VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Beheer

 • Kalender

  januari 2022
  M D W D V Z Z
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Archief

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Volgorde opnemen van SBF-maanden

Posted by vpwadmin op 26 januari 2022

Medewerkers in een SB-functie die onder de overgangsregeling SBF55 vallen, kunnen recht hebben op een “rugzak” met SBF-maanden. Daarnaast hebben zij, net als iedere SBF-er bij het Rijk, recht op 26 maanden SBF (de “CAO-maanden”).

De “rugzak” maanden kunnen worden opgenomen vanaf 55 jaar. De CAO Rijk bepaalt dat de “CAO-maanden” pas opgenomen kunnen worden vanaf het eerste moment dat het ABP-keuzepensioen kan ingaan. De CAO leek geen ruimte te bieden om ook deze maanden vanaf 55 jaar op te nemen, hoewel we dat wel hadden afgesproken in het onderhandelingsresultaat van de overgangsregeling SBF55.

De VPW is in overleg met de werkgever om ervoor te zorgen dat de medewerker zelf kan bepalen wanneer hij zijn SBF-maanden laat ingaan. Dit kost helaas meer tijd dan gehoopt. Als er nieuws is, laten we het weten.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Volgorde opnemen van SBF-maanden

Oproep voor cao-acties ideeën

Posted by vpwadmin op 25 januari 2022

Beste VPW-er,

Heb jij ideeën voor eventuele cao-acties die nodig zijn voor de nieuwe cao Rijk?
Dan hebben we jouw creativiteit nodig.

Vanuit de AC Rijksvakbonden willen we namelijk op vrijdag 11 maart a.s. vanaf 14.00 uur tot maximaal 16.00 uur een online-themamiddag organiseren om ideeën op te halen voor mogelijke cao-acties.

Normaal gesproken zijn er verschillende gradaties qua acties die geleidelijk kunnen worden opgevoerd. Naast de ‘klassieke acties’ (zoals demonstraties op het Malieveld), willen we eigenlijk wat meer creatieve ideeën ophalen voor fysieke acties, maar ook jullie suggesties voor digitale acties. Hier valt te denken aan acties die vanaf de werkplek druk kunnen uitoefenen op de cao-onderhandelingstafel.

Denk daarbij aan onderscheid van ideeën voor milde acties (aan het begin van een actietraject), vervolgens acties die meer impact/aandacht vragen en tot slot harde(re) acties (zowel fysiek als digitaal).

  Fysiek  Digitaal
Mild     F1   D1
Midden     F2   D2
Hard     F3   D3

Kortom: we zijn op zoek naar een breed pallet aan acties voor de korte en langere termijn om zodoende nu al voorbereidingen te treffen. 

Graag hoort het bestuur uiterlijk 10 februari a.s. wie er graag mee wil doen aan de digitale brainstormsessie. Meld je per mail aan bij: info@vpwnet.nl. We mogen 3 tot 4 leden afvaardigen. 

Noot

Heb je goede actie-ideeën, maar kun je niet aansluiten bij de digitale brainstormsessie? Laat ons daarvan weten per e-mail: info@vpwnet.nl. Dan geven we dat door aan de AC-Rijksvakbonden organisatie.

Bestuur VPW

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Oproep voor cao-acties ideeën

Nieuwsbrief CAO 2022

Posted by vpwadmin op 10 januari 2022

We hebben jullie recent in een enquête gevraagd wat jullie belangrijk vinden in een nieuwe Cao.
Met behulp van jullie input kunnen de AC Rijksvakbonden hun inzet bepalen en vervolgens kunnen de onderhandelaars aan de slag.

Wil je weten wat de belangrijkste uitkomsten zijn van de enquête, lees dan bijgaande nieuwsbrief:

https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nieuws_202201_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief CAO 2022

Bonden maken afspraken over RRA

Posted by vpwadmin op 20 december 2021

Rijkswaterstaat gaat binnenkort de rijksbrede roosterapplicatie (RRA) invoeren. Hiermee komt SAP DRP te vervallen. Dit heeft een paar gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden.

AC/VPW, FNV Overheid, CNV en CMHF hebben daar goede afspraken over weten te maken in het DGO, het decentraal georganiseerd overleg met de Secretaris-Generaal van IenW, Jan Hendrik Dronkers.

Het gaat om afspraken over het stabiel roosteren en berekening TOD bij ziekte en verlof, loondoorbetaling bij ouderschapsverlof en het verrekenen van te weinig gewerkte uren.
Bijgaand een nieuwsbrief waarin je meer kunt lezen over deze veranderingen.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Bonden maken afspraken over RRA

Vervolg geschil vaste TOD

Posted by vpwadmin op 15 december 2021

Afgelopen donderdag 9 december was de zitting van de Advies en Arbitragecommissie rondom het geschil tussen bonden en de werkgever Rijk omdat de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst (en ook alle andere vaste toelages) doorbetaalt tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof. 

Tijdens de zitting kwam de commissie tot de conclusie dat bonden en werkgever Rijk opnieuw rond de tafel moeten gaan om te bespreken hoe zij omgaan met de (onvoorziene) gevolgen van het IKB. Hiervoor krijgen bonden en werkgever Rijk twee maanden de tijd. Indien het dan niet lukt om tot overeenstemming te komen, wordt de zitting van de commissie hervat en zullen zij advies uit gaan geven. Dat betekent dus dat we weer moeten gaan onderhandelen over dit onderwerp.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte hoe deze onderhandelingen verlopen.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vervolg geschil vaste TOD

Geschil vaste TOD

Posted by vpwadmin op 30 november 2021

Zoals jullie weten betaalt de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst door tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof. De vakbonden bestrijden deze werkwijze en vinden dat de werkgever Rijk alle vaste toelages door moet betalen.

Bonden en werkgever Rijk blijven van mening verschillen. Daarom hebben de bonden en de werkgever Rijk besloten om over dit geschil advies te vragen aan de Advies en Arbitrage Commissie (AAC).

Op 9 december luisteren de leden van de AAC tijdens de zitting naar de standpunten van de bonden en de werkgever Rijk. Het standpunt van de bonden lees je hier. Na deze zitting brengt het AAC binnen vier weken hun advies uit. Zodra we dit advies ontvangen, zullen we jullie hierover informeren.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Geschil vaste TOD

Vaccinatiebewijs op de werkvloer

Posted by vpwadmin op 26 november 2021

De AC Rijksvakbonden zijn tegen controle van het vaccinatiebewijs door de werkgever

Maatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie moeten subsidiair, proportioneel en tijdelijk van aard zijn. Allereerst moeten dus alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen, thuiswerken waar dat kan, anderhalve meter afstand houden op de werkvloer, voldoende ventilatie en voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking stellen in die situaties daar waar er niet thuisgewerkt kan worden.

Pas als alle voorzorgsmaatregelen zijn uitgeput, pas dan kunnen andere maatregelen aan de orde komen waarbij een zeer grondige en met feiten gestaafde onderbouwing noodzakelijk is. Daarbij moet een tweedeling tussen werknemers te allen tijde worden voorkomen, waarbij de grondrechten van werknemers gewaarborgd blijven. Dat wil zeggen dat het recht op privacy en het recht op de lichamelijke integriteit niet mogen worden geschonden. Om die reden wijzen wij toepassen van een Corona Check in de werksfeer en in het verlengde daarvan vaccinatieverplichtingen, pertinent af. 

De AC Rijksvakbonden sluiten hiermee aan bij de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens bij beoordeling van de voorgenomen wetgeving. “Hoe ingrijpender de maatregelen, des te groter de kans dat mensenrechten onder druk komen te staan. Het College maakt zich zorgen over de steeds verdergaande inperking van vrijheden en de impact daarvan op de samenleving. Het demissionaire kabinet heeft onvoldoende onderbouwd waarom uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar werk en onderwijs, en de invoering van 2G nu noodzakelijk zijn”.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vaccinatiebewijs op de werkvloer

Nieuwsbrief Pensioen november 2021

Posted by vpwadmin op 22 november 2021

‘Een-na-beste ter wereld’, zo luidt de nieuwste Nieuwsbrief Pensioen waarbij de AC Rijksvakbonden een oproep doen om je kandidaat te stellen voor het verantwoordingsorgaan ABP.

Ben je geïnteresseerd in pensioen? Heb je kennis van pensioen? En wil je inspraak hebben op pensioenbesluiten? Dan lijk jij de ideale kandidaat. Reageer in dat geval uiterlijk 10 december a.s. Uitgebreide informatie tref je aan in deze nieuwsbrief.

Verder in deze nieuwsbrief:

 • Interview met lid verantwoordingsorgaan ABP Peter van der Spoel
 • Geen pensioenverlaging, wel premieverhoging
 • Wederom geen indexatie
 • Actievoerende ambtenaar zorgt voor groener ABP
 • Vervroegd pensioen: financieel een haalbare kaart?
 • Lezersrubriek
 • Wist je dat ..?

Lees hier de nieuwsbrief: https://acrijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nbp_202111_rvb.pdf

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Pensioen november 2021

Uitslag ledenraadpleging CAO Rijk 2021

Posted by vpwadmin op 1 november 2021

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe CAO. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat van de gevalideerde stemmen van de AC Rijksvakbonden: 
Ja: 79%
Nee: 20%
Stemonthouding: 1%

Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit geldt ook voor de andere bonden. Dit betekent dat jouw arbeidsvoorwaarden per 1 januari jongstleden wijzigen conform de nieuwe cao.

Met de salarisbetaling in december betaalt de werkgever Rijk zowel jouw loonsverhoging van 2% over de maanden juli tot en met december en een eenmalige brutobedrag van €300,- indien je 36 uur per week werkt. 

Namens de AC Rijksvakbonden,
Albert van der Smissen, voorzitter NCF
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox
Richard Goudriaan, voorzitter VPW
Ad van Beek, voorzitter VCPS
Harry van Herpen, secretaris De Unie

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitslag ledenraadpleging CAO Rijk 2021

Ledenraadpleging

Posted by vpwadmin op 19 oktober 2021

Resultaat van onderhandelingen CAO Rijk

Beste collega,

Na langdurige en moeizame onderhandelingen bereikten de bonden en werkgever Rijk een resultaat van onderhandelingen. Indien voldoende vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken die de bonden en werkgever Rijk nu aan jou voorleggen ter instemming. Indien te weinig vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken niet.

Welke afspraken nu precies voorliggen, kan je lezen in de infobrief en in de formele tekst van het resultaat van de onderhandelingen.


Lees infobrief


Lees de formele tekst van de onderhandelingen

Lees de formele tekst van de onderhandelingen

Het woord is aan jou. Wat jij vindt kun je ons laten weten middels onze ledenraadpleging. Leden van de VPW krijgen voor deze ledenraadpleging een unieke stemcode.
Attendeer gerust jouw collega’s op deze ledenraadpleging. Collega’s die geen lid zijn kunnen ook deelnemen aan deze ledenraadpleging. Zij kunnen de ledenraadpleging als gast invullen.

Je hebt tot 28 oktober 2021 – 16.00 uur de tijd.


Naar de ledenraadpleging

Namens de AC Rijksvakbonden,

Albert van der Smissen, voorzitter NCF
Richard Goudriaan, voorzitter VPW
Ad van Beek, voorzitter VCPS
Harry van Herpen, secretaris De Unie

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Ledenraadpleging