Vakbonden sturen brief aan de DG van Rijkswaterstaat over Roosterproblematiek

Naar aanleiding van de onrust bij de medewerkers van Rijkswaterstaat over de resultaten van het Nieuwe Roosteren hebben de vakorganisaties een brief aan de DG van Rijkswaterstaat gezonden.

Uit alle delen van het land en organisatieonderdelen die in roosterdienst werken, krijgen wij signalen dat de roosters die nu worden geproduceerd onacceptabel zijn. Deze signalen zijn niet te herleiden tot één specifiek onderdeel of regio in Nederland. Wij kunnen dan ook niet anders dan deze signalen serieus nemen en onze leden te ondersteunen in de conclusie dat de roosters die nu geproduceerd worden onwerkbaar zijn.

Om dit onder de aandacht van de DG te brengen, en in overleg tot een oplossing te komen, is onderstaande brief verzonden.

Brief aan de DG