VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Voorlopige resultaten onderzoek naar roosters RWS bekend

Posted by vpwadmin op 4 november 2014

Door de VPW en de Abvakabo is onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop binnen RWS de roosters worden samengesteld. In een vorig bericht van 30 oktober jl. hebben wij de verschillende onderwerpen waarover veel discussie gaande is al aangegeven.

We weten inmiddels ook dat veel van de roosters die met ingang van 2015 zullen worden aangeboden niet de instemming van de medewerkers heeft. De OR van VWM heeft al aangegeven dat zij de roosters alleen maar zal goedkeuren als deze door de medewerkers worden gedragen én aan de regelgeving voldoen.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat aan beide voorwaarden lang niet altijd wordt voldaan.

De VPW zal haar leden gaan ondersteunen in een juridische procedure waarin individueel bezwaar wordt gemaakt tegen deze roosters. Dit staat los van het besluit van de OR ten aanzien van de eventuele goedkeuring van de roosters.
We verzoeken onze leden om hun mening ten aanzien van deze roosters aan de VPW door te geven, liefst per post/centrale/object. Zo krijgen wij een duidelijk overzicht welke roosters goed- dan wel afgekeurd worden door de medewerkers.
Daarnaast adviseren wij de medewerkers om hun mening t.a.v. de roosters ook naar de OR van VWM te sturen, zodat de OR goed geïnformeerd is over de zienswijze van de medewerkers en weet welke roosters wel, en welke niet gedragen worden door de medewerkers.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: