VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Onderhandelingen overgang SBF55 begonnen

Posted by Peter Wulms op 30 januari 2015

Dinsdag 27 januari jl. zijn de onderhandelingen begonnen over de overgangsregeling SBF55. Onze leden hebben ons duidelijk laten weten wat zij vonden van de inzet van IenM. Op basis van die informatie en de adviezen van de VPW-klankbordgroep SBF55 zijn wij goed voorbereid de onderhandelingen ingegaan.

Veel reacties op inzetbrief IenM
Veel leden die nu werken in een SBF55-functie hebben gereageerd op het voorstel van IenM voor de overgangsmaatregel SBF55. We kregen ook veel reacties van leden die inmiddels genieten van een SBF-uitkering of al met pensioen zijn.

Uit al deze reacties is duidelijk geworden dat het voorstel van IenM door onze leden als onvoldoende wordt gezien. De rode draad in de reacties:

  • Relatief jongere medewerkers (waarvan velen vaak al jaren in een SBF-functie werken) krijgen een veel te beperkte of zelfs helemaal geen overgangsregeling.
  • Het overgangsrecht bij het eventueel vervallen van de SBF-status (na een TNO-onderzoek) wordt door velen gezien als zeer slecht. Daarbij vrezen onze leden dat RWS er bewust op aanstuurt om zo snel mogelijk via een nieuw TNO onderzoek de SBF-status te laten vervallen.
  • Het is uitermate teleurstellend dat IenM geen voorstel doet om een compensatie te geven voor het “AOW-gat”. Vooral oud-medewerkers voelen zich enorm te kort gedaan door het ontbreken van deze compensatie in de inzet van IenM.

Daarnaast zijn vele reacties binnengekomen over de effecten van de peildatum (1 april 2015), de inhoud van tabel 1 (overgangsregeling) en tabel 2 (overgangsrecht bij vervallen SBF-status), het gebrek aan mogelijkheden om gezond langer door te kunnen werken, het risico op het niet halen van de verplichte toets en de bijverdienmarge.

De inzet van de werkgever en de reacties zijn besproken in de VPW-klankbordgroep SBF55. Deze klankbordgroep ondersteunt onze onderhandelaar, Peter Wulms.

Ledenbijeenkomst
Omdat er een duidelijke lijn zit in de reacties en deze vaak ook uitstekend zijn gemotiveerd, hebben wij besloten om geen uitgebreide ledenraadpleging te organiseren over de inzet van de werkgever. Dat levert zeer waarschijnlijk weinig nieuwe informatie en inzichten op en het is te kort dag om iets te organiseren waar voldoende leden bij aanwezig kunnen zijn.

Het lijkt ons nuttiger om over een aantal weken een ledenbijeenkomst te plannen. Iedereen kan dan deze dag nu al vrijhouden. Wat we tijdens deze ledenbijeenkomst gaan doen, hangt af van de stand van zaken van dat moment. Als er een onderhandelingsakkoord is, gebruiken we deze bijeenkomst als ledenraadpleging. Is er nog geen onderhandelingsakkoord, dan gaan we op deze bijeenkomst de stand van zaken te bespreken en jullie mening vragen over de resultaten van de onderhandelingen tot dan toe.

De ledenbijeenkomst wordt (onder voorbehoud) gehouden op donderdag 19 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Binnenkort volgt meer informatie op deze website, maar noteer deze datum alvast in je agenda.

Werk aan de winkel!
Tot 19 maart gaan we onderhandelen met IenM om een voor iedereen zo goed mogelijke overgangsregeling te krijgen. Het eerste overleg heeft dinsdag 27 januari jl. plaatsgevonden. Wij hebben toen aan IenM laten weten wat onze leden van haar inzet vinden. Duidelijk is dat er nog wel wat moet gebeuren voordat we tot een resultaat komen dat door onze leden wordt gedragen.

De komende weken gaan we verder met onderhandelen. Wij kiezen er bewust voor om tijdens de onderhandelingen niet veel te melden over de voortgang en inhoud. Maar wees gerust, het resultaat wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de leden.

Als je vragen of suggesties hebt, kun je uiteraard terecht bij de VPW (info@vpwnet.com).

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: