Geen akkoord arbeidsvoorwaarden reorganisatie Rijksrederij

De VPW heeft, evenals de andere vakbonden, haar leden bij de Rijksrederij geraadpleegd over het (voorlopig) akkoord arbeidsvoorwaarden reorganisatie Rijksrederij.

Bij de VPW heeft een meerderheid van de stemmers tegen het akkoord gestemd.

Na overleg met de andere bonden is geconstateerd dat er onvoldoende steun is voor het voorlopig akkoord.

De VPW en de andere bonden hebben daarom de werkgever laten weten het voorlopig akkoord niet om te kunnen zetten in een definitief akkoord.

Meer informatie volgt begin volgende week (week nr. 17)..