VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Verlenging VWNW-beleid

Posted by vpwadmin op 6 oktober 2016

De vakbonden en de werkgever Rijk hebben op 6 oktober 2016 de volgende afspraak gemaakt:
het Van Werk Naar Werk beleid (ofwel het Sociaal Beleid Rijk bij reorganisaties) wordt -ongewijzigd- met een jaar verlengd tot en met 31 december 2017.

Tegelijkertijd zullen de gesprekken doorgaan met als doel afspraken te maken over het meer structureel regelen van het Van Werk Naar Werk beleid. Daarbij betrekken partijen de reparatie van het derde WW-jaar en de vormgeving van de huidige aanvullingen op de WW (bovenwettelijke WW). Het overleg over deze onderwerpen is een afspraak uit de huidige CAO Rijk waarin is opgenomen dat daarover voor 1 oktober 2016 afspraken zouden worden gemaakt.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: