Aanpassing ABP-regeling uit zicht?

Al enige maanden spreken de overheidswerkgevers en de centrales van overheidspersoneel over een aanpassing van de ABP-regeling. Deze gesprekken gaan over de middelloonregeling, geldend voor alle ambtenaren met uitzondering van de militairen. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat de ABP-regeling ook na 1 januari 2015, als er strengere regels gaan gelden, voldoet aan alle wettelijke … Lees verder Aanpassing ABP-regeling uit zicht?

Onderhandelingen over nieuwe SBF regeling

Donderdag 22 mei onderhandelen de vakbonden (waaronder het AC, waarbij de VPW is aangesloten) in het Sectoroverleg Rijk met BZK over een nieuwe SBF-regeling. Omdat SBF-55 onderdeel uitmaakt van de rijksbrede SBF-regeling, zijn ook de ontslagleeftijd en uitkeringsduur van SBF-55 onderwerp van deze onderhandelingen. BZK stelt voor om de aparte regeling voor SBF-55 te beëindigen … Lees verder Onderhandelingen over nieuwe SBF regeling

CAO-enquête beschikbaar

Eind 2010 startten jullie onderhandelaars, Marianne Wendt en Peter Wulms, de besprekingen over een nieuwe CAO in beroerde omstandigheden. De financiële crisis sloeg diepe gaten in de overheidsfinanciën en de daaruit voortvloeiende nullijn was een belangrijke oorzaak van het niet kunnen bereiken van overeenstemming over een nieuwe CAO. Inmiddels is de financiële positie van de … Lees verder CAO-enquête beschikbaar