VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Roosters VWM – Voorlopige voorziening en bodemprocedure

Posted by vpwadmin op 22 januari 2015

Zoals bij alle medewerkers in roosterdienst wel bekend is, heeft de OR van VWM de rechter gevraagd een Voorlopige Voorziening (Kort Geding) te treffen en bovendien is er een Bodemprocedure gestart.

In de nieuwsflits van de OR VWM d.d. 13 januari 2015 stond:

“Zoals al meerdere malen vermeld in onze OR-nieuwsflits is het proces “totstandkoming normroosters 2015” moeizaam verlopen en zijn we, ondanks de vele intensieve bijeenkomsten, bij de meerderheid van de roostereenheden, niet gekomen tot “gedragen roosters”. Ondanks verschillende signalen en zonder instemming van de OR, zijn deze roosters toch in SAP ingevoerd.

Hierdoor voelt de OR zich dan ook genoodzaakt, om juridische hulp in te schakelen. Samen met deze advocaat is besloten een kort geding aan te spannen, met daaraan gekoppeld een bodemprocedure. Op deze manier wil de OR via de rechtbank, duidelijkheid krijgen wat zijn positie is in dit roosterproces. Als deze uitspraak bekend is, zullen we dit uiteraard z.s.m. communiceren.”

Inmiddels is bekend dat beide zaken gecombineerd zullen worden behandeld tijdens een hoorzitting op vrijdag 20 februari.

De zitting zal om 9 uur aanvangen en plaatsvinden in de rechtbank te Utrecht.

Het betreft hier een openbare zitting en alle betrokken medewerkers hebben het recht om deze zitting bij te wonen. De VPW adviseert de medewerkers nadrukkelijk om van dit recht gebruik te maken.

Nadere berichtgeving volgt via deze website.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: