VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Over VPW

 • Archief

 • Advertenties

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pensioenbrief; ‘Veel kilometers maar geen meter dichterbij’

Posted by vpwadmin op 18 december 2018

‘Veel kilometers maar geen meter dichterbij’

Waar gaat dit over? Over het slepende en in november mislukte overleg inzake een nieuw Nederlands pensioenstelsel. En dat terwijl Nederland met het huidige ‘oude’ pensioenstelsel op bijna alle internationale lijstjes in de top staat. Is zo’n goede ranking een vrijbrief om het huidige stelsel toch maar in stand te houden? Net als de Scandinavische landen heeft Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld. Deze landen behoren ook tot de gelukkigste landen. Zou het toeval zijn?

Verder in deze Nieuwsbrief:

 • Geen indexatie in 2019… … maar ook geen korting op je pensioen in 2019….
 • Wel stijging pensioenpremie in 2019
 • Lezersrubriek
 • Wist je dat?

Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen te lezen.

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioenbrief; ‘Veel kilometers maar geen meter dichterbij’

Opleiding Pensioenambassadeur

Posted by vpwadmin op 29 november 2018

Beste collega’s,

Ben je geïnteresseerd  in pensioenen en wil jij graag een ander helpen ?
Dan is het nu je kans om je op te geven voor de opleiding tot ABP-pensioenambassadeur.

De opleiding en reiskosten betalen wij.
Op grond van het ARAR kun je vakbondsverlof krijgen voor ten hoogste 48 uur per twee jaar voor het volgen van een dergelijke cursus via je vakorganisatie.

Wij verwachten dat je daarna bereid bent om je collega’s te helpen met hun vragen rondom pensioen. Je weet dan immers welke mogelijkheden er allemaal zijn in ‘Mijn ABP’.

Wil je meer weten gebruik dan nu het aanmeldformulier om je interesse bekend te maken.
De eerste gezamenlijke opleiding van de AC-Rijksvakbonden start al in januari 2019 en vervolgens verderop in het jaar nog een keer.

Klik hier om je aan te melden en informatie te ontvangen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Opleiding Pensioenambassadeur

Van ‘Individueel Keuzebudget voor de rijksambtenaar’ tot ‘fatsoenlijke baan voor arbeidsbeperkten’

Posted by vpwadmin op 20 november 2018

Dat is de titel van deze kaderbrief AC Rijksvakbonden.

Deze november-editie staat in het teken van onderhandelingen over het Individueel Keuzebudget. Dit individueel keuzebudget gaat per 1 januari 2020 gelden voor alle rijksmedewerkers.

Daarnaast vindt er deze maand druk overleg plaats over Roosterinnovatie en Hervorming nachtarbeid & vaste TOD 55+.

Tot slot: solidariteit met arbeidsbeperkten. Want lukt het ons om arbeidsbeperkten een fatsoenlijke baan te geven. Niet alleen omdat een wet dit oplegt maar ook omdat we daartoe moreel verplicht zijn. Druk op de ketel houden bij onze werkgever dus.

Veel leesplezier met deze laatste 2018 editie: http://rijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/kader_201811_rvb.pdf.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Van ‘Individueel Keuzebudget voor de rijksambtenaar’ tot ‘fatsoenlijke baan voor arbeidsbeperkten’

Inzetbrief AC-Rijksvakbonden gereed

Posted by vpwadmin op 15 oktober 2018

In deze Inzetbrief informeren we je hoe we als AC Rijksvakbonden de onderhandelingen met de rijkswerkgever willen ingaan over ‘Innovatief roosteren’ en ‘hervorming nachtarbeid en vaste TOD”.

Wil je de onderhandelaars van de AC Rijksvakbonden (Marianne Wendt en Peter Wulms) nog iets meegeven hetgeen je niet in de inzet terugziet, laat het ons weten via info@rijksvakbonden.nl. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 19 oktober.

Tot slot willen we je melden dat er door de AC Rijksvakbonden twee denktanks zijn opgericht. In deze denktanks zitten kaderleden van de AC Rijksvakbonden. Zij zullen onze onderhandelaars onder meer van praktische feedback voorzien.

Voor de inhoud van de Inzetbrief klik je hier.

Namens de AC Rijksvakbonden,
Albert van der Smissen, voorzitter NCF
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox
Paul van Es, voorzitter VPW
Ad van Beek, voorzitter VCPS
Erwin Rog, vakbondsbestuurder De Unie

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Inzetbrief AC-Rijksvakbonden gereed

Nieuwsbrief Pensioen van de AC Rijksvakbonden

Posted by vpwadmin op 30 augustus 2018

Wat kan de wereld snel veranderen. Wie in 2000 zijn 65e verjaardag vierde, was waarschijnlijk al een paar jaar met pensioen. Dat is nu wel anders. Veel mensen met een baan stoppen nu na hun 65e verjaardag.

Stel, je wint de loterij en je mag kiezen.

 • Of deze nazomer een weekend Rome
 • Of over vijf jaar een week naar New York
 • Of over 20 jaar een rondreis door Azië.

Velen kiezen voor Rome, Want hoe verder de toekomst ligt, hoe moeilijker het is om je hierbij iets voor te stellen. We hebben de neiging om leuke dingen naar voren te halen en vervelende zaken naar achter te schuiven. Met pensioen net zo. Het blijft lastig maar realiseer je dat langer leven en langer werken, ook betekent eerder nadenken over je (financiële) toekomst: langer + langer = eerder!

Verder in deze Nieuwsbrief:

 • Verschillen in levensverwachting tussen laagste en hoogste inkomens groeit
 • Griepgolf beïnvloedt verhoging AOW-leeftijd – AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog
 • Langer doorwerken: keuzevrijheid of verplichting?
 • Berichten vanuit het Verantwoordingsorgaan ABP
 • Als je arbeidsongeschikt bent, kan ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen jouw inkomen aanvullen
 • Partner blijft berooid achter? Pensioen en jouw partner
 • Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen van augustus te lezen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwsbrief Pensioen van de AC Rijksvakbonden

Ledenbijeenkomst medewerkers roosterdienst ter bespreking van de CAO voorstellen.

Posted by vpwadmin op 10 augustus 2018

Op 25 september a.s. van 10.00 – 13.00 uur organiseert de VPW een ledenbijeenkomst ten behoeve van de leden werkzaam in roosterdienst. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Majellacentrum aan de Vleutenseweg 494, 3532 HZ te Utrecht (er is voldoende parkeerplaats aanwezig).

In deze bijeenkomst zullen we samen met deze leden het nieuwe roosteren, en alles wat daarbij hoort, proberen te inventariseren. Zowel het Rijksbrede roosterstatuut met alle rechtspositionele aanpassingen, als het voorstel voor de aanpassing van de ontheffing op nachtarbeid in samenhang met de vaste TOD, zal worden besproken.

Na de toelichting en bespreking zal er (op een nadere datum) een ledenraadpleging worden uitgevoerd onder de medewerkers die werkzaam zijn in roosterdienst.

Leden die bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn verzoek ik om dit zo spoedig mogelijk  aan te geven via email info@vpwnet.nl

Een meer gedetailleerde beschrijving, doelstelling en vervolg op deze bijeenkomst zal per email naar alle betreffende leden van de VPW worden gezonden.

Paul van Es

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenbijeenkomst medewerkers roosterdienst ter bespreking van de CAO voorstellen.

Nadere informatie over het Cao-akkoord

Posted by vpwadmin op 17 juli 2018

Beste leden,

Op vrijdag 13 juli is er een CAO-akkoord tot stand gekomen tussen de vakbonden en de Rijksoverheid.
De vakbonden, bestaande uit FNV, AC, CNV en CMHF, hadden een ledenraadpleging gehouden waaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de leden akkoord ging met de eerder bereikte onderhandelaarsovereenkomst.

De VPW maakt deel uit van het AC en heeft met de bij het AC aangesloten vakorganisaties, NCF (ministerie van Financiën), Juvox (ministerie van Veiligheid en Justitie), VPW (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), VCPS (overige ministeries) en de UNIE de resultaten van de leden raadpleging besproken teneinde het standpunt van het AC vast te stellen. Uit deze bespreking is naar voren gekomen dat alleen de VPW-leden zich hebben uitgesproken om niet akkoord te gaan met deze CAO.
De leden van de overige vakorganisaties (NCF, Juvox, VCPS en de UNIE) waren in overgrote meerderheid akkoord gegaan met deze CAO. Het bestuur van de VPW heeft, in overeenstemming met de ledenraadpleging van de VPW, het standpunt ingenomen om tegen deze CAO te stemmen.
In de discussie die is gevoerd heeft de VPW zeer nadrukkelijk uiteengezet dat deze CAO met name voor leden werkzaam in roosterdiensten in een aantal ongewenste wijzigingen voorziet. Weliswaar moeten deze hervormingen nog worden besproken en besloten maar dit wijzigt de mening van de VPW-leden vooralsnog niet.
Uiteindelijk is er een stemming gehouden onder de vakorganisaties van het AC en is er besloten, ondanks de negatieve stem van de VPW-afgevaardigden, om de CAO te ondertekenen. Aangezien de overige vakorganisaties wel degelijk begrip hebben voor de argumenten van de VPW is besloten om met name de discussies over de wijzigingen in de roostersystematiek en de daarop volgende besluitvorming nadrukkelijk onder de aandacht van de Minister van BZK te brengen.

De nadere invulling van het Rijksbrede Roosterstatuut en de hervorming van de ontheffing nachtarbeid 55+ zullen (alleen) besproken worden met de leden die in roosterdiensten werkzaam zijn en de ledenraadpleging zal ook alleen onder deze leden plaatsvinden.
De VPW heeft hiermee binnen haar mogelijkheden, het uiterste gedaan om de belangen van de VPW-leden te ondersteunen en zal deze ondersteuning uiteraard voortzetten in de vervolgdiscussies.

Nog even wat statistiek ten aanzien van de resultaten van de ledenraadpleging:
FNV:    85% van de leden heeft voor gestemd
CNV:    Er is geen percentage bekend gemaakt van het aantal voorstemmers
AC:      76% van de leden heeft voor gestemd
CMHF:  90% van de leden heeft voor gestemd

We zullen de leden van de VPW die in roosterdiensten werkzaam zijn op korte termijn benaderen om nadere uitleg te geven over het vervolgtraject.
Om dit op een gerichte wijze te kunnen uitvoeren is het van belang om exact te weten welke VPW-leden het hier betreft. Onze leden administratie is mogelijk niet 100% actueel, omdat er de laatste jaren veel personele verschuivingen en wijzigen hebben plaatsgevonden.
We verzoeken daarom aan alle VPW-leden om ons via e-mail (info@vpwnet.nl) te laten weten of zij in roosterdiensten werkzaam zijn. Ook willen we graag dat deze leden het email-adres doorgeven waarmee zij willen corresponderen met de VPW. Wij zullen deze leden dan op de hoogte houden en betrekken in de discussie en besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Paul van Es
Voorzitter VPW

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nadere informatie over het Cao-akkoord

Leden AC Rijksvakbonden akkoord met nieuwe CAO Rijk

Posted by vpwadmin op 13 juli 2018

De telling van de stemmen van de AC Rijksvakbonden leidt tot een overgrote meerderheid voor de nieuwe CAO Rijk. Wel zijn de medewerkers die in roosterdiensten werken negatiever. Zozeer zelfs dat in sommige organisatieonderdelen de leden in meerderheid tegen het akkoord zijn.

We zullen daarom na de zomer met deze groep in gesprek gaan, om onze inzet te bepalen voor ‘het nieuwe roosteren’.

Maar eerst gaan we vandaag deze nieuwe CAO ondertekenen.

Jullie onderhandelaars,

Marianne Wendt en Peter Wulms

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Leden AC Rijksvakbonden akkoord met nieuwe CAO Rijk

Ledenraadpleging CAO-akkoord 2018-2020

Posted by vpwadmin op 27 juni 2018

Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen vernemen is er een concept onderhandelaarsakkoord bereikt voor de CAO 2018-2020.
Bijgaand tref je de link naar de ledenbrief waarin je alle informatie kunt  lezen.
http://rijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/info_201806_rvb.pdf

De leden hebben de laatste stem, vandaar dat er een uitgebreide ledenraadpleging gehouden wordt.
https://www.rijksvakbonden.nl/ledenraadpleging-cao-rijk-juni-2018
Via deze link kun jij je stem uitbrengen.

De ledenraadpleging wordt vandaag om 12.00 uur gesloten. Vrijdag a.s. zal het resultaat van de ledenraadpleging bekend worden gemaakt.

Maak gebruik van je stemrecht, want alleen zo komen we er achter of dit akkoord jullie goedkeuring kan wegdragen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenraadpleging CAO-akkoord 2018-2020

Bonden bereiken onderhandelingsresultaat over cao Rijk

Posted by vpwadmin op 25 juni 2018

Vanmiddag hebben vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een cao Rijk. De 118.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren – naar rato van dienstverband – op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. De cao heeft een looptijd van twee en een half jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over roosterinnovatie waarbij de medewerker meer invloed krijgt op zijn/haar rooster. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, een verlofspaarmogelijkheid en een individueel keuzebudget waarbij vakantie- en eindejaarsuitkering ook op andere momenten kunnen worden opgenomen.

De definitieve tekst van het cao-resultaat is beschikbaar vanaf aanstaande woensdag 27 juni 15.00 uur, waarna het wordt voorgelegd aan de vakbondsleden.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bonden bereiken onderhandelingsresultaat over cao Rijk