VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

DGO IenM 2 februari 2017

Posted by Peter Wulms op 11 februari 2017

Gezond langer doorwerken

In het afgelopen DGO IenM hebben wij de werkgever dringend verzocht om nu eens echt werk te maken van de afspraak om medewerkers in een SB-functie gezond langer door te laten werken. Een afspraak die al staat sinds 2015, toen we een akkoord hebben bereikt over de overgangsregeling SBF-55. Wij hopen binnenkort van RWS meer te horen.

Oplossing gevolgen standplaatsenbeleid voor projectgebonden medewerkers

Projectgebonden medewerkers hebben bij de invoering van het standplaatsenbeleid Utrecht als standplaats gekregen. Hun projectlocatie waar ze werken, ligt meestal buiten Utrecht. Als zij in de toekomst projectlocatie Utrecht krijgen, is er formeel dus geen sprake van een standplaatswijziging. Zij kunnen dan ook geen beroep doen op VWNW-voorzieningen voor eventuele toename van de reistijd en reiskosten.

Bonden en werkgever zien dit als onwenselijk. We hebben daarom in het DGO het volgende afgesproken. Als, na aanwijzing van Utrecht als projectlocatie, de reistijd en/of reiskosten toenemen, de projectgebonden medewerker compensatie krijgt die gelijk is aan de gebruikelijke VWNW-voorzieningen. Binnenkort wordt deze afspraak uitgewerkt in een definitieve tekst.

DIM-registratoren

In OP2015 hebben we afgesproken dat DIM-registratoren een tijdelijke functie kregen. De functie was tijdelijk omdat het werk planmatig zou verdwijnen op 1 januari 2016. Daarom werden deze medewerkers meteen verplicht VWNW-kandidaat, waarbij de VWNW-periode pas ging lopen als de tijdelijke functie afliep.

Na een verlenging van de tijdelijke functie in 2016, bleek eind 2016 dat er nog steeds werk was voor deze medewerkers (maar wel minder dan voorheen). RWS overwoog om voor al deze medewerkers toch de VWNW-periode te gaan starten. De bonden hebben duidelijk aangegeven dit niet te accepteren, zoals er nog werk in deze functie is.

RWS heeft de bonden daarna voorgesteld om deze tijdelijke functie te verlengen en in de loop van het jaar, als er definitieve duidelijkheid is over de toekomst van de DIM werkzaamheden, met ons afspraken te maken over de rechtspositionele gevolgen. Wij zijn hiermee akkoord gegaan.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: