VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for juni, 2017

Akkoord op Van Werk naar Werk (VNNW) binnen de rijksoverheid

Posted by vpwadmin op 29 juni 2017

Op 28 juni, hebben minister Plasterk (BZK) en de vakbonden in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid en het WW-dossier getekend. Er is daarmee structureel duidelijkheid voor alle medewerkers binnen de sector Rijk bij reorganisaties.

Afgesproken is ook dat de WW qua opbouw en duur wordt gerepareerd en op maximaal 38 maanden uitkomt.

De bovenwettelijke WW-regeling wordt versoberd zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt voor rijksambtenaren .

Het is een samenhangend en evenwichtig pakket geworden waar de leden van de vakbonden mee hebben ingestemd. FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF zijn, net als minister Plasterk, tevreden dat ze na intensieve onderhandelingen tot deze overeenkomst zijn gekomen.

Belangrijke nieuwe elementen in de afspraken voor Van Werk naar Werk zijn:

– Het VWNW-beleid is nu structureel vastgelegd.

– Bij het vaststellen van overtolligheid zullen vanaf 1 januari 2020 de medewerkers die recht hebben op een AOW-uitkering als eerste moeten vertrekken.

– Het plafond in de stimuleringspremie wordt verhoogd tot het plafondbedrag van de

transitievergoeding (momenteel 77.000 euro) en ieder jaar geïndexeerd.

– Er komt een rijksbrede pilot, waarbij een remplaçantenmakelaar medewerkers gaat helpen als zij plaats willen maken voor iemand die overtollig is geworden.

De belangrijkste afspraken over de de WW zijn :

– De WW en bovenwettelijke WW worden vervangen door een driejarige uitkering en een transitievergoeding.

– Voor ieder gewerkt jaar wordt een maand uitkering opgebouwd met een maximum van 38 maanden (waarvan 24 maanden WW en 14 maanden bovenwettelijke aanvulling).

– Voor de medewerker die meer dan 10 jaar bij het Rijk heeft gewerkt en nog maximaal 8 jaar heeft tot aan de AOW-leeftijd wordt de duur van de uitkering verlengd tot aan de AOWleeftijd.

– De uitkering bedraagt in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende salaris.

– De transitievergoeding wordt uitgekeerd bij ontslag. Deze bedraagt momenteel maximaal 77.000 euro.

De aanpassing van de bovenwettelijke WW gaat in op het moment dat de transitievergoeding van toepassing wordt op het rijkspersoneel (voorzien op 1 januari 2020).

 

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Akkoord op Van Werk naar Werk (VNNW) binnen de rijksoverheid

Uw mening over het onderhandelaarsakkoord VWNW

Posted by vpwadmin op 16 juni 2017

Beste collega’s,

Wat vind u van het onderhandelaarsakkoord dat afgelopen maandag is bereikt tussen de vier vakbonden en de werkgever Rijk? Het gaat hier alleen over het beleid bij reorganisaties en de uitkering bij werkloosheid. Over alle andere cao-onderwerpen is nog geen overeenstemming. U wordt hier later over geïnformeerd.

U kunt tot 27 juni uw stem uitbrengen. Indien voldoende leden van de vier vakbonden vóór stemmen, wordt dit het structurele beleid bij reorganisaties. Indien meer leden tégen stemmen, dan geldt het huidige Van Werk naar Werk beleid tot 1-1-2018.

Voor de inhoud van het onderhandelaarsakkoord en toelichting: stemmen VWNW-akkoord

Op deze site is ook de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord te raadplegen.

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Uw mening over het onderhandelaarsakkoord VWNW

Onderhandelaarsakkoord VWNW-beleid

Posted by vpwadmin op 12 juni 2017

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, CMHF, CNV Overheid en FNV Overheid met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren.
Lees meer in bijgaande nieuwsbrief.
nieuwsbrief AC Rijksvakbonden 120617 onderhandelaarsakkoord VWNW

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Onderhandelaarsakkoord VWNW-beleid