VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Nieuws uit het DGO IenM

Posted by Peter Wulms op 18 november 2016

Op donderdag 10 november hebben we in het DGO IenM weer overlegd met de SG Lidewijde Ongering. De belangrijkste onderwerpen in dat overleg waren de evaluatie leidraad roosteren, de 30 minuten uit de reistijdvergoedingsregeling en de vrijwillige fase bij ILT.

Evaluatie leidraad roosteren

RWS is bezig de evaluatie voor te bereiden van de leidraad roosteren. Uiteraard wil de VPW (net als de andere bonden) betrokken worden bij deze evaluatie. Paul van Es zal dit namens het DGO gaan doen.

30 minuten in de reistijdvergoedingsregeling

Wij zijn met RWS in overleg over de 30 minuten eigen tijd zoals die is opgenomen in de reistijdvergoedingsregeling. Onze leden die onder deze reistijdvergoedingsregeling vallen, moeten veelal 30 minuten van hun dienstreis in eigen tijd reizen. Zij ervaren dat als ongelijke behandeling ten opzichte van de RWS-medewerkers die niet geconfronteerd worden met deze 30 minuten eigen tijd.

RWS heeft aangegeven dat als er gesproken gaat worden over het schrappen van de 30 minuten eigen tijd, ook de reistijdvergoedingsregeling ter discussie komt te staan. En daarmee dus ook de vergoeding die in deze regeling is opgenomen voor het reizen buiten het rooster.

Deze vergoeding is niet opgenomen in onze standaard rechtspositie (ARAR, BBRA). Normaal gesproken wordt er geen vergoeding gegeven voor het reizen buiten het rooster. Omdat een groep medewerkers regelmatig dienstreizen maakt buiten het rooster, is begin jaren 90 tussen bonden en RWS overeengekomen wel een vergoeding te verstrekken. Daartegenover staat dat de medewerker de eerste 30 minuten in eigen tijd moet reizen.

Op dit moment bekijken zowel RWS als de bonden wat de gevolgen kunnen zijn van het ter discussie stellen van de reistijdvergoedingsregeling. In het technisch overleg van 30 november spreken we weer verder over dit onderwerp.

Vrijwillige fase bij ILT

Bij ILT hebben we voor twee groepen medewerkers de afspraak gemaakt om te starten met de vrijwillige fase. Het gaat om medewerkers bedrijfsvoering die in het kader van het “2 pijlermodel” hun werk zien overgaan naar RWS en om medewerkers documentmanagement, waarvan het werk stevig gaat veranderen. Met de vrijwillige fase bieden wij deze medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van alle voorzieningen uit het VWNW-beleid.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: