Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof

Bonden en werkgever Rijk hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk op 23 mei jl. alvast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. De reden is dat op 2 augustus de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treedt. De invoering van de Wbo geeft aanleiding om de cao-aanspraken over ouderschapsverlof opnieuw … Lees verder Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof

Inzet CAO2022

De huidige CAO loopt af op 1 april 2022. De AC Rijksvakbonden hebben samen met de andere 3 bonden prioriteiten benoemd voor loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid. Meer details in de AC Rijksbonden Nieuwsbrief