VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Substantieel bezwarende elementen

Posted by vpwadmin op 3 maart 2016

Eind 2015 ging het gerucht rond dat het DT VWM de opdracht had gegeven om in kaart te gaan brengen welke vervolgstappen inclusief planning nodig zouden zijn om de SBF status voor VTS operators te laten vervallen. Dit moest eind januari al aan het DT worden aangeboden.

Deze berichten veroorzaakten enorm veel ophef. Immers de inkt van de overgangsregeling was nog niet droog en nu al geruchten dat de substantieel bezwarende elementen van de SB-functies versneld zouden worden afgebouwd.

De VPW heeft in het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg) van 4 februari jl. om opheldering gevraagd.

De bestuurder heeft daarop geantwoord geen intentie te hebben de bezwarendheid van de SB-functies af te halen. Wanneer die intentie ontstaat wordt dit gedeeld met het DGO. De bestuurder zegt zich aan de afspraken uit het akkoord te houden.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: