CAO Rijk getekend

De  vakbonden hebben samen met minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op maandag 11 juli een handtekening gezet onder het akkoord over CAO Rijk 2022-2024.  Zowel de vakbonden als de minister zijn blij met de ruime steun (90%) die de medewerkers geven aan deze cao. Nu echter de cao gereed … Lees verder CAO Rijk getekend

Uitslag Ledenraadpleging

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe Cao. De afgelopen 10 dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden, over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging. Stemresultaat AC Rijksvakbonden:  Ja tegen deze Cao: 90% Nee tegen deze Cao: 9% Stemonthouding: 1% Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan … Lees verder Uitslag Ledenraadpleging

Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof

Bonden en werkgever Rijk hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk op 23 mei jl. alvast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. De reden is dat op 2 augustus de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treedt. De invoering van de Wbo geeft aanleiding om de cao-aanspraken over ouderschapsverlof opnieuw … Lees verder Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof