VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Het gaat om wat de leden willen

Posted by vpwadmin op 19 augustus 2015

De afgelopen dagen hebben verschillende leden gebeld en vragen gesteld over het loonruimteakkoord. Ook hebben we sheets gezien die op ‘voorlichtingsbijeenkomsten’ door een andere vakbond getoond zijn.

Al met al hebben we heel wat halve waarheden en onzin gehoord en gezien.

Democratie is een groot goed, de VPW is dus een groot voorstander van de ledenraadpleging die momenteel plaats vind over het loonruimteakkoord.
Maar dan is het de vraag “wat moet je stemmen?”
Om te bepalen of je voor of tegen zult stemmen kun je “kop of munt” gooien.
Je kunt ook achter de oneliners van anderen aan lopen en de “sigaar uit eigen doos”verhalen blind volgen.
Of je kunt de informatie lezen die je eigen vakbond op haar website zet. Je bent tenslotte lid, daar betaal je voor en dan mag je er toch van uitgaan dat de informatie van je eigen bond te vertrouwen is. Dat lijkt me wel!

Op de een of andere manier trekt die negatieve informatie toch erg aan. Het bekt ook wel lekker “sigaar uit eigen doos”, “ greep uit de kas”….
Dat wordt beweerd door de bond die zich uit de onderhandelingen heeft terug getrokken en nu eigenlijk buiten spel staat. De eigen leden zijn monddood gemaakt, ze kunnen niet eens stemmen al zouden ze dat willen en de leden van de drie andere bonden moeten nu beïnvloed worden, die moeten ook tegen stemmen, zo lijkt het.

Hoe zit het nu werkelijk?
Een feit is dat de pensioenregeling al werd versoberd, los van welk akkoord dan ook. Een puur fiscaal besluit waardoor er minder belastingvrij in de pensioenpot gelegd mag worden. Doordat er minder premie ingelegd hoeft te worden, kan dat geld ergens anders aan besteed worden. De werkgever legt 70% van de pensioenpremie in, dus de werkgever houdt aan de versobering van het pensioen van de werknemers het meeste over. Wat je niet meer uit hoeft te geven, hou je lekker in je eigen zak. Maar op dat moment hebben de bonden gezegd, “nee, dit geld kan gebruikt worden voor loonruimte voor de medewerkers”. Is die 0,8% salarisverhoging daarmee een sigaar uit eigen doos? Voor een deel wel, maar in ieder geval blijft de sigaar niet in de doos en is er ook niemand anders die hem oprookt, dat mogen de medewerkers zelf doen. Als ze dat willen.

Dan de onduidelijkheid over loonindexatie of prijsindexatie.
Voorop staat dat er reeds lange tijd niet geïndexeerd is en ook niet gaat worden.
Maar stel dat er wel geïndexeerd wordt, dan betekent dat bij loonindexatie dat de hoogte bepaald wordt door de gemiddelde loonsstijging in de sectoren. Bij prijsindexatie wordt de gemiddelde prijsstijging aangehouden. Dat laatste lijkt logisch, dat betekent in ieder geval koopkrachtbehoud, áls er geïndexeerd wordt, want dat lijkt er voorlopig niet in te zitten.
Nu hangt er aan prijsindexatie een lager premieprijskaartje dan aan loonindexatie, en ook dit voordeel is in het overleg toegeëigend door de bonden om een stukje van de loonsverhoging uit te bekostigen. Als de leden dat willen.

Tot slot het gegeven dat er geen herstelopslagpremie geheven zal worden.
Sommige mensen vertalen dat verkeerd, alsof de premie bewust laag wordt gehouden en geld dat aan de pensioenpremie besteed zou moeten worden naar loonsverhoging gaat. Dat is pertinent niet waar.
De pensioenpremie is verplicht een kostendekkende premie, dat is precies wat het zegt, een premie die zo hoog is dat het de kosten dekt. Niet minder, maar ook niet meer. En dat laatste is van belang. Er zal geen extra premie worden geheven.
Waarom niet? Omdat dit zeer weinig zin heeft.
De dekkingsgraad van het ABP is te laag, die is momenteel 100,9%.
(http://www.abp.nl/over-abp/resultaten/dekkingsgraad/dekkingsgraad.asp)
Om de dekkingsgraad 1 % te laten stijgen moet de premie 10 % omhoog. Meestal gaat het bij herstelpremies om een percentage van 1 of 2 %. Dat betekent voor de dekkingsgraad slecht 0,1 of 0,2 % verhoging. De herstelpremie is vooral een symbolische bijdrage, een gebaar van solidariteit van de actief dienende naar de gepensioneerden. VPW is groot voorstander van solidariteit, maar dan moet het wel enig praktisch nut hebben en dat heeft dit nauwelijks.

Dan nog even over de sigaar die in de eigen doos gaat.
Als uw loon met 5 % stijgt, dan gaat ook uw pensioengrondslag omhoog, oftewel het bedrag waarover u pensioen opbouwt. Dat betekent dat u meer pensioen opbouwt, er komt dus meer in uw pensioenpot. Die kostendekkende premie voor dit hogere pensioen wordt voor 70% door de werkgever betaald en maar voor 30% door u.
Zo komt er via deze route weer wat extra’s in uw pensioenpot, tenminste… als de leden dat willen.
Het is trouwens wel merkwaardig dat dit feit nog zo weinig genoemd is, want het levert wel degelijk een substantiële bijdrage aan uw pensioen.

Wat dan ook nog genoemd moet worden is dat in onderhandelingen niet alleen wat gegeven wordt, maar natuurlijk ook wat genomen.
Dit bijzondere loonruimteakkoord dat voor meerdere sectoren geldt, gaat alleen maar over de loonruimte. Er is geen enkele secundaire arbeidsvoorwaarde voor ingeleverd (de PAS-regeling is in stand, het verbod op nachtarbeid is gehandhaafd etc.).

Het belangrijkste is dat u gaat stemmen.
Lees de nieuwsbrieven op de website, lees vooral de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden en maak gebruik van uw stemrecht.
Bij de VPW beslist niet het bestuur, maar beslissen de leden. Het gaat dus om wat de leden willen….

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: