VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Overleg met vakbonden over Roosters 2015

Posted by vpwadmin op 25 november 2014

Vandaag is er technisch overleg geweest tussen afgevaardigden van de vakbonden en het MT-VWM.
Het overleg heeft plaatsgevonden op verzoek van de vakbonden omdat er veel onrust bestaat onder de roostermedewerkers van VWM over de roosters van 2015.
De vakbonden hebben aangegeven dat de informatie die onlangs is verstrekt door RWS volstrekt niet in overeenstemming is met de informatie die de medewerkers van VWM hebben verstrekt.
Met name is er door de medewerkers aangegeven dat de aangeboden roosters voor 2015 slechts door een minderheid van de medewerkers wordt gedragen. Ook hebben de medewerkers aangegeven zich volstrekt niet te kunnen vinden in de wijze waarop de informatie inzake de roosters is verstrekt en de wijze waarop deze informatie is gecommuniceerd. De afgevaardigden van het MT-VWM hebben aangegeven zich niet te herkennen in de signalen van de medewerkers en hebben hun zienswijze aan de vakbonden verstrekt.
De vakbonden hebben aangegeven zich ernstig zorgen te maken over de huidige situatie. De vakbonden hebben tevens aangegeven dat de goedkeuring van de roosters, en het daarbij behorende draagvlak bij de medewerkers, van groot belang is. De vakbonden hebben aangegeven dat een goedkeuring van de roosters een recht is van de medezeggenschap is en als zodanig is geborgd in de Wet Ondernemingsraden. De afgevaardigden van het MT-VWM zijn van mening dat dit recht niet aanwezig is, aangezien er sprake zou zijn van een collectieve regeling die instemming niet noodzakelijk maakt. Vastgesteld is dat er op dit punt sprake is van een geschil tussen partijen.

De vakbonden hebben tenslotte aangegeven dat zij het advies van de OR-VWM afwachten voordat er verdere maatregelen worden genomen. Dit advies wordt op korte termijn verwacht. In de tussentijd zullen de vakbonden de ontvangen informatie voorleggen aan, en toetsen met, de medewerkers.
Een uitnodiging tot een vervolg van het technisch overleg is door de vakbonden in beraad genomen. De vakbonden hebben aangegeven zich vooralsnog te richten op het verkrijgen van informatie via de medewerkers.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: