VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

DGO IenM: afspraken leidraad roosteren

Posted by Peter Wulms op 14 september 2016

Het heeft even geduurd, maar op 7 september hebben we weer een DGO IenM gehad. We hebben gesproken over de personele gevolgen van het Twee Pijlermodel, reorganisatie Nederlandse Emissie Autoriteit, toepassing mobiliteitstoelage, arbeidsbeperkten en de Rijksrederij. Maar het grootste deel van dit overleg ging over de leidraad roosteren bij RWS.

Al sinds de invoering van de leidraad roosteren is er veel onvrede bij onze leden. Samen met de andere bonden heeft de VPW daarom aangedrongen op een vervroegde evaluatie van de leidraad.

Ondertussen hebben ook de HID en OR VWM niet stilgezeten. Zij hebben de DG een aantal voorstellen gedaan voor verbetering van de leidraad. De VPW ondersteunt deze voorstellen.

Wij hebben de DG niet kunnen overtuigen om een vervroegde evaluatie te houden. Hij vindt dat er meer ervaring moet worden opgedaan om een goede evaluatie te kunnen houden. Wij hebben ons daarbij neer moeten leggen, maar niet voordat we twee duidelijke afspraken hadden gemaakt.

Allereerst zijn we overeengekomen dat RWS de voorstellen van OR en HID VWM overneemt. Het gaat dan om voorstellen voor reservediensten, overwerk, achteraf wijzigen van verlofsoort en verantwoorden van cursusuren.

OR en HID hebben ook voorgesteld om de ongelijkheid op te lossen tussen kantoorpersoneel en roosterdienstmedewerkers voor wat betreft de 30 minuten reistijd. Deze 30 minuten maakt deel uit van de reistijdvergoedingsregeling RWS, een arbeidsvoorwaardelijke regeling die in een grijs verleden tussen de vakbonden en werkgever is afgesproken. Dit onderwerp vergt nog wat voorbereiding voordat we daar in het DGO afspraken over kunnen maken.

De tweede afspraak is dat de vakbonden vanaf het begin volledig betrokken worden bij de evaluatie van de leidraad. Wij krijgen hiervoor binnenkort een voorstel.

Het volgende DGO is op donderdag 15 oktober 2016.

Wil je meer informatie over de behandelde onderwerpen of heb je vragen, neem dan contact op via info@vpwnet.com.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: