Reactie van de vakbonden naar aanleiding van het overleg met RWS

Op de brief van de bonden aan de DG is een antwoord ontvangen.  Dat heeft een zogenaamd technisch overleg opgeleverd dat op donderdag 13 november heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van een email aan de medewerkers van VWM hebben de bonden behoefte om nadere informatie over deze bijeenkomst en de standpunten breder bekend te stellen. In de onderstaande bijlage is deze reactie na te lezen.

Komende woensdag zal de DG in de DGO-vergadering zijn opwachting maken en staan de roosters wederom hoog op de agenda.

4 bondenbrief RWS roosterproblematiek