Verbeterd principe-akkoord compensatieregeling reorganisatie Rijksrederij

Op 23 mei hebben FNV Overheid, AC/VPW, CNV Connectief en CMHF enkele verbeteringen weten te bereiken in de compensatieregeling voor de negatieve inkomenseffecten van de reorganisatie Rijksrederij. Over deze compensatieregeling was in maart een principe-akkoord bereikt dat onvoldoende steun kreeg bij de leden van de vakbonden.

De belangrijkste verbeteringen in het aangepaste principe-akkoord zijn:

• de compensatie voor het vervallen van de pauze-ontheffing wordt verhoogd van 57 uur naar 87,5 uur. Deze compensatie wordt afgebouwd in 5 jaar (100%, 100%, 75%, 50%, 25%). Nieuw is dat medewerkers eenmalig kunnen kiezen deze compensatie in tijd of in geld op te nemen.

• De eerder overeengekomen verhogingen van de vaartoelage en de eenmalige uitkering blijven buiten de berekening van het garantie-inkomen voor medewerkers met een convenant.

Verder is afgesproken dat de vakbonden en werkgever zo spoedig mogelijk in overleg gaan over het verschil in behandeling tussen medewerkers in de “roosterdienstregeling” en de “kantonniersregeling”.

Na Pinksteren kunnen de leden van de vakbonden stemmen over het aangepaste principe-akkoord. De tekst gaat zo snel mogelijk naar de bemanningen toe.