakbonden hebben in 2017 een tussen-cao afgesloten met de intentie dat er aansluitend een nieuwe, inhoudelijke cao komt met een goede loonsverhoging.  Nu de minister dat niet wil afspreken, breken de vakbonden de onderhandelingen af. Zij komen pas weer terug aan de onderhandelingstafel wanneer de minister bereid is tegemoet te komen aan de looneis van 3,5%. Ondertussen bereiden de bonden acties voor.

De cao Rijk liep af op 31 december 2017 en geldt voor 110.000 rijksambtenaren in Nederland.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO-overleg afgebroken

Uitspraak SBF-55+ overgangsregeling

Posted by vpwadmin op 30 januari 2018

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Zeeland, inzake toepassing van de overgangsregeling SBF,  is er bij veel leden de vraag ontstaan of deze uitspraak op alle medewerkers van toepassing kan worden verklaard.

Lees verder in de bijlage N.a.v. uitspraak en vul het formulier  Gegevens VPW-lid SBF-zaak  in.

Stuur dit naar info@vpwnet.nl

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Uitspraak SBF-55+ overgangsregeling

Ver verwijderd van akkoord over loonsverhoging in cao Rijk

Posted by vpwadmin op 25 januari 2018

Na de tussen-cao Rijk van december vorig jaar, zijn de vakbonden gelijk doorgegaan met de cao-onderhandelingen voor 2018. De boodschap van de leden was helder: ‘we verwachten een cao met een stevige loonsverhoging’. Na de eerste onderhandelingsrondes moeten we concluderen dat we nog ver verwijderd zijn van een akkoord.

Rutte en de andere ministers hebben diverse malen gezegd dat de werkgevers in 2018 de lonen moeten laten stijgen. Dat moet dan natuurlijk ook bij het Rijk gelden.

3,5% meer loon

Er zijn een paar onderhandelingsrondes geweest. Op 25 januari spraken we over het loon. Onze looneis is helder: 3,5% loon met een bodem van € 1000,- De werkgever bleek een stuk minder helder. Hij zei dat hij meer zou kunnen bieden dan vorig jaar, maar bij lange na niet wat wij eisen. Wij accepteren deze boodschap niet. Wij willen daarom nu met minister Ollongren zelf aan tafel. Zij is tenslotte ook werkgever en moet met meer over de brug komen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ver verwijderd van akkoord over loonsverhoging in cao Rijk

Vervolg Anw-HIAAT

Posted by vpwadmin op 25 januari 2018

Zoals eerder bericht vervalt de ANW-compensatie.

De AC rijksvakbonden proberen een alternatief verzekeringsproduct overeen te komen, dat als vervanging dient voor het wegvallen van de ANW-compensatie. Op dit moment bespreken we de mogelijkheden met de rijksonderhandelaar.

Tegelijkertijd dringen de vakbonden aan om nog te wachten met het stopzetten van de ANW-compensatie. En met succes!

Het bestuur van het ABP heeft besloten om de ANW-compensatie voort te zetten tot 1 mei 2018. Dat betekent dat jij nu niets hoeft te doen en de uitkomst van onze bespreking met de rijksonderhandelaar kan afwachten.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vervolg Anw-HIAAT

Pensioennieuws ANW-hiaat

Posted by vpwadmin op 4 januari 2018

Nagekomen aanvullende informatie:

Zoals eerder bericht vervalt de ANW-compensatie per 01-01-2018. Het bestuur van ABP voert de ANW-compensatie nog wel tot 31 januari 2018 uit, om je de gelegenheid te geven om jezelf nog bij te verzekeren indien je dit wenst.

De AC Rijksvakbonden proberen nu een alternatief verzekeringsproduct overeen te komen, die als vervanging dient voor het wegvallen van de ANW compensatie. De rijksonderhandelaar zal volgende week laten weten of hij hieraan mee wil werken.

We houden je op de hoogte over het verloop van deze onderhandelingen.

Jullie onderhandelaars, Marianne Wendt en Peter Wulms

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioennieuws ANW-hiaat

Pensioennieuwsbrief ANW-Hiaat

Posted by vpwadmin op 12 december 2017

Informatie over wijzigingen per 01-01-2018 in het ABP-partnerpensioen en het tegelijkkertijd vervallen van de ANW-compensatie vindt u in deze nieuwsbrief.

https://rijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/pn_201712_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioennieuwsbrief ANW-Hiaat

Kerstvakantie

Posted by vpwadmin op 7 december 2017

Het kantoor van de VPW is gesloten in de periode 22 december 2017 tot en met 1 januari 2018. Telefonisch zijn wij in deze periode niet bereikbaar, maar wel kunt u dringende vragen per e-mail sturen naar info@vpwnet.nl.

Zeer dringende zaken die uw rechtspositie betreffen, zullen zo mogelijk gedurende de kerstvakantie al worden opgepakt.

Voor de reguliere zaken zijn wij vanaf dinsdag 2 januari weer bereikbaar op 033 – 4650691.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kerstvakantie

“1e” DGO Infra en Waterstaat

Posted by Peter Wulms op 28 november 2017

Donderdag 23 november was eerste DGO onder de nieuwe naam van het departement: Infrastructuur en Waterstaat.

Personele gevolgen herverkaveling

Belangrijkste onderwerp was hoe om te gaan met de personele gevolgen van de “herverkaveling”. Bij de formatie is besloten dat taken van IenW overgaan naar Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over het besluit om dat te doen hebben we niets te zeggen; dat valt onder het politiek primaat. Maar de SG moet de personele gevolgen wel bespreken met de DOR en de bonden. Een voorstel voor een plaatsingsproces (de “spelregels”) ligt nu voor advies bij de DOR.

Daarop vooruitlopend hebben wij in het DGO het plaatsingsproces besproken en erop aangedrongen dat medewerkers niet benadeeld mogen worden.

Geen nieuwe taakstelling

Maar er is ook goed nieuws te melden: er is deze keer geen taakstelling opgelegd aan de Rijksdienst.

Gezond langer doorwerken in SB-functie

Na stevige druk van ons heeft RWS toegezegd te gaan doen wat wij al in 2015 hebben afgesproken: met de bonden afspraken maken over gezond langer doorwerken in een SB-functie/2e carrière. Maar voor ons geldt “eerst zien, dan geloven”. We houden jullie op de hoogte!

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor “1e” DGO Infra en Waterstaat

CAO 2018

Posted by vpwadmin op 27 november 2017

Donderdag 23 november zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Rijk gestart.

Eerder kwamen de werkgever Rijk en de bonden voor 2017 al een tussen-CAO overeen, die bestond uit een loonsverhoging van 1,4 %, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Afgesproken is toen om gelijk door te gaan met de onderhandelingen voor een CAO vanaf 2018.

Bij de start van de onderhandelingen werden de hoofdlijnen verkend. Beide zijden hebben hun belangrijkste thema’s op tafel gelegd. Besloten is om twee onderwerpen op korte termijn nader te onderzoeken: een Generatiepact en een Individueel Keuzebudget.

De gezamenlijke vakbonden hebben hun looneis duidelijk op tafel gelegd: 3,5 % salarisverhoging met een bodem van €1.000,-. Er is alle reden om in 2018 een serieuze loonsverhoging af te spreken. We hebben benadrukt dat we tempo willen houden en de onderhandelingen niet onnodig lang moeten laten duren.

Namens de AC Rijksvakbonden
Marianne Wendt en Peter Wulms
Onderhandelaars CAO Rijk

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO 2018