VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • Over VPW

  • Archief

Ledenraadpleging Tussen-CAO

Posted by vpwadmin op 12 oktober 2017

Beste leden,

In het nieuwsbericht van 11-10-2017 heeft u al kunnen lezen dat er een nieuw bod ligt van 1,4%. VPW wil weten wat haar leden hier van vinden. Daarom is er wederom de mogelijkheid om u uit te spreken. Let op: stemmen kan tot 27 oktober! Via onderstaande link kunt u ook een bijgewerkte nieuwsbrief lezen, waarin de uitkomsten van de vorige ledenraadpleging en meer uitleg over het bod van de Tussen-CAO.

Hierbij de link naar de ledenraadpleging en nieuwsbrief:
http://www.rijksvakbonden.nl/tussen-cao

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenraadpleging Tussen-CAO

Rijksonderhandelaar komt met een nieuw bod

Posted by vpwadmin op 11 oktober 2017

Beste leden,

Nu zelfs Rutte roept dat de lonen van medewerkers in Nederland omhoog moeten, verwachten de bonden dat het kabinet met de eigen rijkssector het goede voorbeeld gaat geven. Maar nee: ‘Deze uitspraak is gericht op de loonsverhoging van 2018, terwijl we nu nog praten over een loonsverhogingvoor 2017’, aldus de rijksonderhandelaar.

Daarom stelt de rijksonderhandelaar voor om een eenvoudige tussen-CAO voor 2017 af te spreken. Een tussen-CAO waarin niemand erop voor- of achteruit gaat als opmaat naar de CAO 2018, waar serieus onderhandeld wordt over loonsverhoging en andere arbeidsvoorwaarden.

Deze tussen-CAO voor 2017 bestaat dan uit een loonsverhoging op het niveau van de inflatie (= 1,4%), met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze loonsverhoging werkt volledig door naar het pensioen. In de CAO zitten verder geen verbeteringen of verslechteringen. De uitbetaling van de loonsverhoging over het jaar 2017 vindt in december in één keer plaats.

in de onderstaande Nieuwsbrief kun je meer lezen;

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden cao oktober 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Rijksonderhandelaar komt met een nieuw bod

Ledenraadpleging CAO Rijk 2017

Posted by vpwadmin op 18 september 2017

De CAO Rijk eindigde op 1 januari 2017.
Daarom ontvangen jullie al acht maanden geen loonsverhoging.

Wat is er aan de hand?
De bonden in de rijkssector eisen 3% loonsverhoging, maar de rijksonderhandelaar
biedt slechts 1%. We hebben de rijksonderhandelaar opgeroepen om met een beter bod
aan tafel terug te komen. Tot nu toe blijft het stil.

Wat moeten we doen?
AC Rijksvakbonden staat nu voor een strategische keuze: afwachten, actievoeren of
accepteren.
·        Afwachten: we wachten tot de rijksonderhandelaar met een beter bod komt dan 1%.
·        Afdwingen: we gaan een hogere loonsverhoging afdwingen via het voeren van acties.
·        Accepteren: we accepteren 1% loonsverhoging voor 2017 maar accepteren verder geen enkele verslechtering.

Alle leden worden verzocht om zo spoedig mogelijk hun mening kenbaar te maken via de onderstaande stemmogelijkheid!!!!!

Je kan tot 1 oktober hier hier jouw stem uitbrengen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenraadpleging CAO Rijk 2017

Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende banenafspraken

Posted by vpwadmin op 5 september 2017

Er is weer een kaderbrief van de Rijksvakbonden verschenen en beschikbaar op onze website.

Kaderbrief AC Rijksvakbonden september 2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Van doodlopende CAO-wegen naar oplossingsmijdende banenafspraken

Docentenvergoeding

Posted by vpwadmin op 29 augustus 2017

We horen van onze leden dat het DT van VWM een besluit wil gaan nemen over de afschaffing van de docentenvergoeding. Dit leidt tot onrust en onduidelijkheid bij de ontvangers van deze vergoeding. Daarom heeft de VPW hierover duidelijkheid gevraagd in het DGO van 17 augustus jl.

RWS bevestigde dat het DT een besluit aan het voorbereiden is, maar kon nog niet zeggen wanneer er een besluit wordt genomen. Als het DT dit besluit neemt, dan leidt dit waarschijnlijk tot een voorstel voor afschaffing. Dit voorstel wordt dan aangeboden aan het DGO.

