VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Minister Blok moet wèl aan de slag met de bezwaarschriften

Posted by vpwadmin op 24 februari 2015

Het antwoord dat minister Blok aan de indieners van het bezwaarschrift tegen de loonstrook van januari heeft gestuurd is, zowel inhoudelijk als procedureel gezien, onjuist. Hieronder wordt uiteengezet waarom. Ook melden we wat wij (1)  en jij (2) er aan kunnen doen.

Om te beginnen inhoudelijk. Blok stelt graag het overleg met de bonden aan te willen gaan over de besteding van de vrijval van de pensioengelden (de 0,8%). Dit overleg is echter al geweest in november vorig jaar. Het leidde nergens toe en uiteindelijk is het overleg zelfs opgezegd.

De vakbonden vonden na 4 jaar nullijn de enige juiste besteding een verhoging van het loon. De onderhandelaar van de minister stelde dat de 0,8% uitsluitend beschikbaar was als onderdeel van cao-onderhandelingen. Dat is een extra vereiste dat niet is gestoeld op de pensioenovereenkomst.

(1) Om de 0,8% op te eisen gaan de vakbonden de minister dagvaarden in kort geding.

Ook procedureel klopt het antwoord van de minister niet. Blok stelt dat hij niet het bevoegd gezag is. De minister is een ‘bestuursorgaan’ en moet daarom het bezwaarschrift doorsturen naar het bevoegd gezag. Dat staat in de wet (Algemene Wet Bestuursrecht 6:15). We zullen de minister hier voor de volledigheid nog even op wijzen, hoewel hij het zelf al lang weet natuurlijk.

Voor jullie is van belang dat de datum waarop het bezwaarschrift bij Blok is binnengekomen, de datum blijft waarop je het bezwaarschrift hebt ingediend.

(2) In de bijlage vind je een voorbeeld van een reactie op het antwoord van minister Blok. Vul dat in, onderteken en verstuur. 

FNV Overheid

AC Rijksvakbonden

CNV Overheid

CMHF

Reactie op het antwoord van Blok

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: