VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

minister Blok geeft geen invulling aan het pensioenakkoord!!

Posted by vpwadmin op 23 januari 2015

In november 2014 hebben de gezamenlijke vakbonden minister Blok gemaand om het bedrag van de lagere pensioenpremie (- 0,8%) aan de medewerkers met ingang van 1 januari jl. aan hun salaris toe te voegen.

Daarnaast is besloten om per direct het Sectoroverleg Rijk stil te leggen. De vakbonden zullen op rijksniveau niet meer deelnemen aan overleg totdat minister Blok heeft besloten om de volledige loonruimte die beschikbaar komt uit het Pensioenakkoord uit te betalen. Hiermee vindt er dus geen overleg meer plaats in de zin van artikel 105 ARAR.

De medewerkers hebben inmiddels hun salarisoverzicht van januari 2015 ontvangen en daaruit blijkt dat minister Blok heeft besloten om het verschil in pensioenpremie niet terug te betalen.

Daarom hebben de bonden besloten om hun leden te adviseren bezwaar te maken tegen deze beslissing van minister Blok. Het bestreden besluit is het salarisafschrift van januari 2015.

Indien leden bezwaar willen maken tegen dit besluit is er een voorbeeldbezwaarschrift aan dit bericht toegevoegd.

Na volledige invulling van dit voorbeeldbezwaarschrift, dienen de leden dit op schriftelijke wijze en voorzien van een handtekening naar minister Blok te verzenden. Een kopie van het salarisafschrift dient te worden bijgevoegd. Daarnaast wordt de leden geadviseerd om deze documenten ook per email naar minister Blok te verzenden en een kopie naar de vakorganisatie te sturen. De leden van de VPW kunnen deze kopie versturen naar info@vpwnet.com

Bezwaarschrift

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: