VPW

 • Beheer

 • Kalender

  juli 2022
  M D W D V Z Z
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Archief

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

BZK: start CAO-onderhandelingen in mei

Posted by vpwadmin op 14 maart 2022

Minister BZK wil begin mei beginnen met cao-onderhandelingen

De onderhandelaars van de vier bonden hebben op 14 maart 2022 kennis gemaakt met de nieuwe minister van BZK, Hanke Bruins Slot. De vier bonden vertelden de minister dat zij klaar zijn om de onderhandelingen voor een nieuwe cao te beginnen. Mevrouw Bruins Slot gaf echter aan dat de vier bonden geduld moeten hebben totdat in het kabinet de aanpassingen in de rijksbegroting(voorjaarsnota) zijn besproken. Daarom wil de werkgever Rijk pas begin mei starten.

De vier bonden maakten de minister duidelijk dit zeer teleurstellend te vinden. De koopkracht van medewerkers loopt immers maandelijks achteruit. Dit is een vervelend patroon: ‘iedere keer zorgt de werkgever voor vertraging’, zo was de boodschap van de vier bonden. De minister wilde helaas niet toezeggen dat dit gaat leiden tot meer loonruimte. 

De werkgever zal op rijksportaal  zelf uitleggen waarom zij nog niet wil starten met onderhandelen. 

De vier bonden stonden uitgebreid stil bij de gezamenlijke drie prioriteiten voor de nieuwe cao: (1) een salaris met ten minste behoud van koopkracht,  (2) eerder stoppen met werken (RVU-regeling) en (3) een goede afspraak over sociale veiligheid.  De minister begreep goed wat we bedoelden.  De vier bonden zijn klaar voor onderhandelingen, nu de werkgever nog!

De AC Rijksvakbonden

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor BZK: start CAO-onderhandelingen in mei

Inzet CAO2022

Posted by vpwadmin op 11 maart 2022

De huidige CAO loopt af op 1 april 2022. De AC Rijksvakbonden hebben samen met de andere 3 bonden prioriteiten benoemd voor loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid.

Meer details in de AC Rijksbonden Nieuwsbrief

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Inzet CAO2022

Geschil vaste TOD

Posted by vpwadmin op 7 maart 2022

Het is gebleken dat de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) doorbetaalt tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof. De vakbonden zijn het hiermee oneens en vinden dat de werkgever Rijk de cao niet op de juiste manier opvat (lees meer over dit probleem: https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nieuws_202107_rvb.pdf).

De bonden en de werkgever Rijk besloten om over dit geschil advies te vragen aan de Advies en Arbitrage Commissie (AAC). Op 9 december 2021 vond de zitting over dit geschil plaats.

De AAC zag mogelijkheden voor bonden en de rijkswerkgever om er in onderling overleg alsnog uit te komen. Hiervoor krijgen beide partijen tot 30 maart 2022 de tijd. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen dan zal de AAC alsnog advies geven op de vraag wat de juiste toepassing van de cao is.

De bonden en werkgever Rijk zijn momenteel weer druk aan het onderhandelen. Mochten de bonden en de werkgever Rijk tot overeenstemming komen, dan laten de AC Rijksvakbonden jullie dit gelijk weten. En indien het niet lukt om tot overeenstemming te komen, dan zal de AAC alsnog een advies uitbrengen.

De AC Rijksvakbonden

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Geschil vaste TOD

ALV VPW op 26 april 2022

Posted by vpwadmin op 24 februari 2022

De ALV van de VPW wordt gehouden op dinsdag 26 april 2022. We vergaderen opnieuw in Hotel van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten. Aanvangstijd: 9.30 uur.

Leden die zijn aangemeld ontvangen 4 weken voor de vergadering de stukken via email.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor ALV VPW op 26 april 2022

Erelid Jan de Vries overleden

Posted by vpwadmin op 22 februari 2022

Het bestuur van de VPW heeft recent vernomen dat oud bestuurslid Jan de Vries is overleden.

Jan is 45 jaar lid geweest van onze vereniging. Hij was voorzitter van de afdeling Zeeland en secretaris van het hoofdbestuur. En ook vele jaren actief in de medezeggenschap.
Vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging was Jan benoemd tot erelid”.

Het bestuur wenst de familie van Jan veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Erelid Jan de Vries overleden

Werkgroep Gezond Langer Door Werken

Posted by vpwadmin op 16 februari 2022

De VPW en de andere bonden hebben met RWS afgesproken om weer te gaan kijken naar de mogelijkheden voor gezond langer doorwerken in een substantieel bezwarende functie.

Dit gebeurt in een werkgroep waarin vakbonden, OR VWM en RWS zijn vertegenwoordigd.

Meer hierover vind je in het bericht van de werkgroep .

Voor alle duidelijkheid: we gaan in de werkgroep niet praten over afschaffing van de SBF-regeling. Deze regeling is een arbeidsvoorwaardelijke regeling. De werkgroep zoekt naar op oplossingsrichtingen om gezond langer door te kunnen werken. Over wat we gaan doen met de resultaten van de werkgroep voeren we het overleg in het DGO IenW, waarbij we dan uiteraard ook onze leden betrekken.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Werkgroep Gezond Langer Door Werken

Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?

Posted by vpwadmin op 9 februari 2022

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, nog niet. Maar lees meer hierover in de cao-nieuwsbrief:

https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nieuws_202202_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?

Volgorde opnemen van SBF-maanden

Posted by vpwadmin op 26 januari 2022

Medewerkers in een SB-functie die onder de overgangsregeling SBF55 vallen, kunnen recht hebben op een “rugzak” met SBF-maanden. Daarnaast hebben zij, net als iedere SBF-er bij het Rijk, recht op 26 maanden SBF (de “CAO-maanden”).

De “rugzak” maanden kunnen worden opgenomen vanaf 55 jaar. De CAO Rijk bepaalt dat de “CAO-maanden” pas opgenomen kunnen worden vanaf het eerste moment dat het ABP-keuzepensioen kan ingaan. De CAO leek geen ruimte te bieden om ook deze maanden vanaf 55 jaar op te nemen, hoewel we dat wel hadden afgesproken in het onderhandelingsresultaat van de overgangsregeling SBF55.

De VPW is in overleg met de werkgever om ervoor te zorgen dat de medewerker zelf kan bepalen wanneer hij zijn SBF-maanden laat ingaan. Dit kost helaas meer tijd dan gehoopt. Als er nieuws is, laten we het weten.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Volgorde opnemen van SBF-maanden

Oproep voor cao-acties ideeën

Posted by vpwadmin op 25 januari 2022

Beste VPW-er,

Heb jij ideeën voor eventuele cao-acties die nodig zijn voor de nieuwe cao Rijk?
Dan hebben we jouw creativiteit nodig.

Vanuit de AC Rijksvakbonden willen we namelijk op vrijdag 11 maart a.s. vanaf 14.00 uur tot maximaal 16.00 uur een online-themamiddag organiseren om ideeën op te halen voor mogelijke cao-acties.

Normaal gesproken zijn er verschillende gradaties qua acties die geleidelijk kunnen worden opgevoerd. Naast de ‘klassieke acties’ (zoals demonstraties op het Malieveld), willen we eigenlijk wat meer creatieve ideeën ophalen voor fysieke acties, maar ook jullie suggesties voor digitale acties. Hier valt te denken aan acties die vanaf de werkplek druk kunnen uitoefenen op de cao-onderhandelingstafel.

Denk daarbij aan onderscheid van ideeën voor milde acties (aan het begin van een actietraject), vervolgens acties die meer impact/aandacht vragen en tot slot harde(re) acties (zowel fysiek als digitaal).

  Fysiek  Digitaal
Mild     F1   D1
Midden     F2   D2
Hard     F3   D3

Kortom: we zijn op zoek naar een breed pallet aan acties voor de korte en langere termijn om zodoende nu al voorbereidingen te treffen. 

Graag hoort het bestuur uiterlijk 10 februari a.s. wie er graag mee wil doen aan de digitale brainstormsessie. Meld je per mail aan bij: info@vpwnet.nl. We mogen 3 tot 4 leden afvaardigen. 

Noot

Heb je goede actie-ideeën, maar kun je niet aansluiten bij de digitale brainstormsessie? Laat ons daarvan weten per e-mail: info@vpwnet.nl. Dan geven we dat door aan de AC-Rijksvakbonden organisatie.

Bestuur VPW

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Oproep voor cao-acties ideeën

Nieuwsbrief CAO 2022

Posted by vpwadmin op 10 januari 2022

We hebben jullie recent in een enquête gevraagd wat jullie belangrijk vinden in een nieuwe Cao.
Met behulp van jullie input kunnen de AC Rijksvakbonden hun inzet bepalen en vervolgens kunnen de onderhandelaars aan de slag.

Wil je weten wat de belangrijkste uitkomsten zijn van de enquête, lees dan bijgaande nieuwsbrief:

https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nieuws_202201_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief CAO 2022