VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Akkoord bereikt over standplaatsenbeleid

Posted by Peter Wulms op 17 maart 2016

Op donderdag 10 maart hebben heeft de VPW samen met de andere vakbonden in een extra DGO met Rijkswaterstaat een akkoord bereikt over het nieuwe standplaatsenbeleid.

Het voorstel voor een nieuw standplaatsenbeleid lag er al vóór de zomer van 2015. Wij hebben RWS toen duidelijk gemaakt dat wij meer informatie wilden over de gevolgen van dit standplaatsenbeleid voordat wij er mee konden instemmen. In het najaar kregen we die duidelijkheid. De gevolgen bleken voor sommigen zo groot dat veel van onze leden ons vroegen om tot een beter voorstel te komen.

Dat is gelukt. Op 10 maart hebben we overeenstemming bereikt over de door ons gewenste aanpassingen. Het beleid zelf komt binnenkort op onze website. In deze nieuwsbrief geven we een kort overzicht van wat wij in onze onderhandelingen hebben bereikt.

30 minuten “eigen tijd”

In het eerste voorstel werd voor heel RWS het eerste half uur reistijd tijdens een dienstreis, aangemerkt als woon-werkverkeer (eigen tijd dus). Wij vinden dat dienstreizen onder werktijd worden gedaan en dus ook als werktijd gezien moeten worden. RWS was al snel bereid om ons daarin te volgen en schrapte dit voorstel.

Projectgebonden werk

Om de standplaats te kunnen bepalen, stelde RWS voor om die standplaats te kiezen, waar de medewerker tenminste 16 uur werkt. Wij vonden dit een goed voorstel, maar voorzagen problemen bij medewerkers die projectgebonden werk doen. Die krijgen namelijk bij ieder nieuw project een nieuwe standplaats. Binnen een periode van enkele jaren krijgen zij dan meerdere standplaatswijzigingen, zonder dat daar een passende compensatie voor zou zijn. Het is ons gelukt om voor deze groep projectgebonden medewerkers een oplossing te vinden. Zij krijgen als standplaats de hoofdvestiging Utrecht dan wel een nevenvestiging zo dicht mogelijk bij de woonplaats. De reizen naar de projectlocatie zijn dienstreizen.

Sociaal beleid

Een standplaatswijziging die dit jaar plaatsvindt als gevolg van het nieuwe beleid valt nog onder OP2015. Daarom hebben deze medewerkers recht op de voorzieningen uit het VWNW-beleid (5 jaar afbouw van extra reistijd en reiskosten). Als extra “voorziening” hebben we weten af te spreken dat er een gewenperiode komt tot 1 december 2016 .

Twijfel je eraan of de toename van de reistijd voor jou acceptabel is, dan kun je tot 1 december ervoor kiezen om vrijwillig VWNW-kandidaat te worden. Je krijgt dan de rechten en plichten uit het VWNW-beleid, waarmee je vrijwillig op zoek kunt naar een andere functie, zonder de huidige functie te verliezen.

Is voor jou de langere reistijd écht niet haalbaar, dan kun je tot 1 december 2016 een verzoek indienen om de functie als niet passend te beschouwen. Als de werkgever daarmee instemt, word je verplicht VWNW-kandidaat. Kom je er niet uit met je werkgever, dan kun je naar de Commissie Veilig en Flexibel.

Verlies RPA en OV 1e klas

Een aantal medewerkers zal de RPA (rijkspersonenauto) moeten inleveren. Anderen zullen het recht verliezen om het woon-werkverkeer met OV 1e klas te reizen. We hebben kunnen afspreken dat de RPA nog één jaar langer behouden kan blijven en dat de mogelijkheid om 1e klas te reizen, nog een half jaar blijft bestaan.

Hardheidsclausule

Mocht je onevenredig hard worden getroffen door dit standplaatsenbeleid, dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het herijken van maatwerkafspraken die zijn gemaakt bij de vorming van de landelijke diensten (VOLAND).

Ingangsdatum

Het invoeren van nieuw beleid moet zorgvuldig gebeuren. Bovendien is het belangrijk dat de leidinggevende met iedereen wiens standplaats wijzigt, bespreekt wat de gevolgen en de mogelijkheden van het standplaatsenbeleid zijn. Wij hebben daarom aangedrongen op een latere invoeringsdatum dan de eerst beoogde 1 april, zodat er voldoende tijd is om iedereen goed te informeren en de invoering van het nieuwe standplaatsenbeleid zorgvuldig voor te bereiden. De invoeringsdatum is 1 juli geworden.

Ten slotte

Voor velen verandert er met dit nieuwe standplaatsenbeleid niets. Maar voor iedereen waarvoor er wel wat verandert, denken we dat we de gevolgen daarvan op een zo goed mogelijk manier hebben weten op te vangen. Als je vragen hebt, kun je terecht bij de VPW (info@vpwnet.com).

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: