Informatie over PAS-regeling: vanaf 10 oktober 2022

In het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 zijn onder meer afspraken gemaakt over de wijziging van de PAS-regeling en de IKB-uren. De afspraken vind je in paragraaf 3.1 van het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024

PAS en de nieuwe verlofregeling
De PAS-regeling is de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren. Met deze regeling kunnen medewerkers vanaf 58 jaar die de laatste 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar zijn geweest, minder uren werken tegen inlevering van salaris en een deel van de IKB-uren. De nieuwe verlofregeling, waarin je per jaar extra IKB-uren ontvangt, vervangt de huidige PAS-regeling. Medewerkers van 45 jaar of ouder kunnen echter kiezen om de PAS-regeling te behouden.

Een keuze maken
Ben je geboren voor 1978 en was je op 1 september 2022 in dienst? Dan ontvang je tussen 10 oktober en 20 oktober 2022 aanvullende informatie van P-Direkt. Je krijgt een brief thuis en je ontvangt een mail op je werkmailadres. Je kunt dan met vragen over de wijzigingen terecht bij het contactcenter van P-Direkt.

De AC Rijksvakbonden werken samen met de werkgever Rijk aan een hulpmiddel om te berekenen hoeveel verlofuren een keuze voor PAS- of voor de nieuwe verlofregeling jou oplevert. Vind je het dan toch nog lastig om een keuze te maken? Dan kan je jouw vakbond bellen om jou te helpen met deze keuze.