Over het voorstel gaat dan in het DGO onderhandeld worden totdat we overeenstemming bereiken over aanpassing of afschaffing van de docentenvergoeding. Als er sprake is van verslechtering of afschaffing, dan moet ook overeenstemming worden bereikt over een afbouwregeling.

Verslechtering of afschaffing van de docentenvergoeding kan en zal dus niet plotseling, buiten ons om, gebeuren.

RWS heeft in het DGO van 17 augustus verder duidelijk aangegeven dat zolang er in het DGO niets is afgesproken over de toekomst van de docentenvergoeding, deze vergoeding in stand blijft en de activiteiten op de gebruikelijke wijze worden vergoed.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Docentenvergoeding

Themamiddag Rijksvakbonden; vrijdag 22 september 2017

Posted by vpwadmin op 29 augustus 2017

Op 22 september a.s. zal er door de Rijksvakbonden een themamiddag worden georganiseerd.
Op deze themamiddag worden twee onderwerpen besproken.

Het eerste onderwerp staat in het teken van voorbereiding van een APG-pensioenbijeenkomst samen met pensioendeskundigen. Doel is om samen met leden van gedachten te wisselen over diverse pensioenonderwerpen. Aan welke informatie is behoefte en hoe kunnen we dit realiseren.
Dit onderwerp zal worden begeleid door de heren Albert van der Smissen (NCF) en Henk Kingma (Juvox).

Het tweede onderwerp betreft een vervolg geven aan het Groeidocument Visie AC Rijksvakbonden.
Gelet op de recente ontwikkelingen (normalisatiewetgeving, rol medezeggenschap – vakbonden, verhouding leden / niet-leden) hebben de AC Rijksvakbonden een toekomstvisie opgesteld, het Groeidocument. Waar staan we over 3-4 jaar als we niets doen en waar willen we staan?
Het huidige groeidocument zal aan de deelnemers vooraf beschikbaar worden gesteld.
Dit onderwerp zal worden begeleid door de heren Paul van Es (VPW) en de heer Bart Lamers (NCF).

De onderwerpen zullen gelijktijdig worden behandeld dus het is niet mogelijk om aan beide onderwerpen deel te nemen.
Leden die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van deze themamiddag, en een bijdrage aan de discussie willen leveren, zijn van harte welkom. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom is het noodzakelijk om deelname zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat van de VPW door een mailtje te sturen naar info@vpwnet.nl.

De themamiddag zal aanvangen om 12.30 en eindigen om 14.30 uur en plaatsvinden in Amersfoort.
De locatie zal zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de leden die hebben aangegeven deze themamiddag te willen bezoeken.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Themamiddag Rijksvakbonden; vrijdag 22 september 2017

Wijziging pensioenrichtleeftijd

Posted by vpwadmin op 27 juli 2017

Op 1 januari 2018 verschuift de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw tijdens de PAS.
De fiscus staat alleen pensioenopbouw toe over niet gewerkte uren als je binnen 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd minder gaat werken. Iedereen die op of na 1 januari met de PAS gaat en op dat moment jonger is dan 58 jaar, zal dus fiscaal gezien geen pensioen meer kunnen opbouwen. Dit geldt gedurende de hele looptijd van de PAS. Onduidelijk is nog of de pensioenopbouw gaat ontbreken over het salaris over de PAS uren (15,8%) of alleen over de PAS-inhouding op het salaris 5%. Je bouwt dus over 5% of 15,5% van het salaris geen pensioen op. Dit loopt door totdat de medewerker met pensioen gaat.
BZK heeft gemeld hierover binnenkort de rijksmedewerkers te gaan informeren. Daartoe zal het elektronische aanvraagformulier voor de PAS op het P-Direktportaal voorzien worden van een waarschuwing. Op dat moment wordt ook een bericht op het Rijksportaal Personeel geplaatst.
Wij houden jullie op de hoogte van zowel het communicatie-moment als het antwoord op de vraag waarover pensioenopbouw gaat ontbreken (het salaris of de inhouding op het salaris).

Het is wel van belang om eventuele PAS-aanvragen uit te voeren in 2017 aangezien aanvraag in 2018 fiscale consequenties zal hebben ten aanzien van de pensioenopbouw.
Voor de duidelijkheid: deze maatregel is niet veroorzaakt door de werkgever maar is het gevolg van fiscale regelgeving.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Wijziging pensioenrichtleeftijd

Posted by vpwadmin op 12 juli 2017

Met ingang van heden is het email-adres van de VPW gewijzigd naar info@vpwnet.nl

De reden voor deze wijziging is het in bedrijf nemen van een nieuwe domeinnaam van de VPW. De beschikbaarheid van de website is zodanig georganiseerd dat de wijziging van de domeinnaam geen consequenties heeft.

