Ledenraadpleging wijziging pensioenregeling

Per 1 januari 2015 versobert de pensioenopbouw als gevolg van wettelijke fiscale maatregelen. Hierdoor bouwen actieve deelnemers vanaf 2015 per jaar minder pensioen op. Dezelfde versobering wordt doorgevoerd voor het voorwaardelijk pensioen, ondanks dat de wettelijke fiscale noodzaak hiertoe ontbreekt. Het onderhandelingsresultaat regelt verder de wijze waarop werknemers gecompenseerd worden voor deze versobering in de pensioenregeling.

Om te weten wat uw mening hierover is, houden wij een ledenraadpleging. Klik hieronder op de link om meer te lezen en om uw stem uit te brengen
http://rijksvakbonden.nl/ledenraadpleging-pensioen

Het onderhandelingsresultaat zelf is moeilijk te begrijpen. Voor degenen die behoefte hebben aan meer uitleg wordt er een bijeenkomst gehouden op woensdag 5 november a.s. om 13.30 uur bij het Ambtenarencentrum, Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij t.vanelst@ambtenarencentrum.nl

We willen u ook vragen dit bericht te delen met zoveel mogelijk niet-leden zodat we ook hun mening kunnen peilen.