VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Beheer

 • Kalender

  februari 2021
  M D W D V Z Z
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
 • Archief

 • Abonneren

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Overheidsvakbonden luiden noodklok: Structurele verwaarlozing publieke sector

Posted by vpwadmin op 25 februari 2021

Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector. Het piept en kraakt in de uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en op uitvoeringsniveau is de menselijke maat vaak zoek. Het is daarom essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de agenda zet. Een goed functionerende overheid die klaar staat voor burgers, komt er alleen als de overheidsmedewerkers marktconforme salarissen krijgen, goede arbeidsvoorwaarden hebben en kunnen rekenen op voldoende collega’s en goede ondersteunende faciliteiten. Op al die punten schiet de overheid als werkgever fors tekort. De noodzaak om te gaan investeren is nu groter dan ooit.

Dat schrijven de vakbonden voor politie, defensie, onderwijs en ambtenaren werkzaam voor Rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een gezamenlijk manifest.

1 miljoen werkenden 

Judy Hoffer, lid dagelijks bestuur FNV en voorzitter Algemene Centrale Overheidspersoneel FNV (ACOP FNV): ‘Het werk van de publieke sector is heel belangrijk. De regering steunt op 1 miljoen mensen, zij werken als docent, politieagent, militair of als ambtenaar op ministerie en gemeentehuis én zij houden Nederland mee draaiend. De regering, als de grootste werkgever van ons land, geeft haar werknemers hier niets voor terug. Cao-onderhandelingen in nagenoeg alle overheidssectoren lopen moeizaam of zijn afgebroken zoals bij politie, Rijk, gemeenten en defensie. Het Kabinet laat haar eigen mensen in de kou staan. Voor enkele sectoren is een laf applaus, maar daar kun je niet van eten. Juist nu moet worden geïnvesteerd in hun werk.’

Eugenie Stolk, voorzitter van de onderwijsbond AOb: ‘In het onderwijs kampen we al jaren met een groot lerarentekort en te grote klassen om goed onderwijs te kunnen geven. De werkdruk is heel hoog. De rek is er nu echt uit.’
Jean Debie, voorzitter van het Ambtenarencentrum: ‘Willen we dat publieke sector niet verschraalt dan moeten we echt investeren in deze mensen en het werk dat zij doen.’

Gezamenlijk manifest overheidsvakbonden

De vakbonden doen in hun gezamenlijk manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’, een oproep aan politiek en overheidswerkgevers. Zij vragen om:

 • Een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers
 • Voldoende medewerkers om de werkdruk te verminderen.
 • Ruimte voor de professional: Vertrouw de medewerkers en geef meer zeggenschap aan de uitvoering.
 • Geen flex- en onzekere, tijdelijke contracten maar investeren in zekerheid met continue scholing en ontwikkelkansen.

Het manifest wordt donderdag 25 februari aangeboden aan de politieke partijen, de werkgeversorganisaties in de publieke sector en de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming.

Acties #steunpubliekesectornu

Het Manifest is de start van diverse acties van de vakbonden en medewerkers in de overheidssectoren rondom de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieonderhandelingen. De eerste actie is vanavond bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beiden panden worden beschenen met laserprojecties #steunpubliekesectornu. Meer acties volgen in de komende weken. Eerder deden de overheidsvakbonden al een gezamenlijke oproep tegen bezuinigingen op de publieke sectoren en vroegen om een herwaardering van publiek werk.

Zie hier Het Manifest Werken voor publieke taken aantrekkelijker maken én houden: 1 MB pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Overheidsvakbonden luiden noodklok: Structurele verwaarlozing publieke sector

Bonden stoppen met cao-onderhandelingen

Posted by vpwadmin op 24 februari 2021

Na verschillende cao-rondes is op donderdag 18 februari jl. door de bonden geconcludeerd dat het geen zin heeft door te praten over de cao Rijk. In deze uitgebreide nieuwsbrief wordt uitgelegd waarom de vakbonden dit besluit hebben genomen. Ook vind je een link naar de inzetbrief van de rijkswerkgever.

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Bonden stoppen met cao-onderhandelingen

Nieuwe wetgeving over eerder stoppen met werken en verlofsparen

Posted by vpwadmin op 25 januari 2021

Het wordt voor sommige werknemers makkelijker om eerder te stoppen met werken. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Koolmees, waarin dat is geregeld. Het voorstel is een uitwerking van het pensioenakkoord.

Lees hier meer in de nieuwsbrief.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wetgeving over eerder stoppen met werken en verlofsparen

OR verkiezingen

Posted by vpwadmin op 12 januari 2021

Van 6 tot 9 april 2021 zijn er OR (ondernemingsraad) verkiezingen binnen de diverse onderdelen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wil jij een nieuwe OR komen versterken, meld jezelf dan hiervoor aan!!!

De OR fungeert als een klankbord en heeft een signaal- en controlefunctie voor zowel de medewerkers als het management. Daarnaast zorgen de OR-leden voor de verbinding tussen de medewerkers en het management.

Ben je nieuwsgierig, gemotiveerd en wil je graag meepraten, meedenken en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen jouw dienstonderdeel, dan zoeken wij jou! Wil je je kandidaat stellen dan moet je wel minimaal 6 maanden in dienst zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkzaam bij de dienst waar jij je verkiesbaar stelt. De tijd die je aan de OR werkzaamheden besteedt is werktijd, je krijgt hiervoor de benodigde uren van je werkgever. Op het moment dat je gekozen bent, bepaal je samen met de OR-collega’s de invulling van de verschillende functies binnen de OR.

Wil je je kandidaat stellen, stuur dan zo spoedig mogelijk een mail met een korte motivatie en een foto (JPG formaat) naar info@vpwnet.nl. We nemen dan contact met je op.

Laat van je horen!!!

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor OR verkiezingen

Hoe gaat het met de cao-onderhandelingen?

Posted by vpwadmin op 16 december 2020

Jullie onderhandelaars voeren de cao-onderhandelingen namens alle leden. Door de laatste ledenenquête weten de AC Rijksvakbonden wat jullie belangrijk vinden. Hiermee hebben de AC Rijksvakbonden een onderhandelingsinzet gemaakt. Lees hier meer.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hoe gaat het met de cao-onderhandelingen?

Twijfels over jouw thuiswerkvergoeding?

Posted by vpwadmin op 7 december 2020

Heb je door de coronamaatregelen in 2020 hoofdzakelijk thuisgewerkt? En heb je twijfels of je recht hebt op de eenmalige thuiswerkvergoeding?

Lees hier de Nieuwsbrief Thuiswerkvergoeding AC Rijksvakbonden.

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief, stuur je mail dan naar acrijksvakbonden.nl/contact.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Twijfels over jouw thuiswerkvergoeding?

Pensioenbrief December 2020 ’Beladen, zwaar, uitdagend’

Posted by vpwadmin op 5 december 2020

Beste collega,

Beladen, zwaar, uitdagend, zo noemt minister Koolmees de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026 ingaat. Er liggen dus nog vijf jaren voor je waarbij de huidige pensioenregels gelden. Wat betekent dat voor jouw pensioen?

Verder in deze Nieuwsbrief:

Wel of niet korten: onzekerheid blijft

Premieverhoging in 2021

Nieuw pensioenstelsel in 2026: en in de tussenjaren?

Nieuw pensioenstelsel in 2026: wat betekent dit voor mij?

Lezersrubriek

Beleggingsbeleid ABP: nu en straks

Wist je dat?

De AC Rijksvakbonden wensen jou en je naasten, hele fijne dagen en in deze tijden ook vooral een gezond 2021!

Lees hier de Pensioenbrief

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Pensioenbrief December 2020 ’Beladen, zwaar, uitdagend’

Hoe moet de nieuwe CAO eruit gaan zien?

Posted by vpwadmin op 12 november 2020

Beste collega,

Onze huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Dat betekent dat we binnenkort weer starten met cao-onderhandelingen. Wij willen daarom graag weten wat jij belangrijk vindt.

Uit eerdere ledenraadplegingen weten de AC Rijksvakbonden dat medewerkers in roosterdiensten de vaste TOD 55+ nachtdienstontheffing erg belangrijk vinden. Daarnaast willen veel medewerkers eerder met pensioen gaan (mogelijkheid die het kabinet biedt voor de periode 2021-2025) en ten slotte vinden veel medewerkers behoud van de PAS-regeling erg belangrijk. Maar vind jij deze onderwerpen nog steeds belangrijk of maakt deze coronaperiode dat je andere onderwerpen belangrijker vindt?

Dat willen de AC Rijksvakbonden graag van jou weten. Vul daarom vijf vragen in en dan maken onze onderhandelaars zich hard voor wat jij belangrijk vindt in de komende cao-onderhandelingen.

Je kunt tot dinsdag 24 november 17.00 uur de enquête invullen.

VPW-leden hebben per mail een code ontvangen, zij kunnen een gevalideerde stem uitbrengen, maar ook niet leden kunnen als gast hun mening aan ons laten weten.

Klik hier voor de enquête.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hoe moet de nieuwe CAO eruit gaan zien?

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Posted by vpwadmin op 13 oktober 2020

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor een half jaar. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC-Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van leden van de
AC-Rijksvakbonden
Ja: 87%
Nee: 11%
Stemonthouding: 2%

Stemresultaat van de niet-gevalideerde stemmen van andere rijksmedewerkers:
Ja: 83%
Nee: 15%
Stemonthouding: 2%

Aangezien de meerderheid van de leden van de AC-Rijksvakbonden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC-Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Ook de andere bonden gaan akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat de bonden overeenstemming met de werkgever hebben en dat de arbeidsvoorwaarden per 1 juli jongstleden wijzigen conform de nieuwe cao.

De bonden houden nu zo snel mogelijk overleg per departement om met de SG een extra beloning af te spreken voor medewerkers in vitale processen, zoals bonden en BZK in de cao hebben aanbevolen.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Toch een onderhandelaarsresultaat CAO Rijk

Posted by vpwadmin op 29 september 2020

Afgelopen juli besloten de AC Rijksvakbonden het eindbod voor een nieuwe cao van de rijkswerkgever af te wijzen, omdat het loonbod van 0,7% voor een half jaar en een eenmalige uitkering van 225 euro onvoldoende was om tot een onderhandelingsresultaat te komen.

De vervolgonderhandelingen hebben uiteindelijk niet geleid tot een beter onderhandelingsresultaat. Wel is er een thuiswerkvergoeding door de werkgever geboden als een tegemoetkoming in de kosten.

Helaas is het niet gelukt om een eenmalige beloning af te spreken voor medewerkers in vitale processen. Maar er is wel een mogelijkheid geboden om een eenmalige beloning af te spreken op de departementen.

Klik hier voor de infobrief. In deze nieuwsbrief treft u de link aan naar het onderhandelaarsresultaat en ook een link naar de ledenraadpleging. Op het digitale stembiljet dient u de unieke code in te vullen die per mail een dezer dagen aan u zal worden toegestuurd.

 

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Toch een onderhandelaarsresultaat CAO Rijk