VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Definitief akkoord bereikt over overgangsregeling SBF55

Posted by Peter Wulms op 2 juli 2015

De VPW en de andere bonden hebben met IenM een definitief akkoord bereikt over de overgangsregeling SBF55. Op donderdag 9 juli wordt dit akkoord ondertekend.

Onvoldoende draagvlak voor onderhandelaarsakkoord
Tijdens onze ledenraadpleging bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor het onderhandelaarsakkoord dat wij in mei aan onze leden presenteerden. Omdat de behoefte aan duidelijkheid en zekerheid erg groot was, zijn wij meteen op zoek gegaan naar mogelijkheden om de overgangsregeling te verder te verbeteren. De reacties tijdens de ledenraadpleging boden daarvoor voldoende aanknopingspunten.

In het overleg met IenM bleek dat zij, net als bij de totstandkoming van het onderhandelaarsakkoord, niet bereid waren om het aantal maanden in de tabel verder te verhogen. We hebben daarom naar een andere oplossing moeten zoeken.

Verbetering afkoopregeling
Tijdens de ledenraadpleging maakten veel leden ons duidelijk dat zij de afkoop veel te laag vonden. Vooral het gebruik van een afkooppercentage dat afloopt naarmate de leeftijd hoger is, kon op geen enkel begrip rekenen. Met die wetenschap hebben wij vol ingezet op een afkoopregeling met een vast percentage van 100%. En dat is gelukt. Zonder verslechteringen op andere onderdelen hebben we het voor elkaar gekregen dat iedere medewerker die recht heeft op een afkoop, de volledige 100% kan laten afkopen. Dit is een stevige verbetering ten opzichte van het onderhandelaarsakkoord.

Ondertekening op 9 juli
Met deze verbetering hebben we, zo blijkt uit de reacties tijdens de ledenraadpleging, voldoende draagvlak om het akkoord te tekenen. Dankzij jullie steun hebben we het maximale uit de onderhandelingen kunnen halen. Er zal daarom geen ledenraadpleging meer volgen. Wij gaan donderdag 9 juli het akkoord ondertekenen.

Lees hier het akkoord: Overgangsmaatregel SB-55 definitief akkoord

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de VPW (info@vpwnet.com)

 

 

 

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: