Geen akkoord Rijksrederij, we praten door

Op 29 maart hebben FNV Overheid, AC/VPW, CNV Connectief en CMHF een voorlopig akkoord bereikt over de compensatie van de negatieve gevolgen reorganisatie Rijksrederij. Dit akkoord hebben we toegelicht tijdens een bijeenkomst, waarna de leden konden stemmen.

Onvoldoende steun
Uit de stemming bleek dat er onvoldoende steun is om het voorlopig akkoord definitief te maken. De leden die tegen het akkoord zijn geven een aantal redenen, zoals
• de overgangsmaatregel voor het verlies van de doorbetaalde pauze op de Arenden is te beperkt
• er is onvoldoende rekening gehouden met de medewerkers die onder de convenanten vallen
• het verschil in behandeling tussen medewerkers in de “roosterdienstregeling” en de “kantonniersregeling” is onrechtvaardig
• er is te veel onduidelijk over hoe de afspraken in het akkoord uitpakken voor de medewerkers.

Ook kregen we veel reacties over de reorganisatie zelf. Dit begrijpen we heel goed. Maar over het reorganisatieplan heeft de OR vorig jaar een positief advies gegeven en het reorganisatiebesluit ligt vast. Het voorlopig akkoord gaat niet over de reorganisatie, maar over compensatie van de gevolgen ervan.

Hoe verder?
Wij hebben jullie werkgever de uitkomst laten weten. Zij heeft aangegeven een poging te willen doen om alsnog tot een akkoord te komen. Wij nemen die uitnodiging aan. Binnenkort horen jullie meer.