VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Akkoord over pensioenpremie en cao-agenda rijksambtenaren

Posted by vpwadmin op 24 april 2015

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ambtenarenbonden (FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF) en minister Blok (Rijksdienst) Rijksambtenaren krijgen de pensioenvrijval van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 bij hun salaris. Dat staat in het ‘Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk’ dat minister Blok (Rijksdienst) en de bonden hebben gesloten. Het uitvoeringsakkoord maakt de weg vrij voor onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk. De onderhandelingen zijn inmiddels weer gestart. Beide partijen hebben hun inzet op tafel gelegd en toegelicht. De vakbonden zetten onder andere in op een compensatie voor vier jaar nullijn, een loonsverhoging van 3% over 2015 en afspraken over werkzekerheid. Minister Blok agendeert  de afbouw van de zogeheten seniorenregeling en de invoering van een individueel keuzepakket. Verder zijn in het akkoord afspraken gemaakt over lopende dossiers met het oog op goed personeelsbeleid en het functioneren van de rijksdienst. Het gaat onder meer om de compensatieregeling voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en de opbouw van vakantie bij langdurige ziekte. De onderhandelingen voor een nieuwe cao op basis van het uitvoeringsakkoord worden op dinsdag 28 april voortgezet.

Uitvoeringsakkoord SOR van 24 april 2015

Salarisoverzicht per 1 januari 2015

Onderstaand de onderhandelingsinzetten van de vakbonden en minister Blok

inzetbrief SCO CAO Rijk

Voorstellen minister Blok voor nieuwe CAO Rijk

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: