VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

“1e” DGO Infra en Waterstaat

Posted by Peter Wulms op 28 november 2017

Donderdag 23 november was eerste DGO onder de nieuwe naam van het departement: Infrastructuur en Waterstaat.

Personele gevolgen herverkaveling

Belangrijkste onderwerp was hoe om te gaan met de personele gevolgen van de “herverkaveling”. Bij de formatie is besloten dat taken van IenW overgaan naar Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over het besluit om dat te doen hebben we niets te zeggen; dat valt onder het politiek primaat. Maar de SG moet de personele gevolgen wel bespreken met de DOR en de bonden. Een voorstel voor een plaatsingsproces (de “spelregels”) ligt nu voor advies bij de DOR.

Daarop vooruitlopend hebben wij in het DGO het plaatsingsproces besproken en erop aangedrongen dat medewerkers niet benadeeld mogen worden.

Geen nieuwe taakstelling

Maar er is ook goed nieuws te melden: er is deze keer geen taakstelling opgelegd aan de Rijksdienst.

Gezond langer doorwerken in SB-functie

Na stevige druk van ons heeft RWS toegezegd te gaan doen wat wij al in 2015 hebben afgesproken: met de bonden afspraken maken over gezond langer doorwerken in een SB-functie/2e carrière. Maar voor ons geldt “eerst zien, dan geloven”. We houden jullie op de hoogte!

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: