Enquête ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’

Stichting Beroepseer voert in opdracht van het A+O fonds Rijk een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap. Het doel van dit project is te onderzoeken wat nodig is om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar duurzaam te versterken. Dit is een belangrijke voorwaarde voor herstel van het gezag van en vertrouwen in de overheid. De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen? Help jij ons om deze vraag te beantwoorden? Vul de enquête ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ in.

Om antwoorden te vinden op deze vraag zijn we vooral benieuwd naar het perspectief en de ideeën van rijksambtenaren zelf. Jouw input als rijksambtenaar is heel belangrijk. Wij nodigen je daarom van harte uit om de enquête in vullen. In de vragenlijst vragen de onderzoekers onder andere hoe je tot ambtelijk vakmanschap komt, hoe je het werkklimaat beschouwt en hoe je aankijkt tegen de verhoudingen tussen politiek en ambtenarij. Jouw input wordt gebruikt als belangrijke bouwsteen voor de publicatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ dat in het najaar verschijnt. Deze publicatie bevat concrete adviezen om het recht op ambtelijk vakmanschap te versterken.

Ben je rijksambtenaar werkzaam in beleid, uitvoering of toezicht? Doe mee en deel jouw perspectief op je vakmanschap en wat er nodig is om dat te versterken. Vul hier de vragenlijst in (dit kost je ongeveer 15 minuten). Je kunt de enquête invullen tot 13 mei.

Met vriendelijke groet,

Marianne Wendt

Projectleider A+O fonds Rijk