CAO Rijk getekend

De  vakbonden hebben samen met minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op maandag 11 juli een handtekening gezet onder het akkoord over CAO Rijk 2022-2024. 

Zowel de vakbonden als de minister zijn blij met de ruime steun (90%) die de medewerkers geven aan deze cao. Nu echter de cao gereed is, gebruiken de bonden en werkgever Rijk de komende tijd om te werken aan een cultuur waarin medewerkers zich durven uitspreken en zich hierin gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden.

In de cao is ook overgangsrecht voor de leeftijdsregelingen afgesproken. Hierover krijgen jullie in september nadere informatie over de keuze die je kan maken.

Maar eerst wensen de AC Rijksvakbonden je een fijne zomervakantie,

De AC Rijksvakbonden