VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Roosterbezwaren gaan behandeld worden

Posted by vpwadmin op 16 september 2015

Naar aanleiding van de aanhoudende problemen m.b.t. het maken van gezonde, verantwoorde en gedragen roosters heeft het bestuur van de VPW besloten een allerlaatste termijn te stellen aan de aanhouding van de roosterbezwaren.

De rechter heeft aangegeven dat er in goed onderling overleg gekomen moest worden tot verantwoorde gedragen roosters.

De OR heeft vanaf dat moment niet anders gedaan dan te trachten dergelijke roosters te bewerkstelligen. Er zijn afspraken gemaakt, maar die zijn weer terzijde geschoven. Er is geprobeerd roosters te maken die aan alle regels voldoen en die gedragen worden door de medewerkers, maar de NRG heeft dit tot op de dag van vandaag niet mogelijk gemaakt.

We hebben de OR niet voor de voeten willen lopen en we kunnen constateren dat er alles aan gedaan is om te komen tot goede gedragen roosters, maar het geduld van de medewerkers en van ons als vakbond nadert het einde.

Als er op 15 oktober nog altijd geen goede, gezonde, gedragen roosters liggen, ziet de VPW zich genoodzaakt om de behandeling van de roosterbezwaren door te zetten.

Dit is reeds gemeld aan de EC O&P.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: