Uitslag Ledenraadpleging

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe Cao. De afgelopen 10 dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden, over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat AC Rijksvakbonden: 

Ja tegen deze Cao: 90%

Nee tegen deze Cao: 9%

Stemonthouding: 1%

Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit geldt ook voor de andere bonden. Dit betekent dat jouw arbeidsvoorwaarden per 1 april 2022 wijzigen conform de nieuwe Cao.