Geschil doorbetaling toelages bij opname spaarverlof

De AC Rijksvakbonden zijn het niet eens met de korting die de werkgever toepast op de vaste toelagen en daarom stapten de bonden naar de Advies en Arbitragecommissie om dit geschil voor te leggen. De stand van zaken lees je hier.

Let op, dit bericht is van belang voor alle medewerkers die vaste of variabele toelagen ontvangen.