VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Uitspraak in het proefproces over de consignatievergoeding bij reservediensten

Posted by vpwadmin op 10 maart 2016

Eind 2013 heeft de rechtbank Zeeland – West Brabant geoordeeld dat aan drie roostermedewerkers van Rijkswaterstaat (RWS) ten onrechte geen consignatietoeslag was betaald voor de door hen gedraaide reservediensten.

Vervolgens heeft in het eerste kwartaal van 2014 een grote groep VPW-leden een verzoek ingediend tot toekenning van een consignatietoeslag op grond van art. 18a BBRA voor alle reservediensten die zij hadden gelopen in de periode van juli 2011 tot 4 april 2014. Al deze verzoeken werden afgewezen en ook het bezwaar tegen de afwijzing werd niet gehonoreerd. Hierop is met RWS afgesproken dat dit geschil in één zaak aan de rechtbank zou worden voorgelegd. De uitkomst van die procedure zou dan voor iedereen gelden.

Dit beroep is op 26 november 2015 ter zitting behandeld door de rechtbank Noord Holland en onlangs is er uitspraak gedaan.

De rechtbank oordeelde dat iedere bezwaarmaker direct na elke bekendmaking (= salarisstrook) van het feit dat er geen consignatievergoeding was toegekend, bezwaar had moeten maken. Nu dat niet gebeurd was en men pas in navolging op de uitspraak in de zaak van de drie collega’s bezwaar had gemaakt, diende er aangetoond te worden dat er sprake was van nieuwe feiten.

Het feit dat RWS aangaf: “Wij wisten niet dat het zo moest worden beoordeeld, als we het toen geweten hadden, dan hadden we het anders gedaan” en dat de VPW daarop stelde dat uit deze uitlating kon worden afgeleid dat RWS tot een nieuw inzicht was gekomen, werd door de rechtbank helaas toch niet gezien als nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

Daarom oordeelt de rechtbank dat werkgever niet terug hoeft te komen op de in rechte vaststaande bezoldigingsbesluiten over de periode juli 2011 tot 4 april 2014. Een teleurstellende uitspraak, waarbij verdere rechtsgang geen mogelijkheden meer biedt.

Uitspraak inzake Consignatievergoeding

toelichting-uitspraak

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: