VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Inzet IenM voor overgangsregeling SBF55 bekend

Posted by Peter Wulms op 11 januari 2015

IenM heeft op vrijdag 9 januari haar inzet voor de onderhandelingen over de overgangsregeling SBF55 bekend gemaakt.

Het voorstel vind je hier: voorstel IenM overgang SBF55

Wat eraan vooraf ging

Op 26 juni 2014 heeft de VPW samen met de andere vakbonden het akkoord over een nieuwe SBF regeling ondertekend. Met dat akkoord kwam er duidelijkheid voor de medewerkers in een SBF60 functie.

Ook voor medewerkers die vanaf 1 april 2015 nieuw instromen in een SBF55 functie gaat de nieuwe regeling gelden. Voor zittende medewerkers in een SBF55 moest bij IenM nog een overgangsregeling worden overeengekomen.

We hebben enkele keren met IenM informeel gesproken over de mogelijkheden van een goede overgangsregeling. We zijn nu zover dat de feitelijke onderhandelingen kunnen starten, maar niet voordat we onze leden de mogelijkheid hebben gegeven hun mening te geven.

De nieuwe SBF-regeling

In de nieuwe SBF-regeling wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen SBF55 en SBF60. De regeling geeft medewerkers in een SB-functie het recht op een SBF-uitkering van 26 maanden. De hoogte van de SBF-uitkering bedraagt 80% van de bruto bezoldiging. Deze SBF-uitkering gaat in als de medewerker SBF-ontslag neemt. Dat kan op een zelf te kiezen moment vanaf het eerste moment dat het ABP-pensioen in kan gaan (nu 60 jaar). De SBF-uitkering eindigt na afloop van de uitkeringsduur, maar uiterlijk op de AOW-leeftijd. Op deze manier kan de medewerker er bijvoorbeeld voor kiezen door te werken tot 26 maanden voor de AOW-leeftijd. Hij heeft dan geen AOW-gat.

Zie de nieuwe regeling hier: Akkoord SBF 26 juni 2014

Waarom is een overgangsregeling nodig?

De aparte regeling voor SB-functies met een uittreedleeftijd van 55 jaar wordt met ingang van 1 april 2015 beëindigd. Voor werknemers die vanaf die datum instromen geldt vanaf 1 april 2015 de nieuwe SBF-regeling. Voor de zittende SBF-ers moeten we een overgangsregeling afspreken. De zittende SBF55-medewerkers hebben een langere uitkeringsperiode dan 26 maanden (60 maanden 80% en 60 maanden 70%). De overgangsregeling moet dus de afstand tussen 120 maanden en 26 maanden overbruggen. Ook moeten we afspraken maken over wat te doen als de SBF-status zou vervallen.

Hoe ziet de inzet van IenM eruit?

De inzet van IenM kent twee onderdelen, de overgangsregeling en de overgangsmaatregel bij vervallen van de SB-status.

Overgangsregeling

Allereerst doet IenM een voorstel voor een overgangsregeling voor van 120 maanden naar 26 maanden, afhankelijk van leeftijd en dienstjaren. Belangrijk verschil met de huidige situatie is dat je zelf kan kiezen wanneer je gebruik maakt van de SBF-uitkering. Dat heeft twee gevolgen. De eerste is dat je de uitkering kan laten aansluiten op je gewenste pensioendatum (bv de AOW-leeftijd). Het tweede gevolg is dat doorwerken niet leidt tot verkorting van de uitkeringsduur. Nu is het nog zo dat de SBF-uitkering stopt als je 65 jaar wordt, ook als je besluit langer door te werken dan 55 jaar. In het voorstel van de werkgever heb je altijd recht op het aantal maanden SBF-uitkering uit de regeling (maar uiterlijk tot de AOW-leeftijd), ongeacht het moment waarop je stopt.

Overgangsmaatregel bij vervallen van SB-status.

IenM doet ook een voorstel voor een regeling als de functie niet meer als substantieel bezwarend wordt gezien (na een TNO-onderzoek). In dat geval heb je geen recht meer op een SBF-uitkering. Om dat op te vangen is een aparte overgangsmaatregel nodig. IenM doet een voorstel voor zo’n overgangsmaatregel, waarbij er een recht ontstaat op een aantal maanden SBF-uitkering, welke afhankelijk is van het aantal dienstjaren dat je (op het moment dat de SB-status vervalt) in de SB-functie hebt gewerkt. Bovenop dit aantal maanden stelt IenM een extra toeslag voor, afhankelijk van de leeftijd van de medewerker.

Geen compensatie AOW-gat?

Het voorstel voor de overgangsregeling en de overgangsmaatregel zijn bedoeld voor medewerkers die nu nog werken in een SB-functie. Medewerkers die al met SBF-ontslag zijn gegaan, hebben geen last van de nieuwe SBF-regeling en hebben dus ook geen overgangsregeling nodig. Maar deze oud-medewerkers hebben wel een ander probleem. Hun SBF-uitkering eindigt met 65 jaar. Zij krijgen daarom te maken met een AOW-gat. De AOW gaat immers pas later in. Het is opvallend en teleurstellend dat IenM geen voorstel doet voor compensatie van dit AOW-gat.

Hoe nu verder?

Wij hebben met IenM afgesproken dat we gaan proberen uiterlijk 1 april a.s. een akkoord te hebben. Dat betekent dat we de komende weken gaan onderhandelen. Voordat we daarmee beginnen, willen we graag jullie mening horen over de inzet van de werkgever en onze mogelijke reactie daarop.

De VPW organiseert daarom samen met de andere bonden binnenkort een bijeenkomst. Wij informeren jullie hier zo snel mogelijk over. Uiteraard kun je nu al je mening geven. Mail die dan naar info@vpwnet.com t.a.v. Peter Wulms. Ook met vragen kun je bij hem terecht.

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: