Terugwerkende kracht volgorde opnemen SBF maanden

Medewerkers in een Substantieel Bezwarende functie (SBF) die vallen onder de overgangsregeling SBF55 kunnen recht hebben op SBF-maanden uit de IenW tabel naast de 26 SBF-maanden uit de cao tabel. Tot dit voorjaar kregen deze medewerkers te horen dat zij eerst de SBF-maanden uit de IenW tabel moeten opnemen. Dit is in strijd met de afspraken die in 2015 zijn gemaakt in de overgangsregeling. In april 2022 is dit na aandringen van de VPW rechtgezet. Medewerkers kunnen er dus voor kiezen om eerst de maanden uit de cao tabel op te nemen en daarna de maanden uit de IenW tabel.

Helaas krijgen medewerkers die al bezig zijn met het opnemen van SBF-maanden uit de IenW tabel te horen dat zij deze keuze niet krijgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, het recht op de keuze optie is ingegaan in 2015 en geldt dus ook voor hen.

Wij hebben daar jullie werkgever op aangesproken. Blijkbaar is er een probleem bij de uitvoerder van de regeling. Jullie werkgever heeft toegezegd dit zo snel mogelijk op te lossen, zodat iedereen die daar recht op heeft alsnog de keuze kan maken om eerst de “cao-maanden” op te nemen.

Wij houden jullie op de hoogte!