Relaties en leden van de VPW worden verzocht om bij email correspondentie vanaf heden gebruik te maken van het email-adres info@vpwnet.nl

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor

Cao-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Posted by vpwadmin op 6 juli 2017

Het is hoog tijd voor een serieuze loonsverhoging voor de rijksambtenaren, maar de werkgever wil voorlopig niet meer dan 1% verhoging bieden. Dat is voor AC Rijksvakbonden niet acceptabel.

Nu er een akkoord is over VWNW-beleid en daarover duidelijkheid is, is het hoog tijd voor een cao-afspraak. CNV Overheid, FNV Overheid, AC Rijksvakbonden en CMHF hebben op 6 juli het cao-overleg hervat. De looneis van de bonden is 3%. Niet meer dan logisch als we kijken naar de economische ontwikkelingen, de uitspraken van economen en de minister van Financiën en de cao’s om ons heen.

Geen verslechteringen Een serieuze loonsverhoging dus, en daar willen we niet voor betalen door allerlei verslechteringen in de cao. De werkgever kwam met 1%. Dat is alles wat is gereserveerd. Daarin verwachtte hij geen verandering nu het kabinet nog demissionair is.

Groot verschil AC Rijksvakbonden willen serieuze onderhandelingen en we zagen tijdens het overleg op 6 juli geen enkele beweging om dit grote verschil op te lossen. Als het zo blijft stevenen we af op een conflict. We hebben de werkgever duidelijk gemaakt dat het zo niet kan en hem opgeroepen om met een beter bod aan tafel terug te komen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Cao-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Akkoord op Van Werk naar Werk (VNNW) binnen de rijksoverheid

Posted by vpwadmin op 29 juni 2017

Op 28 juni, hebben minister Plasterk (BZK) en de vakbonden in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid en het WW-dossier getekend. Er is daarmee structureel duidelijkheid voor alle medewerkers binnen de sector Rijk bij reorganisaties.

Afgesproken is ook dat de WW qua opbouw en duur wordt gerepareerd en op maximaal 38 maanden uitkomt.

De bovenwettelijke WW-regeling wordt versoberd zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt voor rijksambtenaren .

Het is een samenhangend en evenwichtig pakket geworden waar de leden van de vakbonden mee hebben ingestemd. FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF zijn, net als minister Plasterk, tevreden dat ze na intensieve onderhandelingen tot deze overeenkomst zijn gekomen.

Belangrijke nieuwe elementen in de afspraken voor Van Werk naar Werk zijn:

– Het VWNW-beleid is nu structureel vastgelegd.

– Bij het vaststellen van overtolligheid zullen vanaf 1 januari 2020 de medewerkers die recht hebben op een AOW-uitkering als eerste moeten vertrekken.

– Het plafond in de stimuleringspremie wordt verhoogd tot het plafondbedrag van de

transitievergoeding (momenteel 77.000 euro) en ieder jaar geïndexeerd.

– Er komt een rijksbrede pilot, waarbij een remplaçantenmakelaar medewerkers gaat helpen als zij plaats willen maken voor iemand die overtollig is geworden.

De belangrijkste afspraken over de de WW zijn :

– De WW en bovenwettelijke WW worden vervangen door een driejarige uitkering en een transitievergoeding.

– Voor ieder gewerkt jaar wordt een maand uitkering opgebouwd met een maximum van 38 maanden (waarvan 24 maanden WW en 14 maanden bovenwettelijke aanvulling).

– Voor de medewerker die meer dan 10 jaar bij het Rijk heeft gewerkt en nog maximaal 8 jaar heeft tot aan de AOW-leeftijd wordt de duur van de uitkering verlengd tot aan de AOWleeftijd.

– De uitkering bedraagt in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende salaris.

– De transitievergoeding wordt uitgekeerd bij ontslag. Deze bedraagt momenteel maximaal 77.000 euro.

De aanpassing van de bovenwettelijke WW gaat in op het moment dat de transitievergoeding van toepassing wordt op het rijkspersoneel (voorzien op 1 januari 2020).

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Akkoord op Van Werk naar Werk (VNNW) binnen de rijksoverheid