SBF-maanden uit CAO vanaf 55 jaar opneembaar

Na aandringen van de VPW is het vanaf nu mogelijk om de 26 SBF-maanden uit de CAO op te nemen vanaf 55 jaar. Daarmee is er eindelijk duidelijkheid over de uitvoering van de afspraak uit de overgangsregeling SBF55.

Medewerkers in een SB-functie die onder de overgangsregeling SBF55 vallen, kunnen recht hebben op een “rugzak” met SBF-maanden. Daarnaast hebben zij, net als iedere SBF-er bij het Rijk, recht op 26 maanden SBF (de “CAO-maanden”).

De “rugzak” maanden kunnen worden opgenomen vanaf 55 jaar. De CAO Rijk bepaalt dat de “CAO-maanden” pas opgenomen kunnen worden vanaf het eerste moment dat het ABP-keuzepensioen kan ingaan. De CAO leek geen ruimte te bieden om ook deze maanden vanaf 55 jaar op te nemen, hoewel we dat wel hadden afgesproken in het onderhandelingsresultaat van de overgangsregeling SBF55.

De VPW vond dat de bepalingen in het personeelsreglement van IenW (waarin aanvullingen staan op de CAO) duidelijk genoeg waren om de “CAO-maanden” wèl vanaf 55 jaar op te kunnen nemen. Nadat we daar de werkgever van hadden overtuigd, bleek de uitvoerder van de SBF-regeling enige tijd nodig te hebben om dit in te regelen.

Maar nu is er helderheid. Je kan voortaan zelf kiezen welke reeks maanden je eerst laat ingaan, de “rugzak” maanden of de CAO-maanden. Tussentijds wijzigen is helaas niet mogelijk.