Onderhandelingsresultaat CAO Rijk

Gisteren bereikten de vakbonden en de werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat bij de cao-onderhandelingen. De cao start op 1 april 2022 en loopt tot 1 juli 2024. Hieronder volgt het resultaat op hoofdlijnen.

Loon

Per 1 juli 2022 krijg je structureel € 75 en 2,5% loonsverhoging. Op 1 april 2023 ontvang je opnieuw een loonsverhoging van 3%. Vervolgens ontvang je op 1 januari 2024 nog een laatste loonsverhoging van 1,5%. Verder ontvang je in 2022 € 450 bruto en in 2023 nogmaals € 450 bruto. Gezamenlijk betekent dit een loonsverhoging van tussen de 7 en 10%.

PAS (regeling partiële arbeidsparticipatie senioren)

De PAS-regeling wordt vervangen door een nieuwe verlofregeling waarbij iedereen extra IKB-uren krijgt. Medewerkers van 50 jaar en ouder behouden de huidige PAS-regeling, maar kunnen ook kiezen voor de nieuwe regeling. Voor iedereen vanaf 45 jaar geldt een overgangsregeling.

RVU (regeling vervroegde uittreding)

Iedereen die 43 of meer dienstjaren bij de overheid heeft gewerkt (waarvan tenminste 10 jaar bij het Rijk), kan twee jaar eerder stoppen met werken. De werkgever Rijk betaalt dan een uitkering van €  1.874 bruto per maand.

Roosteren

Er komt een rijksbrede regeling over roosteren met twee manieren van roosteren. Eén manier is collectief roosteren en de andere manier is meeroosteren. Bij meeroosteren kan je zelf meer invloed uitoefenen op het eigen rooster. De medezeggenschap kiest per dienstonderdeel welke vorm van roosteren geldt.

Toelages

De werkgever Rijk verhoogt de aanvullende vaste toelage TOD van € 37,50 naar € 50 per maand. Verder zullen er nog een aantal andere toelages voor roosterdiensten verhoogd worden.

Hoe nu verder?

Begin volgende week krijgen jullie een nieuwsbrief met het onderhandelingsresultaat en een uitgebreide toelichting. Jullie kunnen dan een oordeel geven over dit resultaat via de ledenraadpleging. Hiervoor ontvangen jullie een link. Op basis van deze ledenraadpleging zullen de AC Rijksvakbonden het onderhandelingsresultaat uiteindelijk accepteren of afwijzen.

We hebben het onderhandelingsresultaat inmiddels naar onze actieve leden werkzaam in de sector Rijk gemaild.