Reactie van de vakbonden naar aanleiding van het overleg met RWS

Op de brief van de bonden aan de DG is een antwoord ontvangen.  Dat heeft een zogenaamd technisch overleg opgeleverd dat op donderdag 13 november heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van een email aan de medewerkers van VWM hebben de bonden behoefte om nadere informatie over deze bijeenkomst en de standpunten breder bekend te stellen. In … Lees verder Reactie van de vakbonden naar aanleiding van het overleg met RWS

Rijk treft voorbereidingen voor start CAO-onderhandeling

De besparing op pensioenpremies per 1 januari 2015 komt beschikbaar voor een loonsverhoging voor rijksambtenaren. Dat heeft het Rijk als werkgever bevestigd tijdens een formeel sectoroverleg met de vakbonden op 13 november. De bevestiging volgt de gemaakte afspraak in het eerder gesloten pensioenakkoord. Het Rijk wil als werkgever over deze loonsverhoging afspraken maken in CAO-verband. … Lees verder Rijk treft voorbereidingen voor start CAO-onderhandeling

Vakbonden sturen brief aan de DG van Rijkswaterstaat over Roosterproblematiek

Naar aanleiding van de onrust bij de medewerkers van Rijkswaterstaat over de resultaten van het Nieuwe Roosteren hebben de vakorganisaties een brief aan de DG van Rijkswaterstaat gezonden. Uit alle delen van het land en organisatieonderdelen die in roosterdienst werken, krijgen wij signalen dat de roosters die nu worden geproduceerd onacceptabel zijn. Deze signalen zijn niet … Lees verder Vakbonden sturen brief aan de DG van Rijkswaterstaat over Roosterproblematiek

Ledenraadpleging wijziging pensioenregeling

Per 1 januari 2015 versobert de pensioenopbouw als gevolg van wettelijke fiscale maatregelen. Hierdoor bouwen actieve deelnemers vanaf 2015 per jaar minder pensioen op. Dezelfde versobering wordt doorgevoerd voor het voorwaardelijk pensioen, ondanks dat de wettelijke fiscale noodzaak hiertoe ontbreekt. Het onderhandelingsresultaat regelt verder de wijze waarop werknemers gecompenseerd worden voor deze versobering in de … Lees verder Ledenraadpleging wijziging pensioenregeling

Voorlopige resultaten onderzoek naar roosters RWS bekend

Door de VPW en de Abvakabo is onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop binnen RWS de roosters worden samengesteld. In een vorig bericht van 30 oktober jl. hebben wij de verschillende onderwerpen waarover veel discussie gaande is al aangegeven. We weten inmiddels ook dat veel van de roosters die met ingang van 2015 zullen worden … Lees verder Voorlopige resultaten onderzoek naar roosters RWS bekend

Grote onrust bij Rijkswaterstaat over roosteren

Als gevolg van de diverse problemen met het inroosteren is er door de Abvakabo en de VPW vastgesteld dat er thans een onwerkbare situatie is ontstaan. E.e.a. is weergegeven in onderstaande nieuwsbrief van de Abvakabo en wordt volledig onderschreven door de VPW. Beide bonden zullen nu vervolgstappen voorbereiden. De leidraad ‘Roosteren’ lijkt de plank volledig … Lees verder Grote onrust bij Rijkswaterstaat over roosteren

Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling ABP

Er is een onderhandelingsresultaat overeengekomen over de nieuwe pensioenregeling die er 1 januari 2015 geldt. De werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over onder andere: • het opbouwpercentage (het stukje pensioen dat medewerkers jaarlijks opbouwen) • het nabestaandenpensioen Omdat de wetgeving is veranderd, hebben de sociale partners de ABP-regeling moeten aanpassen. Hierbij is rekening gehouden … Lees verder Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling ABP