VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Hoorzitting over Consignatietoeslag tijdens Reserve Diensten.

Posted by vpwadmin op 27 november 2014

Op woensdag 26 november 2014 diende de hoorzitting in de zaak betreffende het niet toekennen van een consignatievergoeding bij reservediensten. Er was een zeer goede opkomst, van nagenoeg alle Verkeersposten was wel iemand aanwezig. Dit gaf aan de zitting wel een bijzondere sfeer.

Het betoog tijdens de hoorzitting spitste zich toe op het bereikbaar en beschikbaar zijn gedurende de 24 uur van een reservedienst en op het verplichtende karakter van de reservediensten.
Van werkgeverszijde werd nadrukkelijk beweerd dat men niet verplicht is om de telefoon op te nemen tijdens een reservedienst. Dit zou blijken uit het feit dat er geen sanctie volgt als men de telefoon niet opneemt..…
De praktijk is echter dat men wel degelijk bereikbaar en beschikbaar dient te zijn, dit staat ook letterlijk zo in de Leidraad 1.0. Dat die beschikbaarheid tijdens een reservedienst niet vrijblijvend is, maar geëist wordt, is recent nog gebleken en de advocaat van de VPW zal op verzoek van de hoorcommissie hen een voorbeeld toesturen.

De conclusie aan het einde van de zitting was dat de standpunten van partijen ongewijzigd zijn en lijnrecht tegen over elkaar staan. De commissie gaat zich beraden en zal haar advies z.s.m. uitbrengen aan het Bevoegd Gezag.
De uiterlijke termijn waarop er een Beslissing op Bezwaar (BoB) beschikbaar moet zijn is 23 januari 2015.
Mocht er dan nog geen BoB genomen zijn, dan zal onze advocaat, namens de leden van de VPW, een ingebrekestelling (IGB) aan het Bevoegd Gezag zenden en zal er een dwangsom geëist worden.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: