VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Individuele bezwaren tegen de roosters RWS-VWM

Posted by vpwadmin op 10 maart 2015

Bij de VPW zijn in de afgelopen periode wederom honderden bezwaren (in cc) binnen gekomen tegen de roosters van 2015.
Hoe moeilijk het misschien ook is, de roosters die in SAP staan moeten wel gelopen worden. Het is nu eenmaal zo dat bezwaar aantekenen geen opschortende werking heeft.
Onze jurist Mr. J. Dijkgraaf heeft geadviseerd om elke maand bezwaar aan te tekenen tegen de roosters.
Bij dit informatiebulletin vinden jullie een bezwaar dat gebruikt kan worden.
Dit bezwaar mag door iedereen (lid of geen lid van de VPW) gebruikt worden. We willen wel graag een cc. ontvangen van het ingestuurde bezwaar.
Stuur je bezwaar naar het bezwarenloket van de EC O& P. Bezwarenloket

Adres: EC O&P, t.a.v. het bezwarensecretariaat, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
Stuur een cc. naar je teamleider en naar de VPW.

algemeen-bezwaar-roosters-20151

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: