Rijk treft voorbereidingen voor start CAO-onderhandeling

De besparing op pensioenpremies per 1 januari 2015 komt beschikbaar voor een loonsverhoging voor rijksambtenaren. Dat heeft het Rijk als werkgever bevestigd tijdens een formeel sectoroverleg met de vakbonden op 13 november. De bevestiging volgt de gemaakte afspraak in het eerder gesloten pensioenakkoord.

Het Rijk wil als werkgever over deze loonsverhoging afspraken maken in CAO-verband. Voor de CAO-onderhandelingen is tijd nodig maar het Rijk kan de loonsverhoging – ontstaan door de besparing op de pensioenpremies – met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 verstrekken.

De werkgever heeft tijdens het overleg met de bonden aangekondigd voorbereidingen te treffen om op korte termijn een regulier traject van CAO-onderhandelingen te kunnen starten. De bonden hebben aangegeven dat zij hun achterban gaan raadplegen over het vervolgtraject.