Inzet CAO2022

De huidige CAO loopt af op 1 april 2022. De AC Rijksvakbonden hebben samen met de andere 3 bonden prioriteiten benoemd voor loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid. Meer details in de AC Rijksbonden Nieuwsbrief