VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Aanpassing ABP-middelloonregeling

Posted by vpwadmin op 9 december 2014

De Centrales van Overheidspersoneel en de vertegenwoordigers van de overheidswerkgevers hebben in de Pensioenkamer van 13 november 2014 een handtekening gezet onder het onderhandelingsresultaat, dat eerder bereikt werd over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Dit resultaat versobert ook het voorwaardelijk pensioen. De consequenties daarvan – zeker in absolute zin – kunnen aanzienlijk zijn.

Het ABP heeft recentelijk behoorlijk wat deelnemers geïnformeerd over de hoogte van het pensioen bij pensionering. Die informatie was echter gebaseerd op de bestaande, niet aangepaste regeling. De exacte consequenties van de verandering kan het ABP pas vanaf half december communiceren.

Om deelnemers een weloverwogen keuze te kunnen laten maken, waarbij zij zowel de oude condities als de nieuwe condities met elkaar kunnen vergelijken, hebben bonden en werkgevers onlangs besloten de wijzigingen op het punt van de voorwaardelijke aanspraken pas te laten ingaan op 2 mei 2015.

Wat betekent dit voor deelnemers die in 2015 met pensioen kunnen gaan?

1. Als u vóór of op 1-5-2015 volledig met pensioen gaat, dan verandert uw voorwaardelijk pensioen niet. Wel wordt de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf 1-1-2015 verlaagd.

2. Gaat u ná 1-5-2015 volledig met pensioen?

Dan hebben twee maatregelen invloed op uw voorwaardelijk pensioen:

* Het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 2-5-2015 verlaagd in lijn met het ouderdomspensioen in 2015.

* De rekenleeftijd voor het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 2-5-2015 aangepast van 65 naar 67 jaar.

Kortom: uw voorwaardelijk pensioen wordt versoberd.

3. Gaat u vóór of op 1-5-2015 met deeltijdpensioen, dan verandert uw voorwaardelijk pensioen voor het deel dat u met pensioen gaat niet. Voor het deel van het pensioen dat u ná 1-5-2015 in laat gaan, gelden dezelfde maatregelen als beschreven onder 2.

Hoe verder?

Het ABP gaat u ongeveer half december 2014 informeren. Deze informatie zal niet iedereen op de zelfde dag bereiken. Daarvoor is het volume te groot. Op basis van deze informatie kunt u een keuze maken. Wij adviseren u daarbij in voorkomend geval ook te kijken naar andere gevolgen, zoals toelagen en subsidies. U moet er rekening mee houden dat u niet van de ene op de andere dag kunt vertrekken bij uw werkgever. Zorg er dus voor dat u tijdig een keuze maakt.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: