VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

30 minuten eigen tijd: VPW zit niet stil!

Posted by Peter Wulms op 7 juni 2016

Veel van onze leden die in roosterdienst werken, reizen bij een dienstreis die vanuit huis start, de eerste 30 minuten in eigen tijd. Dit is ooit zo afgesproken in de zogenoemde reistijdvergoedingsregeling RWS. Veel leden vinden dit een onrechtvaardig onderscheid ten opzichte van andere RWS-ers voor wie de volledige dienstreis werktijd is. De VPW gaat hierover met RWS spreken.

In 2015 en begin 2016 hebben de vakbonden, GOR en RWS gesproken over het nieuwe standplaatsenbeleid RWS. Aanvankelijk stelde RWS voor om voor heel RWS af te spreken dat de eerste 30 minuten bij een dienstreis eigen tijd is. Daarmee zijn wij als vakbonden niet akkoord gegaan, met als belangrijkste reden dat de rechtspositie (ARAR/BBRA) helder is: alle tijd die is gemoeid met dienstreizen binnen het rooster is betaalde werktijd. Dit voorstel van RWS was daarmee van tafel.

Voor medewerkers in roosterdienst bleef de 30 minuten echter bestaan. Voor hen is er namelijk wel een rechtspositionele grondslag: de reistijdvergoedingsregeling RWS. Leden die in roosterdienst werken hebben aan de VPW duidelijk laten weten dit een onaanvaardbare vorm van rechtsongelijkheid te vinden. Een boodschap die we al aan RWS hebben doorgegeven. Wij hebben afgesproken dit zo snel mogelijk in het DGO te bespreken.

Maar voordat wij verdere stappen zetten, verwachten we van RWS zeer binnenkort eerst nog alle informatie over de (uitvoering) van de reistijdvergoedingsregeling, zodat we kunnen overzien wat de mogelijke effecten zijn van het laten vervallen van het onderscheid. De regeling kent namelijk ook andere aspecten, zoals een vergoeding voor het reizen buiten het rooster.

We zitten dus niet stil! Garanderen kunnen we het niet, maar wij doen ons best om de “30 minuten” in het DGO van 6 juli te bespreken met RWS.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: